phrasal verbs

 0    74 flashcards    skokszyk
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
odłożyć
start learning
put off
pracować przy
start learning
work on sth
Tim loves working on old cars
zwracać uwagę na
start learning
pay attention to
zazwyczaj coś robić
start learning
tend to do sth
I tend to wear dark colours.
wykonać
start learning
carry out
wyjaśniaś się/rozwiązywać się
start learning
work out
Don't worry - everything will work out in the end
załatwić coś, poradzić sobie z czymś
start learning
sort sth out
nadążać
start learning
keep up
She was walking so fast I couldn't keep up with her.
zająć się
start learning
take up
I thought I might take up cycling.
posprzątać
start learning
tidy up
rosnąć, podnosić się
start learning
go up
House prices keep going up.
odkładać słuchawkę
Ania ze złością odłożyła słuchawkę.
start learning
hang up
Ann hung up with anger.
odnowić znajomość
start learning
catch up
I caught up with Jane.
kończyć naukę (przed feriami lub wakacjami)
start learning
break up
kończyć, wylądować
start learning
end up
I never thought he'd end up in prison.
dodawać coś
start learning
add up
When you add up everything we've spent, it's cost well over £200
pojawić się, pokazać
start learning
show up
I waited for nearly half an hour, but he didn't show up.
wywracać się/przewracać się
Moja ciocia przewróciła się na śliskim chodniku w zeszłą sobotę.
start learning
fall over
My aunt fell over on a slippery pavement last Saturday.
odjechać
Odjechał nie pytając nawet czy mnie podwieźć.
start learning
drive off
He drove off without even asking if I wanted a lift.
zatrzymać się
start learning
pull up
A car pulled up outside the bank and two men got out
psuć się/załamywać się
Samochód Tomka zepsuł się w drodze powrotnej w zeszłym tygodniu.
start learning
break down
Tom's car broke down on his way home last week.
przejąć
start learning
take over
They've recently been taken over by a larger company.
zastąpić kogoś
start learning
take over
Who'll be taking over from Cynthia when she retires?
przejechany przez samochód
start learning
run over by a car
zrywać (np. o związku)
start learning
split up
She split up with her boyfriend.
badać coś
start learning
look into sth
They are looking into the causes of the accident
zdjąć coś z siebie
start learning
take sth off
If you're hot, take your jacket off
zostawiać kogoś/ coś, zapominać
start learning
leave sth behind
We were in a hurry and I think I must have left my keys behind
przymierzać coś
start learning
try sth on
Could I try this dress on, please?
ustatkować się
start learning
settle down
wyróżniać się
start learning
stand out
dobrze żyć z
start learning
get on well with
przestać lubić kogoś/coś
start learning
go off
I've gone off fish recently.
odwołać coś
start learning
call something off
The game has been called off because of the weather.
przerywać komuś, odłożyć słuchawkę
start learning
cut sb off
She cut me off in the middle of ourconversation.
dorastać/rosnąć
Moja ciocia dorastała w Szkocji.
start learning
grow up
My aunt grew up in Scotland.
przyzwyczaić
start learning
get used to
opiekować się
Zawsze opiekuję się moją żoną, gdy jest chora.
start learning
look after
I look after my wife whenever she is sick.
wykosztować się, szarpnąć się
start learning
splash out on sth
He splashed out in the best shampagne.
skończyć się, wyczerpać się, zabraknąć
start learning
run out
I've nearly run out of money.
ruszać dalej, iść do przodu, robić coś nowego
start learning
move on
After three days in Madrid we thought we'd move on.
zakładać coś np firmę
start learning
set sth up
poprawiać się
start learning
pick up
Business is really starting to pick up now.
wypróbować
start learning
try sth out
dobrze rozumieć kogoś
start learning
relate to sb
Most teenagers find it hard to relateto their parents
przechodzić przez coś
start learning
go through sth
She's going through a difficult timewith her job.
radzić sobie z czymś
start learning
deal with sth
Can you deal with this gentleman's complaint?
podrywać kogoś, flirtować z kimś
start learning
chat sb up
pozbyć się czegoś
Pozbądź się go zanim wrócę do domu.
start learning
get rid of something
Get rid of him before I get back home.
przyglądać się czemuś
Dziecko przyglądało się szczeniakowi.
start learning
look at something
The baby was looking at a puppy.
stroić się
Asia wystroiła się na randkę z Michałem.
start learning
dress up
Joanna dressed up for a date with Michael.
podchodzić
start learning
come up
After the concert, he came up to me to ask for my autograph.
ubierać się na codzień
start learning
dress down
przymierzyć
start learning
try on
wymeldować się
Powinniśmy wymeldować się przed południem.
start learning
check out
We should check out before noon.
sprawdzić coś
start learning
check sth out
I'd like to check out some other options
wpuścić kogoś do środka
start learning
let sb in
Please let me in.
wypełniać
start learning
fill in
Fill in the form and send it back to me.
wydrukuj dokument
start learning
print out a document
wyłączać
start learning
switch off
podłącz
start learning
plug in
Dla Twojego dobra
start learning
For your own good
absolwent
Jestem świeżo upieczonym absolwentem Uniwersytetu York.
start learning
graduate
I'm a recent graduate from York University.
zakochać się w kimś
start learning
fall in love with sb
wysłać bagaż do końcowej destynacji
start learning
check through
zameldować się w szpitalu
start learning
check into
odfajkować
start learning
check off
sprawdzać np włosy
start learning
check for
zameldować się w hotelu lub samolocie
start learning
check in
sprawdzać kogoś, kontrolować
start learning
check up on sb
Mum are you checking up on me?
potwierdzić coś z kimś
start learning
check with
On przygląda sie Tobie.
start learning
He checks you out.
całkowicie zagubiony, zakłopotany
start learning
baffled
The directions he gave me didn't make sense at all. I was completely baffled.
śmiech
start learning
laughter

You must sign in to write a comment