podstawowe wydarzenia historyczne

 0    91 flashcards    zosiaczek09
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
wynalezienie pisma
start learning
4000 p.n.e.
powstanie alfabetu fenickiego
start learning
3500 p.n.e.
kodeks Hammurabiego
start learning
XVIII wiek p.n.e. - pierwszy spisany kodeks praw (oko za oko)
pierwsze igrzyska olimpijskie w Grecji
start learning
776 p.n.e.
powstanie Rzymu
start learning
753 p.n.e. - według legendy wykarmiony przez wilczycę Romulus
Powstanie republiki w Rzymie
start learning
509 p.n.e. - wygnanie tarkwiniusza pysznego
Bitwa pod Maratonem
start learning
490 p.n.e.- Grecja powstrzymuje atak Persji
Bitwa po Termopilami i Salaminą
start learning
480 p.n.e. - drugie odparcie ataku Persji po xwyci\estwie na morzy pod Salaminą mimo klęski w wąwozie Termopile
Bitwy pod Granik, Issos i Gaugamelą
start learning
433-433 p.n.e. - podboje Aleksandra Macedońskiego
wojna peloponeska
start learning
431-404 p.n.e. - Ateny kontra Sparta. Wojna zakończona klęską Aten
Wojny punickie
start learning
III-II w.p.n.e. wojny Rzymu z Kartaginą zakończone podbiciem jej przez Rzymian
powstanie Spartakusa
start learning
73 p.n.e. - powstanie niewolników w Rzymie zakończone ich klęską
zabójstwo Juliusza Cezara
start learning
44 p.n.e.
Panowanie Oktawiana Augusta
start learning
27 p.n.e. - 14 n.e. - okres pokoju "Pax Romana"
`Nadanie obywatelstwa wolnym mieszkańcom cesarstwa Rzymskiego
start learning
212
wolnośc wyznawania Chrześcijaństwa w Rzymie
start learning
313
Ostatnie igrzyska olimpijskie w Grecji
start learning
393
Upadek cesarstwa zachodniorzymskiego
start learning
476 - pozbawienie władzy Romulusa Augustulusa
Ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny
start learning
622 -narodziny Islamu
bitwa pod Poitiers
start learning
732 - odparcie ataku arabów na Europę przez Karola Młota
Koronacja Karola Wielkiego na cesarza
start learning
800- reaktywowanie cesarstwa zachodnirzymskiego
traktat w Verdun
start learning
843- podział cesarstwa zachodnio rzymskiego miezy synów Karola Wielkiego
Koronacja Ottona I na cesarza
start learning
962-początek Rzeszy Niemieckiej
Chrzest Polski
start learning
966 - Mieszko I z rąk Czechów przez małżeństwo z Dobrawą
Bitwa po Cedynią
start learning
972- pierwsza bitwa polskiego rycerstwa i zwycięstwo Mieszka I
Śmierć św. Wojciecha
start learning
997- męczeńska śmierć w czasie wyprawy chrystianizacyjnej w Prusach
Zjazd Gnieźnieński
start learning
1000- zgoda cesarza na koronację Bolesława Chrobrego
Pokój w Budziszynie
start learning
1018- pokój z Niemcami korzystny dla Bolesława Chrobrego (Łużyce, Milsko i Morawy do Polski). Wsparcie wyprawy Bolesława na Kijów
Koronacja Bolesława Chrobrego
start learning
1025
Schizma wschodnia
start learning
1054- podział kościoła na katolicki i prawosławny
Koronacja Bolesława Śmiałego
start learning
1076- opowiedzenie się władcy po stronie papieża Grzegorza VII w sporze o inwestyturę. Trzy lata później Bolesław zostaje wygnany za zamordowanie biskupa Stanisława
Obrona Głogowa
start learning
1109- bohaterska obrona miasta podczas najazdu Henryka V na Polskę
Konkordat Wormacki
start learning
1122- koniec sporu papieża z cesarzem o inwestyturę
Rozbicie dzielnicowe
start learning
1138- testament Bolesława Krzywoustego
Sprowadzenie Krzyżaków do Polski
start learning
1226- Konrad Mazowiecki do ziemi chełmińskiej
Bitwa pod Legnicą
start learning
1241- najazd Mongołów. Klęska i śmierć Henryka Pobożnego
Zagarnięcie Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków
start learning
1308-1309
Koronacja Władysława Łokietka
start learning
1320- koniec rozbicia dzielnicowego w Polsce
