Phrases & expressions - set 2

 0    50 flashcards    Mood
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Don't get me wrong.
Don't get me wrong, but I'm not interested.
start learning
Nie zrozum mnie źle.
Nie zrozum mnie źle, ale nie jestem zainteresowana.
Don't make me (do sth)
make sb do sth
Please don't make me ask again. / 2. Don't make me beg you! / 3. My parents made me clean my room.
start learning
Nie każ mi (czegoś robić) / Nie zmuszaj mnie (do czegoś/żeby coś zrobić)
zmusić kogoś do zrobienia czegoś / kazać komuś coś zrobić
Proszę, nie każ mi znów pytać. / 2. Nie zmuszaj mnie, żebym cię błagał! / 3. Moi rodzice zmusili mnie do posprzątania mojego pokoju.
make sb do sth
Please don't make me ask again. / 2. Don't make me beg you! / 3. My parents made me clean my room.
start learning
kazać komuś coś zrobić; zmuszać kogoś do czegoś/żeby coś zrobić
Proszę, nie każ mi znów pytać. / 2. Nie zmuszaj mnie, żebym cię błagał! / 3. Moi rodzice zmusili mnie do posprzątania mojego pokoju.
make somebody laugh
Don't make me laugh! / 2. I told her a joke and I made her laugh. / 3. The look on her face made him laugh.
start learning
rozśmieszyć kogoś
Nie rozśmieszaj mnie! / 2. Powiedziałem jej kawał i rozśmieszyłem ją. / 3. Wyraz jej twarzy rozśmieszył go.
make somebody's day
idiom
You just made my day.
start learning
sprawić, że dzień będzie lepszy dla kogoś, poprawić komuś humor, uszczęśliwić kogoś
idiom
Właśnie uprzyjemniłeś mi dzień.
make fun of sb/sth (also: poke fun at sb/sth)
Are you making fun of me? / 2. You’re always making fun of me! / 3. Don't make fun of me! / 4. She poked fun at people's shortcomings.
start learning
nabijać, naśmiewać się z kogoś/czegoś
to make a joke about sb or sth in a way that is not kind.
Nabijasz się ze mnie? / 2. Zawsze naśmiewasz się ze mnie! / Nie nabijaj się ze mnie! / 4. Wyśmiewała wady ludzi.
make fun of sb/sth (also: poke fun at sb/sth)
Are you making fun of me? / 2. The other children were always making fun of him because he was fat and wore glasses. / 3. Stop poking fun at me!
start learning
nabijać, naśmiewać się z kogoś/czegoś
Nabijasz się ze mnie? / 2. Inne dzieci śmiały się z niego, ponieważ był gruby i nosił okulary. / 3. Przestań się ze mnie wyśmiewać!
have sex
How often do you have sex? / 2. They hadn't had sex in months. / 3. She would never have sex for money. / 4. 'Okay, everybody relax. This is not a date. It's two people going out to dinner and not having sex.' 'Sounds like a date to me.'
start learning
uprawiać seks
Jak często uprawiasz seks? / 2. Oni nie uprawiali seksu od miesięcy. / 3. Ona nigdy nie uprawiałaby seksu za pieniądze. / 4. -Wyluzujcie. To nawet nie randka. Po prostu dwoje ludzi idzie na kolację, a nie do łóżka. - Dla mnie to brzmi jak randka.
for (many) days; in days / for months; in months / for years; in years
You show up out of nowhere, not a phone call for months... / She and Brandon haven't spoken in years. / That's the best kiss I've experienced in months. / I've been starving for days. / I haven't jumped off a moving train in months.
start learning
od wielu dni / od miesięcy, miesiącami / od lat (np. nie wiedzieliśmy kogoś)
Zjawiasz się znikąd, od miesięcy żadnego telefonu. / Ona i Brandon nie rozmawiali od lat. / To mój najlepszy pocałunek od miesięcy. / Już od wielu dni nie jadłem. / Od miesięcy już nie skakałem z jadącego pociągu.
as if / as though
1. He's 20 years old but looks as if he was 40. / 2. They live as if nothing ever happened. / 3. I will take care of your children as if they were my own. / 4. They stared at me as if I was crazy.
start learning
jakby, jak gdyby
Ma 20 lat, ale wygląda jakby miał 40. / 2. Oni żyją tak, jak gdyby nic nigdy się nie stało. / 3. Zaopiekuję się twoimi dziećmi, jakby były moje. / 4. Gapili się na mnie jak na wariata.
