Phrasal verbs with 'CALL'

 0    7 flashcards    Mood
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
call someone back
She said she'd call back. / 2. I'll call back later.
start learning
oddzwonić do kogoś
(TELEPHONE) to telephone sb again, or to telephone sb who telephoned you earlier
Powiedziała, że oddzwoni później. / 2. Oddzwonię później.
call (in) on sb
We could call on my parents if we have time. / 2. I thought we might call in on your mother on our way - I've got some magazines for her.
start learning
wpaść do kogoś z wizytą, odwiedzić kogoś
(VISIT) to visit someone for a short time
Gdybyśmy mieli czas, moglibyśmy wpaść do moich rodziców. / 2. Pomyślałem, że możemy odwiedzić twoją matkę po drodze - mam dla niej kilka czasopism.
call for sth
Members have called for his resignation. / 2. He called for the results of the survey to be made public.
start learning
wezwać do czegoś, wymagać, apelować o coś
(DEMAND) to demand that sth happens; to say publicly that sth must happen
Członkowie wezwali do jego rezygnacji. / 2. Wezwał do upublicznienia wyników ankiety.
call sth off
or 'call off sth'
Fred didn't love Lauren anymore, so he called the wedding off. / 2. If we have much more rain, the game might be called off.
start learning
odwołać coś (np. spotkanie, koncert)
(CANCEL) to decide that a planned event will not happen
Fred nie kochał już Lauren, więc odwołał ślub. / 2. Jeśli będzie znacznie więcej deszczu, gra może zostać odwołana.
call off a meeting
They called off the meeting. / 2. Kanye West called the rest of his tour off.
start learning
odwołać spotkanie
(CANCEL) to decide that a planned event will not happen
Oni odwołali spotkanie. / 2. Kanye West odwołał resztę swojej trasy koncertowej.
call (sb) up (to do something)
I just wanted to call up and say "thanks." / 2. Nancy had called up to invite him.
start learning
zadzwonić do kogoś (żeby coś zrobić)
(TELEPHONE) to telephone someone
Chciałem tylko zadzwonić i powiedzieć „dziękuję”. / 2. Nancy zadzwoniła, żeby go zaprosić.
call up someone
He was called up at the beginning of the war.
start learning
wzywać kogoś, powoływać kogoś (do wojska)
to order sb to join the armed forces or to start taking part in a military operation
Został powołany na początku wojny.

You must sign in to write a comment