predictions, planet

 0    43 flashcards    staskamendes
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
tworzyć
start learning
create
elektryczność
start learning
electricity
paliwo
start learning
fuel
benzyna
start learning
petrol
spaliny
start learning
fumes
zanieczyszczenie powietrza
start learning
air pollution
komunikować
start learning
communicate
światła uliczne
start learning
traffic light
pojazdy
start learning
Vehicles
uniemożliwiać
start learning
prevent
wypadki
start learning
accidents
odkryć
start learning
discover
leczyć
start learning
treat
choroby
start learning
diseases
czysta energia
start learning
clean energy
elektrownia wodna
start learning
hydropower plant
zanieczyszczać
start learning
harm
środowisko
start learning
environment
samoczyszczące się
start learning
self-cleaning
budowle
start learning
buildings
kolonizować
start learning
colonise
populacja
start learning
population
przewidywania
start learning
predictions
Badacze
start learning
researchers
Obawy
start learning
fears
samochody elektryczne
start learning
electronic cars
farma wiatrowa
start learning
wind power farm
nowy lek
start learning
new medicine
ekstremalne warunki pogodowe
start learning
extreme weather
zwierzęta wymarły
start learning
animals become extinct
niedobór wody
start learning
water shortage
przeludnienie
start learning
overpopulation
wzrost / zwiększenie
start learning
rise
miliard
start learning
billion
wystarczająco
start learning
enough
warunki
start learning
conditions
huragany
start learning
hurricanes
tsunami
start learning
tsunamis
Ekologiczne
start learning
eco-friendly
firma
start learning
company
zwalczać
start learning
fight
wzajemnie oddzialywywać
start learning
interact
napędzany na
start learning
run on

You must sign in to write a comment