Przymiotniki 31 - 60

 0    30 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pełny
Mama wróciła z lasu z koszykiem pełnym grzybów.
start learning
plein
Maman est rentré du bois avec un panier plein de champignons.
rzeczywisty, prawdziwy
Ten film został oparty na prawdziwych wydarzeniach.
start learning
réel
Ce film est basé sur des faits réels.
potrzebny, konieczny
Woda jest potrzebna do życia.
start learning
nécessaire
L'eau est nécessaire pour la vie.
ludzki
Mylić się jest rzeczą ludzką.
start learning
humain
L'erreur est humaine.
bliski, następny
Może spotkamy się w przyszły piątek?
start learning
prochain
Peut-être nous nous rencontrerons vendredi prochain?
narodowy
Marsylianka to hymn narodowy Francji.
start learning
national
La Marseillaise est l'hymne national français.
osobisty
To dla mnie coś bardzo personalnego, nie chcę o tym rozmawiać.
start learning
personnel
C'est quelque chose de très personnel pour moi, je ne veux pas en parler.
+23 flashcards
The lesson is part of the course
"Top 1000 francuskich słów"
(total 1,004 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment