Przyroda 2

 0    129 flashcards    agataflieger
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zniszczenie
start learning
destruction
susza
start learning
drought
trzęsienie ziemi
start learning
earthquake
głód
start learning
famine
pożar
start learning
fire
busz
start learning
bush
powódź
start learning
flood
huragan
start learning
hurricane
klęska żywiołowa
start learning
natural disaster
tornado
start learning
tornado
tsunami
start learning
tsunami
wybuch wulkanu
start learning
volcanic eruption
wulkan
start learning
volcano
zniszczyć
start learning
destroy
wybuchnąć
start learning
erupt
zalać
start learning
flood
grzechotać/stukać
start learning
rattle
zatrząść się
start learning
shake
umierać z głodu
start learning
starve
rzeka wystąpiła z brzegów
start learning
the river burst its banks
kwaśne deszcze
start learning
acid rain
areozol
start learning
aerosol
atmosfera
start learning
atmosphere
ulegający biodegradacji
start learning
biodegradable
spaliny
start learning
car exhaust fumes
dwutlenek węgla
start learning
carbon dioxide
zmiana klimatu
start learning
climate change
węgiel
start learning
coal
ochrona przyrody
start learning
conservation
konsupcjonizm
start learning
consumption
konsumpcja
start learning
consumption
wylesianie
start learning
deforestation
jednorazowego użytku
start learning
Disposable
zagrożone gatunki
start learning
endangered species
energooszczędny
start learning
energy-saving
środowisko naturalne
start learning
environment
dotyczący środowiska
start learning
environmental
ekolog
start learning
environmentalist
wymarły
start learning
extinct
wyginięcie
start learning
extinction
zagrożony wiginięciem
start learning
in danger of
na granicy wymarcia
start learning
on the brink of extinction
spadek temperatury
start learning
fall in temperature
globalne ocieplenie
start learning
global warming
grawitacja, siła przyciągania
start learning
gravity
efekt cieplarniany
start learning
greenhouse effect
siedlisko
start learning
habitat
ciepło
start learning
heat
przemysł
start learning
industry
wysypisko
start learning
dump
ołów
start learning
lead
śmieci
start learning
litter
zasoby naturalne
start learning
natural resources
wyciek ropy
start learning
oil spill
organiczny
start learning
organic
nadmierny połów ryb
start learning
overfishing
przeludnienie
start learning
overpopulation
powłoka ozonowa
start learning
the ozone layer
dziura w warstwie ozonowej
start learning
hole in the ozone layer
bezpieczny dla powłoki ozonowej
start learning
ozone-friendly
benzyna
start learning
petrol
benzyna bezołowiowa
start learning
unleaded petrol
podbiegunowa czapa lodowa
start learning
polar ice cap
zanieczyszczenie
start learning
pollution
gleba
start learning
soil
gatunki chronione
start learning
protected species
las deszczowy
start learning
rain forest
recykling
start learning
recycling
wzrost temperatury
start learning
rise in temperature
smog
start learning
smog
para
start learning
steam
nie naruszający równowagi ekologicznej
start learning
sustainable
rolnictwo
start learning
agriculture
zrównoważony rozwój
start learning
sustainable development
naruszający równowagę ekologiczną
start learning
unsustainable
pływowy
start learning
tidal
przypływ/odpływ
start learning
tide
promieniowanie ultrafioletowe
start learning
ultra-violet radiation
odpadki
start learning
waste
dzika przyroda
start learning
wildlife
wchłaniać
start learning
absorb
palić
start learning
burn
umożliwiać
start learning
enable
wytwarzać
start learning
to produce
topnieć
start learning
melt
zanieczyszczać
start learning
pollute
chronić
start learning
protect
ponownie przetwarzać
start learning
recycle
oszczedzać
start learning
save
podtrzymywać
start learning
sustain
wymierać
start learning
become extinct
palić śmieci
start learning
burn garbage
wycinać lasy
start learning
cut forests
niszczyć środowisko
start learning
destroy the environment
niszczyć zasoby
start learning
destroy resources
przyjazny dla środowiska
start learning
environment-friendly
produkty ekologiczne
start learning
environmentally friendly products
wytwarzać dwutlenek węgla
start learning
generate CO2
szkodzić
start learning
harm the environment
zostawić odkręcony kran
start learning
leave the water running
prznikać przez atmosfere
start learning
pass through the atmosphere
sprzątać śmieci
start learning
clean up litter
wskazywać na coś
start learning
point something out
zapobiegać
start learning
prevent
zmniejszać emisję gazów cieplarnianych
start learning
reduce the emissions of greenhouse gasses
wyrzycić coś
start learning
throw something out
alternatywne źródła energii
start learning
alternative energy
geotermalna
start learning
geothermal
nuklearna
start learning
Nuclear
odnawialna
start learning
Renewable
źródło energii
start learning
source of energy
paliwo
start learning
fuel
paliwo kopalne
start learning
fossil fuel
energia wodna
start learning
hydroelectricity
gaz ziemny
start learning
natural gas
energia słoneczna
start learning
solar power
elektrownia
start learning
power station
elektrownia hydroelektryczna
start learning
Hydroelectric power station
bateria słoneczna
start learning
solar battery
farma wiatrowa
start learning
wind farm
wiatrak
start learning
wind turbine
być wzorowanym na
start learning
be modeled on
odbijać światło
start learning
reflect light
magazynować wodę
start learning
store water
kometa
start learning
comet
meteor
start learning
meteor
planeta
start learning
planet
satelita
start learning
satellite
wszechświat
start learning
universe

You must sign in to write a comment