like nothing happened / as if nothing had happened / like nothing ever happened
You saved my life and behave as if nothing had happened.
start learning
jakby nic się nie stało
Uratowałeś mi życie, a zachowujesz się, jakby nic się nie stało.
as if / as though
He's 20 years old but looks as if he was 40. / 2. It's as if I did something wrong. / 3. So you need to do everything as though it were the last time.
start learning
jakby, jak gdyby
Ma 20 lat, ale wygląda jakby miał 40. / 2. Jakbym to ja zrobiła coś nie tak. / 3. Więc musisz robić wszystko jakby to było ostatni raz.
small talk
[UNCOUNTABLE] I'm not really in the mood for small talk.
start learning
pogaduszki / pogawędki (rozmowa o drobiazgach)
Nie jestem w nastroju do pogaduszek.
leave somebody alone
Leave me alone, I'm doing my homework. / 2. Let's leave her alone, she is very tired. / 3. Could you let me alone?
start learning
zostawić kogoś w spokoju (nie przeszkadzać komuś)
Zostaw mnie w spokoju, odrabiam zadanie domowe. / 2. Dajmy jej spokój, jest bardzo zmęczona. / 3. Mógłbyś zostawić mnie w spokoju?
fixate on sth
Why does everyone keep fixating on that? / 2. You fixate on every little detail.
start learning
skupiać się przesadnie na czymś (fiksować, wariować na punkcie czegoś)
to think about sth too much and find it difficult to stop.
myśleć o czymś za dużo i nie móc przestać: Dlaczego wszyscy tak się tego czepiają? / 2. Skupiasz się na szczególikach.
How should I know?
How should I know where she is?
start learning
Skąd mam wiedzieć?
Skąd mam wiedzieć, gdzie ona jest?
How do you know?
How do you know what happened? / 2. Peter, how do you know this woman?
start learning
Skąd wiesz? / Skąd znasz...?
Skąd wiesz, co się stało? / 2. Peter, skąd znasz tę kobietę?
How was I to know? / How could I know?
How was I to know who you were? / How could I know that he loved me?
start learning
Skąd miałem/mogłem wiedzieć?
Skąd mogłem wiedzieć, kim jesteś? / Skąd mogłem wiedzieć, że on kochał mnie?
be there for sb
I'll be there for you Like I've been there before 'Cuz you're there for me too... / 2. We haven't always been close, but she was there for me when I needed her. / 3. Best friends are always there for each other in times of trouble.
start learning
być dla kogoś wsparciem / być przy kimś / móc na kogoś liczyć
to be available to provide help and support for sb
Zawsze będę przy tobie Tak jak byłem cały ten czas Bo ty też jesteś przy mnie... / 2. Nie zawsze byliśmy blisko, ale była przy mnie, kiedy jej potrzebowałem. / 3. Najlepsi przyjaciele mogą zawsze na siebie liczyć w trudnych chwilach.
be broke
IDIOM
So no one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you're broke, your love life's DOA... / 2. I can't lend you the money - I'm broke myself.
start learning
być spłukanym, być bez pieniędzy
IDIOM
Więc nikt ci nie powiedział, że takie będzie życie. Twoja praca jest śmiechu warta, jesteś spłukany, Twoje życie uczuciowe zamiera... / 2. Nie mogę ci pożyczyć pieniędzy - sam jestem spłukany.
(let's) keep it(/this) between us
Look, keep this between us, but... I know some people. / But let's keep this between us.
start learning
niech to zostanie między nami
Niech to zostanie między nami, ale... znam pewnym ludzi. / Ale niech to zostanie między nami.
I don't have enough...
I'm in a terrible mood today because I don't have enough money. / 2. All I know right now is I don't have enough to hold her. / 3. Even though I don't have a job, I just don't seem to have enough time for myself.
start learning
Nie ma wystarczająco dużo ... / Mam za mało...
Jestem dziś w podłym humorze, bo mam za mało pieniędzy. / 2. Wszystko, co wiem na ten moment to, że mam za mało dowodów, żeby ją zatrzymać. / 3. Nawet mimo, że nie mam pracy, wydaje mi się, że mam za mało czasu dla siebie.
