Przedstawienie tematu - Thema

 0    14 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Tego popołudnia chciałbym powiedzieć Państwu o konkurencji.
start learning
Heute Nachmittag möchte ich mit Ihnen über die Konkurrenz sprechen.
Zatem celem mojej dzisiejszej prezentacji jest poinformowanie/omówienie/zaprezentowanie/zanalizowanie...
start learning
Also der Zweck meiner Präsentation ist es, Sie (über etwas) zu informieren/mit Ihnen (etwas) zu besprechen/Ihnen (etwas) darzustellen/etwas zu analysieren...
Niniejsza prezentacja skupia się na kwestii stylów zarządzania.
start learning
Diese Präsentation konzentriert sich auf das Thema der Führungsstile.
Skupię się na następujących dziedzinach:...
start learning
Ich bespreche folgende Bereiche:...
Tematem mojego przemówienia jest e-marketing.
start learning
Das Thema meines Vortrags ist E-Marketing.
To, co chciałbym zrobić, to omówić najważniejsze kwestie tego zagadnienia.
start learning
Ich habe vor, die wichtigsten Fragen zu diesem Thema zu besprechen.
Chcę omówić temat własności intelektualnej.
start learning
Ich möchte mit Ihnen das Thema des geistigen Eigentums besprechen.
+7 flashcards
The lesson is part of the course
"Niemiecki w biznesie - prezentacje"
(total 339 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment