production 2

 0    63 flashcards    tentusia
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
istotny
start learning
essential
zagwarantować
start learning
ensure
umiejętności pracy
start learning
labour skills
Rentowność
start learning
profitability
firma
start learning
firm
liczba
start learning
number
popyt
start learning
demand
codziennie
start learning
daily
zamówienie
start learning
order
anulować
start learning
cancel
opóźniać
start learning
to delay (doing)
śledzić
start learning
keep track
zajmować się czymś
start learning
to handle something
asortyment
start learning
stock
nadmierny
start learning
excessive
uwolnienie
start learning
release
łączyć
start learning
aggregate
zaległości
start learning
backlog
zamówienie zwrotne
start learning
back order
wąskie gardło
start learning
bottleneck
cykl
start learning
cycle
przestojów
start learning
downtime
płynąć
start learning
flow
prognoza
start learning
forecast
leniwy, bezczynny, próżny
start learning
idle
czas realizacji
start learning
lead time
aby zamówić
start learning
make to order
aby zaopatrzyć
start learning
make-to-stock
wydajność
start learning
productivity
prototyp
start learning
prototype
wymóg
start learning
requirement
zaspokoić
start learning
satisfy
rozkład dnia / jazdy / plan zajęć / grafik
start learning
schedule
sekwencja
start learning
sequence
utworzyć
start learning
set up
luźny
start learning
slack
przepustowość
start learning
throughput
niepewność
start learning
uncertainty
aktualizować
start learning
update
Praca w toku
start learning
work in progress
nadgodziny
start learning
overtime
siła robocza
start learning
workforce
nawał pracy
start learning
workload
główny cel
start learning
principale aim
przedstawienie
start learning
performance
specyfikacja
start learning
specification
szczegół
start learning
detail
cecha
start learning
feature
wzornictwo przemysłowe
start learning
design
scena
start learning
stage
przedefiniować
start learning
redefine
zunifikowany
start learning
standarized
obliczać
start learning
calculate
współczynnik wydajności
start learning
capacity factor
niedawny
start learning
recent
wina
start learning
fault
sprawa
start learning
deal
makieta
start learning
mock-up
Ilości
start learning
quantities
okres
start learning
period
wprowadzać
start learning
introduce
uniknąć
start learning
avoid
rzadko kiedy
start learning
seldom

You must sign in to write a comment