You'll live to regret it!
idiom
start learning
Jeszcze tego pożałujesz!
idiom
for now / for the time being
We'll keep this between the two of us for now. / Let's leave this for now. / You'll have to stay here for the time being.
start learning
na razie, póki co, na tę chwilę
Zatrzymamy to na razie między nami dwoma. / Dajmy temu na razie spokój. / Na razie musisz tu zostać.
for now / for the time being
So for now, we're stuck with her. / 2. Let's leave this for now.
start learning
na razie, póki co, na tę chwilę
Więc na razie utknęliśmy z nią. / 2. Dajmy temu na razie spokój.
Don't kill my vibe
IDIOM: When someone says that, they are saying they don't want others to ruin their mood. It's a very casual/colloquial thing to say.
start learning
Nie psuj mi nastroju / humoru
IDIOM
take a guess / make a guess / have a guess
Have a guess. I won't kill you if you don't get the answer right.
start learning
zgadywać, strzelać (nie znając prawidłowej odpowiedzi)
Strzelaj. Nie zabiję cię, jeżeli podasz złą odpowiedź.
for better or (for) worse
Anyway, for better or for worse, I followed her advice. / He’s the partner I chose, for better or for worse.
start learning
na dobre i na złe
W każdym razie, poszedłem za jej radą, na dobre i na złe. / Jest partnerem, którego wybrałam, na dobre lub na złe.
through thick and thin
stick with someone through thick and thin
She has stuck with me through thick and thin. / We'll live together through thick and thin.
start learning
w szczęściu i w nieszczęściu / na dobre i złe
być z kimś na dobre i na złe
Ona jest ze mną na dobre i na złe. / Będziemy żyć razem w szczęściu i w nieszczęściu.
stick with someone through thick and thin
She has stuck with me through thick and thin. / She stayed with him through thick and thin.
start learning
być z kimś na dobre i na złe
Ona jest ze mną na dobre i na złe. / Ona pozostała z nim na dobre i złe.
for good or ill
He felt he wanted to remain part of the team, for good or ill.
start learning
na dobre lub złe
whether the effect will be good or bad
Czuł, że chce pozostać częścią zespołu, na dobre lub złe.
give someone a kiss
start learning
pocałować kogoś, dać komuś buziaka
With pleasure. / I'd love to.
start learning
Z przyjemnością. / Z przyjemnością., Z miłą chęcią.
in a nutshell
[idiom]
[idiom] That, my friend, is music production in a nutshell. / In a nutshell, I'm going to have three brothers. / Well, to put it in a nutshell, we're lost.
start learning
w pigułce, jednym słowem, krótko mówiąc, w skrócie
[idiom]
To, mój przyjacielu, jest produkcja muzyczna w pigułce. / W skrócie, będę miała trzech braci. / Mówiąc krótko, jesteśmy zgubieni.
put something in a nutshell
[idiom]
[idiom] To put it in a nutshell, Jason was a criminal. / Well, to put it in a nutshell, we're lost.
start learning
przedstawić coś zwięźle, mówić w skrócie
[idiom]
Mówiąc w skrócie, Jason był kryminalistą. / Mówiąc krótko, jesteśmy zgubieni.
speak for someone
phrasal verb
I can speak for myself, thank you. / 2. "We had a really boring trip." "Speak for yourself! I had a wonderful time!" / 3. I think she can speak for herself. / 4. Shirley, I'm speaking for both you and me. / 5. I can’t speak for the others.
start learning
mówić za kogoś
phrasal verb
Potrafię mówić za siebie. Dziękuję. / 2. „Mieliśmy naprawdę nudną podróż”. „Mów za siebie! Świetnie się bawiłem!” / 3. Sądzę, że ona może mówić za siebie. / 4. Shirley, mówię za nas dwie. / 5. Nie mogę mówić za innych.
have somebody over
phrasal verb
I have some friends over at mine tonight. / 2. I'm having my mother over, she will be here for five days. / 3. I can have you over.
start learning
gościć kogoś u siebie (mieć gości / zaprosić kogoś do siebie)
phrasal verb
Dziś wieczorem będą u mnie znajomi. / 2. Goszczę swoją mamę u siebie, ona będzie tu przez pięć dni. / 3. Mogę cię ugościć u siebie.
reach (an) agreement on sth
to make an agreement after careful thought or discussion
It's time we reached an agreement on this issue. / 2. The company is understood to have reached an agreement with its principal backers. / 3. The four leaders reached agreement on an $820 million state construction program.
start learning
osiągnąć porozumienie, dojść do porozumienia w sprawie czegoś
Zawrzeć umowę po dokładnym przemyśleniu lub dyskusji.