Bitwa pod Płowcami
start learning
1331- nierozstrzygnięta bitwa polsko krzyżacka
Pokój w Kaliszu
start learning
1343- pokojowe odzyskanie przez Kazimierza Wielkiego kujaw i ziemi dobrzyńskiej
Założenie Akademii Krakowskiej
start learning
1364- Kazimierz Wielki (uczta u Wierzynka)
Śmierć Kazimierza Wielkiego
start learning
1370- koniec panowania Piastów, a początek Andegawenów w Polsce
Przywilej koszycki
start learning
1374- Ludwik Węgierski w zamian za prawa córki Jadwigi do tronu (postanowienia wszystkich przywilejów razem z datami dał jakiś czas temu p. Trojanowski na office)
Unia w Krewie
start learning
1385- połączenie Polski i Litwy pod berłem Jadwigi i Jagiełły
Bitwa pod Grunwaldem
start learning
1410- bitwa Polski (i Litwy) z Krzyżakami i wielkie zwycięstwo polskiego rycerstwa
I Pokój Toruński
start learning
1411- kończy wielką wojnę z zakonem (1409-1411)- odzyskanie przez Litwę Żmudzi
Bitwa pod Warną
start learning
1444- śmierć w bitwie z Turkami króla Władysława IV Warneńczyka
Zdobycie Konstantynopola
start learning
1453- koniec Średniowiecza
II Pokój Toruński
start learning
1466- kończy wojnę trzynastoletnią (1454-1466) z Krzyżakami- odzyskujemy Pomorze Gdańskie
Odkrycie Ameryki
start learning
1492- Włoch K. Kolumb dopływa do wysp Karaibskich i przez przypadek odkrywa nowy kontynent. Alternatywna data końca Średniowiecza.
Nihil Novi
start learning
1505- ważny przywilej szlachecki zabraniający władcy wprowadzania nowych praw i podatków bez zgody sejmu
95 tez Lutra
start learning
1517- wystąpienie Marcina Lutra piętnujące nadużycia w kościele. Początek reformacji.
Wyprawa Ferdynanda Magellana
start learning
1519-1522- opłynięcie Ziemi dookoła dało ostateczny dowód na kulistość naszej planety.
Hołd Pruski
start learning
1525- sekularyzacja zakonu i złożenie przez Albrechta Hohenzollerna hołdu lennego Zygmuntowi Staremu. Ostateczne rozwiązanie sprawy krzyżackiej.
Obrady soboru trydenckiego
start learning
1545-1563- odpowiedź kościoła katolickiego na reformację. Poszukiwanie sposobów na uporanie się z nią (indeks ksiąg zakazanych, seminaria duchowne)
Pokój Augsburski
start learning
1555- pokój kończący wojnę religijną w Rzeszy stwierdzając zasadę czyj kraj, tego religia, czyli panujący narzuca wyznanie poddanym.
unia lubelska
start learning
1569- połączenie Polski i Litwy unią realną (postanowienia unii z Litwą też na office od p. Jacka)
śmierć Zygmunta II Augusta
start learning
1572- koniec panowania Jagiellonów w Polsce. Początek epoki wolnych elekcji.
Konfederacja Warszawska
start learning
1573- wolność wyznania w Polsce. Stajemy się jednym z niewielu tak tolerancyjnych krajów.
I wolna elekcja
start learning
1573- wybrany zostaje Henryk Walezy i zaprzysięga artykuły henrykowskie, czyli zasady ustrojowy RP i pacta conventa, czyli osobiste zobowiązania wobec poddanych.
Ucieczka Henryka Walezego
start learning
1574- Henryk Walezy ucieka z kraju aby zdobyć tron francuski
Kampanie Moskiewskie Stefana Batorego
start learning
1579-1581- oblężenia Połocka, Wielkich Łuków i Pskowa. Wojna wygrana zakończona pokojem w Jamie Zapolskim.
Bitwa pod Kircholmem
start learning
1605- wygrana bitwa Polsko Szwedzka. Dowodził w niej słynny hetman Jan Karol Chodkiewicz
Bitwa pod Kłuszynem
start learning
1610- wygrana bitwa polsko-rosyjska, w jej wyniku na krótko przejęliśmy władzę na Kremlu
Wojna trzydziestoletnia
start learning
1618-1648- wojna religijna w Rzeszy zakończona pokojem Westfalskim. W wyniku tego konfliktu liczba ludności Niemiec zmniejszyła się o 1/3
Bitwa pod Cecorą
start learning
1620- klęska z Turkami, w wyniku której Polska stała się po pokoju w Buczaczu formalnie lennem tureckim.
