podstawa zewnętrzna

 0    43 flashcards    maciejtelega
print play test yourself
 
Question Answer
dół skrzydłowy
start learning
fossa pterygoidea
bruzda tętnicy potylicznej
start learning
sulcus arteriae occipitalis
brzeg tylny lemiesza
start learning
margo posterior vomeris
dół żuchwowy
start learning
fossa mandibularis
dół przysieczny
start learning
fossa incisiva
grzebień podskroniowy
start learning
crista infratemporalis
grzebień potyliczny zewnętrzny
start learning
crists occipitalis externa
guz szczęki
start learning
tuber maxillae
guzek gardłowy
start learning
tuberculum pharyngeum
guzek stawowy
start learning
tuberculum articulare
guzowatość potyliczna zewnętrzna
start learning
protuberantia occipitalis externa
haczyk skrzydłowy
start learning
hamulus pterygoideus
kanał kłykciowy
start learning
canalis condylaris
kanał lemieszowo-pochwowy
start learning
canalis vomerovaginalis
kanał nerwu podjęzykowego
start learning
canalis nervi hypoglossi
kanał podniebienno-pochwowy
start learning
canalis palatovaginalis
kanał tętnicy szyjnej
start learning
canalis caroticus
kłykieć potyliczny
start learning
condylus occipitalis
kolec kości klinowej
start learning
spina ossis sphenoidalis
kolec nosowy tylny
start learning
spina nasalis posterior
kresa karkowa górna (dolna)
start learning
linea nuchae superior (inferior)
łuk jarzmowy
start learning
arcus zygomaticus
otwory podniebienne mniejsze
start learning
foramina palatina minora
otwór kolcowy
start learning
foramen spinosum
otwór owalny
start learning
foramen ovale
Otwór podniebienny większy
start learning
foramen palatinum maius
otwór poszarpany
start learning
foramen lacerum
otwór rylcowo-sutkowy
start learning
foramen stylomastoideum
otwór sutkowy
start learning
foramen mastoideum
otwór szyjny
start learning
foramen jugulare
otwór wielki
start learning
foramen magnum
Przewód słuchowy zewnętrzny
start learning
meatus acusticus externus
szczelina bębenkowo-łuskowa
start learning
fissura tympanosquamosa
szczelina oczodołowa dolna
start learning
fissura orbitalis inferior
szczelina skalisto-łuskowa
start learning
fissura petrosquamosa
szczelina skalisto-bębenkowa
start learning
fissura petrotympanica
szew podniebienny poprzeczny
start learning
sutura palatina transversa
szew podniebienny pośrodkowy
start learning
sutura palatina mediana
wcięcie sutkowe
start learning
incisura mastoidea
wyrostek piramidowy kości podniebiennej
start learning
processus pyramidalis ossis palatini
wyrostek podniebienny szczęki
start learning
processus palatinus maxilae
wyrostek rylcowaty
start learning
processus styloideus
wyrostek sutkowy
start learning
processus mastoideus

You must sign in to write a comment