Patryk - poprawki 11.2019-04.2020

 0    549 flashcards    Patryk.B
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pierwszy raz od 2 miesięcy
start learning
first time in 2 months
minister zdrowia
start learning
minister of health
szczepionka
start learning
vaccine
nikt tak naprawdę nie wie, co się stanie
start learning
no one really knows what will happen
przygotować się na
start learning
to prepare for
Najgorszy scenariusz
start learning
worst case scenario
bardzo prywatne dla mnie
start learning
very private to me
zostało zapieczętowane
start learning
it was sealed
pieczęć bezpieczeństwa
start learning
safety seal
to był gorący temat
start learning
it was a hot topic
dużo mówił o kamerach
start learning
he talked a lot about cameras
to jest bezpieczne
start learning
it is safe
słyszałeś o
start learning
have you heard about
policja się nie dowiedziała
start learning
the police didn't find out
ludzie, którzy popełniają przestępstwa
start learning
people who commit crimes
wyślą go do paczkomatu i możesz go odebrać
start learning
they will send it to the parcel machine and you can pick it up
Pamięć jest połączona z ludzkim mózgiem
start learning
Memory is connected with the human brain
kiedy ktoś do ciebie mówi, mózg traci koncentrację
start learning
when someone talks to you the brain loses concentration
skupiać się
start learning
focus
Byłem na ostatnim roku
start learning
I was in my final year
szczegóły prowadzą mnie do daty wydarzenia
start learning
the details lead me to the date of the event
wzrokowiec
start learning
visual learner
30 minut po północy
start learning
30 minutes past midnight
większość czasu
nie "the most time"
start learning
most of the time
wszyscy to wiedzą
start learning
everyone knows that
Szybko zasypiam
start learning
I fall asleep fast
nie oszczędzają dużo pieniędzy
start learning
they don't save a lot of money
kawa stymuluje mózg
start learning
coffee stimulates the brain
moja matka jest poddana kwarantannie
start learning
my mother is under quarantine
jak myślisz, jak długo to potrwa
start learning
how long do you think it's gonna last
sytuacja zmienia się cały czas
start learning
the situation is changing all THE time
ten film będzie cały czas aktualizowany
start learning
this video will be updated all the time
Chrystianizacja Polski
start learning
Christianization of Poland
jest to bardziej religijne święto
start learning
it's a more religious holiday
to podstawa religii
start learning
it's the basis of the religion
to podstawa
start learning
it's the foundation
dużo mówić o torturach
start learning
talk a lot about torture
zmienny
start learning
alternating
Holenderski
start learning
Dutchan
aplikacja, która ogranicza czas wyświetlania przez cały czas
start learning
an application that limits screen time all THE time
aplikacja, która ma ograniczyć mój czas na ekranie
start learning
application which is supposed to limit my screen time
Nie przegrałem
start learning
I didn't lose
nie "I didn't lost|
Czy słyszałeś o tym
start learning
have you heard about it
sztuki walki
start learning
martial arts
Gość
start learning
guest
z tego powodu
start learning
for this reason
gry planszowe
start learning
board games
wymaga szczęścia
start learning
it involves some luck
jakie są zasady gry?
start learning
what are the rules of the game?
moim celem jest poznanie zasad w przyszłości
start learning
it's my goal to get to know the rules in the future
dobra gra dla prawdziwych mężczyzn
start learning
a good game for real men
z jednej strony
start learning
from one hand
z drugiej strony
start learning
on the other hand
w przyszłości chcę znaleźć złoty środek
start learning
in the future I want to find Golden mean
chrzest
start learning
baptism
światowy gigant
start learning
a world giant
czy Polacy wolą inne marki?
start learning
do Polish people prefer other brands?
sztuczne słodziki
start learning
artificial sweeteners
z drugiej strony nie stracę pieniędzy
start learning
on the other handI won't lose money
nie I won't lost money
mój szef przez kilka miesięcy rozmawiał o pomyśle kupienia border collie
start learning
my boss, for a few months, was talking about an idea to buy a border collie
nie from a few months, not was talked
Interesuje mnie ten pies
start learning
I am interested in that dog
not I am interesting
oni dużo pływali
start learning
they swam a lot
nie "swimmed, a lot of"
Przyniosłem mu
start learning
I brought him
past tense of bring
mógł jeść bardzo dużo
start learning
he could eat very much
(not very lot)
nabycie cech
start learning
acquisition of characteristics
to będzie ostatni miesiąc jego życia
start learning
it will be the last month of his life
eutanazja
start learning
euthanize
Zabrałem ją z psem do weterynarza
start learning
I took her with the dog to the vet
Radzę sobie z tym bardzo dobrze
start learning
I deal with it very well
wszyscy powinni szukać przyjaciół o takich samych zainteresowaniach
start learning
everyone should look for friends with the same interests
wszystko, co umieścisz w Internecie, pozostanie na zawsze
start learning
everything that you put in the internet stays forever
Jeśli będę szukać pracy w przyszłości
start learning
If I will look for a job in the future
cokolwiek tam umieścisz, zostanie wzięte pod uwagę
start learning
whatever you put there will be taken into consideration
mówisz o przyjaciołach z mojej osiedla
start learning
you're talking about friends from my neighborhood
Spotykałem się z nimi poza szkołą
start learning
I hanged out with them outside school
moim najbliższym przyjacielem jest Jakub
start learning
my closest friend is Jacob
dostawca pizzy
start learning
pizza man
wróci do pracy w hotelu
start learning
he will go back to working in a hotel
myślisz, że hotele zbankrutują?