Czas, żebyśmy osiągnęli zgodę w tej kwestii. / 2. Zakłada się, że firma osiągnęła porozumienie z głównymi sponsorami. / 3. Czterej przywódcy osiągnęli porozumienie w sprawie programu budowy państwa o wartości 820 milionów dolarów.
correct me if I'm wrong
start learning
Popraw mnie, jeśli się mylę
if I remember correctly / if I recall correctly
He was found not guilty if I remember correctly.
start learning
jeśli dobrze pamiętam
On został uniewinniony jeśli dobrze pamiętam.
let's say...
Say/Let's say (= if we accept) (that) the journey takes three hours, then you'd be there by two o'clock. / 2. You killed her, let's say accidentally.
start learning
powiedzmy... / powiedzmy, że...
used to introduce a suggestion or possible example of sth
Powiedzmy (= jeśli się zgodzimy), że podróż trwa trzy godziny, a wtedy będziesz tam o drugiej. / 2. Zabiłeś ją, powiedzmy, przypadkowo.
I can't take it anymore
I can't take it anymore! I haven't slept for three days!
start learning
Dłużej tego nie zniosę / Nie mogę już tego znieść
Już tego nie zniosę! Nie spałem od trzech dni!
with all due respect... [spoken] / with great respect...
With all due respect, I think you're wrong.
start learning
z całym szacunkiem...
Z całym szacunkiem, ale sądzę, że się pan myli.
tongue-in-cheek (also: tongue in cheek)
idiom
Your tongue-in-cheek comments are sometimes annoying. / 2. She fell in love with his tongue-in-cheek humour.
start learning
ironicznie, żartobliwie, z przymrużeniem oka / ironiczny, żartobliwy
idiom
Twoje ironiczne komentarze są czasami irytujące. / 2. Ona zakochała się w jego ironicznym poczuciu humoru.
take one's time
Now, just take your time, and tell me everything about this woman. I got all day.
start learning
nie spieszyć się, robić coś w swoim tempie / zwlekać (niepotrzebnie)
to use as much time as is needed; not rush
Nie spiesz się i powiedz mi wszystko na temat tej kobiety, mam cały dzień.
on the off chance that
informal
I applied for the job on the off chance that they might like me, but I didn't seriously expect to get it.
start learning
w nadziei, że / na wypadek, gdyby
hoping that sth may be possible, although it is not likely
Złożyłem aplikację o pracę w nadziei, że oni mogą mnie polubić, ale nie spodziewałem się, że ją dostanę.
can't help doing something
I can't help loving you. / 2. Despite everything I know about you... I can't help loving you. / 3. I can't help thinking what Hinksman was doing here.
start learning
nie móc przestać czegoś robić, nie móc powstrzymać się przed robieniem czegoś
Przecież nic na to nie poradzę, że cię kocham. / 2. Pomimo wszystkiego, co o tobie wiem... nie mogę przestać cię kochać. / 3. Wciąż się zastanawiam, co Hinksman tu robił.
have something in common / have something in common with someone
I didn't think they had anything in common, but they talked all evening. / 2. I haven't got much in common with my neighbours.
start learning
mieć coś ze sobą wspólnego / mieć coś wspólnego z kimś
Nie sądziłam, że oni mieli cokolwiek ze sobą wspólnego, a przegadali cały wieczór. / 2. Nie mam zbyt wiele wspólnego z moimi sąsiadami.
little by little
This process will continue, and little by little I'll be telling a story using questions and answers.
start learning
stopniowo, po trochu
Proces ten będzie kontynuowany i stopniowo będę opowiadała historię, używając pytań i odpowiedzi.
keep sth in mind / bear sth in mind
... or thinking about a matter. [idiom]
One key aspect to keep in mind is that we can categorize these activities as input and output. / 2. Bearing in mind how young she is, I thought she did really well.
start learning
pamiętać o czymś, mieć coś na uwadze
to remember a piece of information when you are making a decision...
Jednym z kluczowych aspektów, o którym należy pamiętać, jest to, że możemy podzielić te działania na dane wejściowe i wyjściowe. / 2. Biorąc pod uwagę, jak jest młoda, myślałem, że naprawdę dobrze sobie radzi.

You must sign in to write a comment