Bitwa pod Oliwą
start learning
1627- zwycięstwo ze Szwedami na morzu. Ogromny sukces naszej floty.
Powstanie Chmielnickiego
start learning
1648- zbrojne powstanie kozaków, którzy pod wodzą Bohdana Chmielnickiego wygrali bitwy z Polakami (Korsuń, Żółte Wody) i związali się unią z Rosją (Perejasław)
potop szwedzki
start learning
1655-1660 niszczycielski napad Szwedów z bohaterską obroną Częstochowy zakończony pokojem w Oliwie.
bitwa pod Chocimiem
start learning
1673- Zwycięstwo Jana III Sobieskiego nad Turkami
Odsiecz Wiedeńska
start learning
1683- ostatni wielki sukces polskiej armii, która pod wodzą Jana III Sobieskiego uratowała Wiedeń od zdobycia przez Turków
Sejm Niemy
start learning
1717- sejm, którego postanowienia zostały narzucone przez Rosjan. Zostały przyjęte w milczeniu („milczenie oznacza zgodę”)
Ostatnia Wolna elekcja
start learning
1764- wybrany zostaje ostatni król Stanisław August Poniatowski
I Rozbiór Polski
start learning
1772
Sejm Rozbiorowy/ Powołanie KEN
start learning
1773- potwierdzenie I Rozbioru Polski, ale także przeprowadzenie reform w RP
Deklaracja Niepodległości USA
start learning
1776- po wygranej wojnie z Wielką Brytanią USA ogłasza swoją niepodległość
Konstytucja Stanów Zjednoczonych
start learning
1787- pierwsza na świecie konstytucja, z której 80% obowiązuje do dziś
Wybuch rewolucji francuskiej
start learning
1789- obalenie władzy absolutnej we Francji
Konstytucja 3 maja
start learning
1791- druga na świecie, pierwsza w Europie konstytucja. Jak na nasze warunki była postępowa. Postanowienia w podr.
II Rozbiór Polski
start learning
1793- dokonany przez Prusy i Rosję (bez Austrii)
Powstanie Kościuszkowskie
start learning
1794- ostatnia próba zbrojnego ratunku państwa Polskiego (bitwa kosynierów pod Racławicami)
III Rozbiór Polski
start learning
1795- dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy. Polska znika z mapy Europy
Legiony Polskie
start learning
1797- Jan Henryk Dąbrowski tworzy polskie legiony, które mają walczyć u boku Napoleona we Francji
Utworzenie Księstwa Warszawskiego
start learning
1807- na mocy pokoju w Tylży powstaje to podległe Napoleonowi państwo
Wyprawa Napoleona na Rosję
start learning
1812-1813- zakończyła się ona klęską Napoleona i zapoczątkowała jego upadek, który przypieczętowały późniejsze bitwy pod Lipskiem i Waterloo
Obrady Kongresu Wiedeńskiego
start learning
1814-1815- nowy porządek w Europie po upadku Napoleona. Utworzenie Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Poznańskiego i Rzeczpospolitej Krakowskiej („czwarty rozbiór Polski”)
Powstanie listopadowe
start learning
1830-1831- walka narodowowyzwoleńcza. Udało się zawiązać regularne oddziały i odnieść kilka sukcesów (Stoczek, Olszynka Grochowska, Dębe Wielkie), ale nieporadność dowódców (Jana Skrzyneckiego) doprowadziła do klęski.
Powstanie krakowskie
start learning
1846- krótkotrwałe powstanie w Krakowie i okolicach zakończone klęską między innymi przez rabację galicyjską.
Rabacja Galicyjska
start learning
1846- akcja podjudzonych przez Austriaków chłopów, którzy wymordowali za nagrodą szlachciców. Dowodził nimi Jakub Szela
Wiosna Ludów
start learning
1848- seria powstań narodowych w całej Europie, jednak poza Francją były one nieskuteczne, a zmiany chwilowe
Powstanie styczniowe
start learning
1863-1864- powstanie zorganizowane przez „czerwonych”. Walki przyjęły formę wojny partyzanckiej, a regularnych oddziałów nie udało się sformować. Ostatni dowódca Romuald Traugutt został rozstrzelany w Cytadeli.

You must sign in to write a comment