prowadzenie rozmowy

 0    49 flashcards    magdamadon3
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
miło się rozmawiało
start learning
it was nice talking to you
poznaj moją siostrę...
start learning
meet my sister...
trzymaj się
start learning
Take care!
czy mogę o coś zapytać?
start learning
Can I ask you something?
pozwól mi przedstawić moją siostrę
start learning
let me introduce my sister
przepraszam, nie dosłyszałam
start learning
Sorry, I didn't catch
tutaj
start learning
here
co
start learning
what
kto
start learning
who
przepraszam, słabo mówię po angielsku
start learning
I'm sorry, I don't speak English very well
gdzie
start learning
where
czy mógłbyś mówić głośniej?
start learning
Could you please speak louder?
Mógłbyś wyświadczyć mi przysługę?
start learning
Could you do me a favour?
kiedy
start learning
when
jak
start learning
how
dlaczego
start learning
why
czy możesz mi podać tamtą torbę?
start learning
Can you give me those bag?
Powiedz mu, że zadzwoniłem
start learning
Please tell him I phoned
który
start learning
which
To było bardzo miłe z twojej strony
start learning
That was very kind of you
nie ma za co
start learning
not at all
cała przyjemność po mojej stronie
start learning
it is my pleasure
może to poniosę?
start learning
shall I carry it?
poradzę sobie
start learning
I can manage
Przepraszam
start learning
I apologise
to niechcący
start learning
I didn't mean to do it
nic nie szkodzi
start learning
never mind
wzajemnie
start learning
the same to you
siadaj i nie przerywaj
start learning
Sit down and don't interrupt
musisz im powiedzieć
start learning
you need to tell them
Co się stało?
start learning
What happened?
o której zaczyna się lekcja?
start learning
what time does the lesson start?
jak daleko
start learning
how far
ten kościół ma 500 lat
start learning
This church is 500 years old
podróż potrwa godzinę
start learning
the journey will take an hour
co się stało
start learning
what is the matter
chyba jestem chory
start learning
I think I'm ill
bardzo boli mnie głowa
start learning
I have got a bad headache
co chciałbyś robić kiedy skończysz szkołę
start learning
what would you like to do when you finish school
pozwól mi spróbować
start learning
let me try
niestety nie
start learning
I'm afraid not
nie ma mowy
start learning
no way
Obawiam się, że nie mogę się z tobą zgodzić
start learning
I'm afraid I can't agree with you
myślę że nie masz racji
start learning
I think you're wrong
palenie jest zabronione
start learning
Smoking is prohibited
rozumiem co masz na myśli, ale
start learning
I see what you mean, but
Nie masz nic przeciwko, jeśli otworzę okno?
start learning
do you mind if I open the window?
nie, wcale. proszę zrób to
start learning
no, not at all. please do
nie wolno śmiecić
start learning
You can not litter

You must sign in to write a comment