production 1

 0    69 flashcards    tentusia
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kierownictwo
start learning
management
zaniepokojony
start learning
concerned
planowanie
start learning
planning
kontrolowania
start learning
controlling
proces
start learning
process
przemysłowy
start learning
industrial
produkować
start learning
produce
dystrybucja
start learning
distribution
usługi
start learning
services
Wejścia
start learning
inputs
przekształcić w
start learning
convert into
Wyjścia
start learning
outputs
Podstawowy
start learning
Basic
produkcja
start learning
manufacturing
fabryka
start learning
factory
montaż
start learning
assemble
dopuszczać
start learning
allow
stały
start learning
steady
płynąć
start learning
flow
surowce
start learning
raw materials
skuteczność, wydajność
start learning
efficiency
skuteczność
start learning
effectiveness
do maksymalizacji zysków
start learning
to maximize profits
osiągnąć
start learning
to achieve
ogólny
start learning
overall
mierzyć
start learning
measure
analizować
start learning
analyze
oceniać
start learning
evaluate
przyczynić się
start learning
contribute
zakup
start learning
purchase
inwentarz
start learning
inventory control
jakość
start learning
quality
magazynowanie
start learning
storage
zmienia
start learning
varies
według
start learning
according to
zasoby, środki
start learning
resources
Oprócz
start learning
in addition
asortyment, zapas
start learning
stock
wyposażenie
start learning
equipment
utrzymanie
start learning
maintenance
pozostać
start learning
to remain
psuć się/załamywać się
start learning
break down
układ, rozmieszczenie
start learning
layout
instalacja
start learning
plant
teren
start learning
site
jednostka
start learning
unit
warsztat
start learning
workshop
partia
start learning
batch
składnik
start learning
component
armatura
start learning
fixtures
maszyny
start learning
machinery
obsługa materiałów
start learning
materials handling
brak
start learning
failure
wina
start learning
fault
w warunkach
start learning
in terms
korzeń
start learning
root
oznaczać
start learning
denote
pień
start learning
trunk
zręczność, umiejętność
start learning
skill
magazyn
start learning
warehouse
odpowiedzialny
start learning
responsible
ilość
start learning
quantity
nabyć
start learning
acquire
dopasowywanie
start learning
fitting
przeprowadzone przez
start learning
carried out by
móc
start learning
be able to
rozkład dnia / jazdy / plan zajęć / grafik
start learning
schedule
zaległości
start learning
backlogs
dysponować
start learning
dispose

You must sign in to write a comment