start learning
do you think the hotels will bankrupt?
jestem trochę leniwy
start learning
i'm a little lazy
Chciałem być niezależny
start learning
I wanted to be independent
wojna handlowa
start learning
trade war
jeśli nie możesz oddychać
start learning
if you can't breathe
raz na 2 dni
start learning
once every 2 days
wiele drużyn walczy
start learning
a lot of teams are fighting
jeśli sezon zostanie anulowany
start learning
if the season will be cancelled
Liverpool potrzebuje jeszcze kilku punktów, aby być mistrzem
start learning
liverpool needs a few more points to be assured of being a champion
walczą o uniknięcie spadku
start learning
they are fighting for avoiding relegation
one of them will be him
start learning
jednym z nich będzie on
did you stockpile
start learning
czy zgromadziłeś zapasy?
Polska patrzyła na doświadczenia innych krajów
start learning
Poland was looking at other countries' experience
chcą, aby wszyscy otrzymali chorobliwą odporność
start learning
they want everyone to get sickherd immunity
wiele osób w Polsce żyje od wypłaty do wypłaty
start learning
a lot of people in Poland live from paycheck to paycheck
wiele osób straci pracę
start learning
a lot of people will lose their job
Polska zgodziła się na zwolnienie firm z płatności ZUS
start learning
Poland agreed to exempt companies from ZUS payments
moja firma nic nie straciła
start learning
my company didn't lose anything
Mogę pracować z domu
start learning
I can work from home
kilka dni temu wszyscy pracownicy zostali zwolnieni
start learning
a few days ago all workers were laid off
nierozwiązany
start learning
unresolved
Gdybym nie miał teraz z tobą lekcji, siedziałbym i pracował
start learning
If I don't have the lesson with you now, I would be sitting and working
wszyscy pracownicy mogą pracować w domu
start learning
all workers can work from home
pilny
start learning
urgentIy
nie trać czasu na dojazdy
start learning
don't lose commute time
to z powodu chemikaliów
start learning
it is because of chemicals
ruch
start learning
movement
czy wiesz o czym mówię
start learning
do you know what I'm talking about
Klaudia wróci za 2 tygodnie
start learning
Klaudia will come back in 2 weeks
z finansowaniem od rządu
start learning
with funding from the government
musisz być bezrobotny
start learning
you must be unemployed
starać się
start learning
to try
podpisze nowa umowe
start learning
I will sign a new contract
przed komputerem
start learning
the computer
W teorii
start learning
in theory
bardziej problematyczne
start learning
more problematic
targi ślubne
start learning
wedding fair
zniżki
start learning
discounts
opis
start learning
describtion
dochód
start learning
income
studniówka
start learning
Prom
specjalizacja
start learning
specialization
Nie odzyskam pieniędzy
start learning
I won't get my money back
walczył
start learning
fought
główni bohaterowie
start learning
the main characters
dwóch brytyjskich żołnierzy
start learning
two British soldiers
Nie znam innego filmu, który został nakręcony w ten sposób
start learning
I don’t know another movie that was filmed that way
pułapka
start learning
frame
jeśli popełnią błąd
start learning
if they make a mistake
Nie zepsuję/spoileruje historii
start learning
I won’t spoil the story
związane z polską
start learning
connected with Poland
może nie mam racji
start learning
maybe I'm not right
odzyskać niepodległość
start learning
regain independence
zapadła decyzja
start learning
the decision was made
niewiele się zmieniło
start learning
didn’t change a lot
Jeśli Im Rosja jest dalej, tym bardziej ją lubie
start learning
If Russia is farther, then I will like them more
po obu stronach
start learning
on both sides
to nie był problem
start learning
it wasn't a problem
inne kraje dyktują nowe zasady
start learning
other countries dictate new rules
Polska jest zależna od USA
start learning
Poland is dependent on the US
uzależniony od innych krajów = dependent on, uzależniony od gier wideo = addicted to
konkurs
start learning
a competition
najlepsi skoczkowie z całego świata
start learning
the best ski jumpers from all over the world
najlepsza 10 rankingu
start learning
top 10 in the rankings
W sobote
start learning
On Saturday
na podium
start learning
on the podium
nieoczekiwany
start learning
unexpected
każdy skok ma wynik
start learning
every jump has a score
sędzia
start learning
referee
najlepsze i najgorsze wyniki od sędziów są odrzucane
start learning
the best and worst scores from the judges are dropped
dokładnie
start learning
exactly
większość zawodów
start learning
most of the competitons
nie "the most of competitions"
nikt nie może pobić rekordu
start learning
no one can beat the record
skocznia została przebudowana
start learning
the jump hill was rebuilt
może od tego momentu zacznie skakać lepiej
start learning
maybe from this moment he will start jumping better
po niedzielnym zwycięstwie
start learning
after Sunday's victory
wygrał co najmniej 1 konkurencję przez 10 sezonów z rzędu
start learning
won at least 1 competition for 10 seasons in a row
