Pierwsza setka

 0    105 flashcards    tomixmax123
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
substancja żrąca
start learning
corrosive
rzut skośny
start learning
oblique projection
popękany
start learning
cracked
zapewniać
start learning
provide
w nawiązaniu do
start learning
with reference to
zawroty głowy
start learning
dizziness
pozbyć się
start learning
dispose of
wygięty
start learning
cambered
głęboki
start learning
profound
szczególnie
start learning
paricularly
moderatorzy
start learning
facilitators
przeszkoda
start learning
obstacle
stołówka
start learning
canteen
czas wolny
start learning
spore time
rozległy
start learning
wide
inaczej
start learning
otherwise
bylem pod wrazeniem
start learning
I was impressed
zbadać
start learning
investigate
znaczący
start learning
significant
przełom
start learning
breakthrough
ekspertyza
start learning
expertise of
ułatwiać
start learning
facilitate
senność
start learning
drowsiness
otrzymać
start learning
obtain
narazić
start learning
endanger
polegać na
start learning
rely on
głównie
start learning
mostly
rękawice z metalowej siatki
start learning
metal mesh gloves
zysk
start learning
gain
toksyczność aspiracyjna
start learning
aspiration toxicity
działania niepożądane
start learning
adverse effect
troska
start learning
care
przytulny
start learning
cosy
uniknąć
start learning
avoid
wymagania
start learning
expectations, requirements
otrzymać
start learning
receive
zapewniać
start learning
provide
oczekiwać
start learning
to expect (to do)
wymagający remontu
start learning
run down
zatłoczony
start learning
crowded
udało się
start learning
succesed in
wybitny
start learning
outstanding
utrzymanie
np. komputera, bazy danych
start learning
maintenance
oświadczenie, sprawozdanie, raport
start learning
statement
substancja szkodliwa
start learning
harmful
odurzyć, zatruć
start learning
intoxicate
opary
start learning
fumes
wyrafinowany
start learning
sophisticated
wynalazek
start learning
invention
od siebie nawzajem
start learning
on each other
wiarygodny
start learning
reliable
na rzecz
start learning
in favour of
uczęszczać
start learning
attend
spełniać
start learning
fulfill
poszerzać
start learning
extend
starzenie
start learning
aging
szeroki
start learning
wide
wybór
start learning
variety
niezbędny
start learning
indispensable
mimo
start learning
despite
niezawodność
start learning
reliability
zmienić
start learning
confide
ogłosić
start learning
announce
olbrzymi
start learning
enormous
zapewniać
start learning
provide
uczestniczyć
start learning
participate
zagwarantować
start learning
ensure
głównie
start learning
mainly
ogólnie / generalnie
start learning
on the whole
efekt nieodwracalny
start learning
irreversible effect
oceniać
start learning
evaluate
zachecać
start learning
encourage
zniechęcać
start learning
discourage
higiena pracy
start learning
occupational health
skaza
start learning
flaw
upośledzać płodność
start learning
impair fertility
wnętrze
start learning
interior
namawiać
start learning
persuade
uważnie
start learning
carefully
uczęszczać
start learning
attend
ułożone
start learning
arranged
zamierzony
start learning
intended
uczestniczyć
start learning
participate
zachować
start learning
retain
wynalazek
start learning
invention
wymagać
start learning
to demand
dokładny
start learning
exact
rozważać
start learning
to consider (doing)
świadomy
start learning
conscious
ilość
start learning
quantity
zamiast
start learning
instead of
wysiłek
start learning
effort
bhp
start learning
health and safety
trójkąt równoboczny
start learning
equilateral triangle
pierwiastek kwadratowy
start learning
square root
pierwiastek sześcienny
start learning
cubic root
odejmowanie
start learning
subtraction
utrzymuje się na
start learning
keeps on
zabierać/odbierać
start learning
pick up
spadek
start learning
dip
gwałtowny spadek
start learning
plunge
zachęcać
start learning
to encourage (to do)
zniechęcać
start learning
discourage
trwałość
start learning
durability
serwisowanie
start learning
maintainnability

You must sign in to write a comment