Przedmioty szkolne

 0    126 flashcards    guest1612666
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przedmioty artystyczne
start learning
art subjects
biologia
start learning
Biology
chemia
start learning
Chemistry
podwójna lekcja
start learning
double lesson
języki obce
start learning
foreign languages
nauki humanistyczne
start learning
humanities
przedmioty ścisłe
start learning
science subjects
nauki społeczne
start learning
social sciences
oszukiwać, ściągać
start learning
cheat
przepisać, skopiować
start learning
copy
wkuwać
start learning
cram
egzamin semestralny (na koniec roku)
start learning
end-of-term (end-of-year) exams
zostać złapanym
start learning
get caught
otrzymywać wyniki
start learning
get results
wystawiać oceny
start learning
give marks
składać się
start learning
go towards
ocena
start learning
mark / grade
uczyć się na pamięć
start learning
memorise
ustny
start learning
oral
zdać
start learning
pass
zdawać ponownie
start learning
retake
powtarzać do
start learning
revise for
egzamin kończący naukę w szkole
start learning
school-leaving exam
wysyłać
start learning
send out
pisemny
start learning
written
nieobecny
start learning
absent
dzwonek
start learning
a bell
przerwa
start learning
pause/break
dręczyć, prześladować
start learning
bully
sprawdzić (swoją) pracę
start learning
check (your) work
dyplom
start learning
diploma
skupić się
start learning
concentrate
podręcznik
start learning
coursebook
praca okresowa
start learning
coursework
program nauczania
start learning
a curriculum
termin wykonania pracy
start learning
deadline
dyktando
start learning
a dictation
poszukiwać informacji, prowadzić badania
start learning
do research
wykonywać/napisać zadaną pracę
start learning
do / write an assignment
zostać zawieszonym
start learning
get suspended
przedstawić prezentację
start learning
give a presentation
wygłosić referat na temat
start learning
give a talk on
oddać prace domową
start learning
hand in homework
styl uczenia się
start learning
learning style
robić błędy
start learning
make mistakes
opuszczać lekcje
start learning
to miss lessons
drugie śniadanie
start learning
packed lunch
strój sportowy
start learning
PE kit
wagarować
start learning
to play truant
donieść na kogoś, zgłosić kogoś
start learning
report someone
zadawać pracę
start learning
set homework
zwolnienie (np. z Wf-u) z powodu choroby
start learning
sick note
zrobić sibie rok przerwy między maturą a studiami
start learning
take a gap year between the final exams and studies
autobus szkolny
start learning
school bus
zeszyt
start learning
a notebook
robić notatki
start learning
to take notes
rok szkolny
start learning
school year
semestr
start learning
term
plan zajęć
start learning
a timetable
pracować nad projektem
start learning
work on a project
pracować w parach
start learning
work in pairs
woźny / woźna
start learning
caretaker
kolega / koleżanka z klasy
start learning
classmate
asystent nauczyciela
start learning
classroom assistant
wychowawca / wychowawczyni
start learning
form tutor
dyrektor
start learning
head teacher
dyrektor /dyrektorka
start learning
headmaster/headmistress
uczeń/uczennica
start learning
pupil
grono pedagogiczne
start learning
staff
stołówka
start learning
a canteen
sala lekcyjna
start learning
classroom
świetlica
start learning
common room
korytarz
start learning
a corridor
sala gimnastyczna
start learning
a gymnasium
gabinet dyrektora szkoły
start learning
head teacher's office
pracownia (fizyczna lub chemiczna)
start learning
laboratory
biblioteka
start learning
a library
boisko, plac zabaw
start learning
playground
boisko
start learning
sports field
pokój nauczycielski
start learning
staffroom
aula
start learning
lecture hall
uczęszczać na kurs
start learning
attend a course
należeć do
start learning
belong to
zajęcia pozalekcyjne
start learning
extracurricular activities
impreza zbierana w celu zbierania funduszy
start learning
fundraising event
brać udział w
start learning
take part in
członek
start learning
member
uważać
start learning
to pay attention
kółko
start learning
society
szkolenie
start learning
training
uczelnia
start learning
academy
szkoła koedukacyjna
start learning
coeducational school
kolegium
start learning
college
szkoła ogólnokształcąca przyjmująca wszystkich uczniów, niezależnie od ich wynik
start learning
comprehensive school
uczyć się zawodu
start learning
do vocational traning
szkoła podstawowa
start learning
elementary school
szkoła średnia przyjmująca uczniów którzy zdali egzamin wstępny
start learning
grammar school
szkoła średnia
start learning
high school
szkoła prywatna
start learning
infependent school
w USA szkoła średnia dla uczniów 13-15 lat
start learning
junior high school
przedszkole
start learning
kindergarten
żłobek
start learning
a nursery
szkoła podstawowa
start learning
a primary school
szkoła prywatna
start learning
private school
szkoła średnia
start learning
secondary school
szkoła żeńska / męska
start learning
single-sex school
zaniepokojony
start learning
concerned
zdezorientowany
start learning
confused
rozczarowany
start learning
disappointed
wydobyć uzyskać
start learning
elicit
podkreślić
start learning
emphasise
narzucić, wymusić
start learning
enforce
zapewnić, upewnić się
start learning
ensure
znajomy
start learning
familiar
przerażony
start learning
frightened
pod wrażeniem
start learning
impressed
na korzyść (czegoś), za
start learning
in favor of
uwolnić
start learning
let loose
spełnić oczekiwania
start learning
live up to expectations
stracić rachubę
start learning
lose count of
wprowadzić plan w życie
start learning
put a plan into action
ceny, stawki
start learning
prices, rates
duszny
start learning
stuffy
przeciwlegly koniec
start learning
the far end
o wiele za
start learning
way too
powierzchnia robocza
start learning
work surface

You must sign in to write a comment