jest w formie życiowej
start learning
he is in his best form
nagroda
start learning
an award
organizator
start learning
organizer
mała szansa na wydarzenie
start learning
a small chance to happen
idą łeb w łeb ze sobą
start learning
they are going toe to toe with each other
nie jestem usatysfakcjonowany
start learning
I'm not satisfied
satisfied = adjective, satisfaction = noun
przeciwnik
start learning
an opponent
lokalizacja
start learning
location
Wisła wygrała z Barceloną
start learning
Wisła won against Barcelona
przygnębiające dla mnie
start learning
destressing for me
Jeśli jesteś zainteresowany
start learning
If you are interested
mój przyjaciel, który nigdy nie był na stadionie
start learning
my friend who has never been to the stadium
zaczął to lubić
start learning
he started to like it
najwięcej bramek
start learning
most goals
pierwsze miejsce zajął Bartosz Zmarzlik
start learning
The first place went to Bartosz Zmarzlik
żużel
start learning
motorcycle speedway
na wsi
start learning
In the countryside
urząd
start learning
government office
prowizja
start learning
commission
zupełnie nie znała zasad
start learning
she completely didn’t know the rules
pierwszy raz od kilku lat
start learning
first time in a few years
to było tańsze
start learning
it was cheaper
Mogę zrobić wiele piłek
start learning
I can make a lot of balls
stół nie był prosty
start learning
the board wasn’t straight
wolę
start learning
I prefer
drogi
start learning
expensive
trojkat do bilarda
start learning
rack
dokładność
start learning
accuracy
w bilardzie całe i połówki
start learning
solids and stripes
problem zaczął się
start learning
the problem began
z rosnącą popularnością internetu
start learning
with the growing popularity of the internet
rozróżnić
start learning
distinguish
zależy od człowieka
start learning
it depends on the person
winien jest za to Internet
start learning
the internet is to blame for it
Uzależnię się
start learning
I will get addicted
czy Internet utrudnia interakcje społeczne?
start learning
does the Internet hamper social interaction?
Jak dużo czasu spędzasz
start learning
How much time do you spend
to nie jest interaktywne
start learning
it's not interactive
kiedy nie pracowałem przed komputerem
start learning
when I wasn’t working in front of the computer
autorytet
start learning
authority
jednocześnie
start learning
at the same time
występuje niespójność z tym, co mówią i co robią
start learning
there is an inconsistency with what they say and what they do
w końcowych etapach
start learning
in the final stages
może popełnił samobójstwo
start learning
maybe he committed suicide
związany z
start learning
connected with
pracoholizm
start learning
workaholism
Chciałbym, żeby moja żona została w domu
start learning
I would want my wife to stay at home
każdy artykuł był
start learning
every article was
zauważyłem, że
start learning
I noticed, that
Jeśli mówimy o...
start learning
If we are talking about
wiele osób ma problem z motywacją do nauki
start learning
a lot of people have a problem with motivation to study
oni zwlekają
start learning
they are procrastinating
odkładać zadania
start learning
reschedule the task
rozrywka
start learning
entertainment
na wiele sposobów
start learning
in many ways
każdy musi poradzić z tym sobie samemu
start learning
everyone must deal with it themselves
każdy musi rozwiązac to samemu
start learning
everyone must fix it themselves
zeszyty
start learning
notebooks
przeczytałem wszystkie te materiały
start learning
I read all these materials
wym. red, past simple od ‘read’, pisze się tak samo, ale wymawia się inaczej)
będę pracował w mojej firmie
start learning
I will be working at my company
zacznę szukać
start learning
I will start looking for
ciekawostka
start learning
fun fact
wybrałem
start learning
I chose
dobra drużyna musi mieć dobrą komunikację ze sobą
start learning
a good team must have good communication with each other
kiedy patrzę na nich
start learning
when I am looking AT THEM
uzupełniają się
start learning
they complement each other
obowiązkowy
start learning
required
jesli trzymasz słowo
start learning
if you keep the word
z powodu prokrastynacji
start learning
because of procrastination
recepta
start learning
a very good solution
korzyści
start learning
benefits
wymawiać
start learning
pronounce
komentator
start learning
commentator
to mój wybór
start learning
it's my option
będę rozdawać ulotki
start learning
I will be giving out flyers
rozkład
start learning
schedule
24 grudnia
start learning
On the 24th of December
teściowie
start learning
to his parents-in-law
Wigilia
start learning
Christmas Eve
robimy najbardziej podstawowe rzeczy
start learning
we do the most basic things
nie był w Polsce w czasie świąt Bożego Narodzenia od 5 lat
start learning
he hasn’t been in Poland during Christmas time for 5 years
wyjątkowy
start learning
exceptional
jest popularny od 2 do 3 lat
start learning
it has been popular for 2 to 3 years
to bardzo popularny kierunek
start learning
it’s a very popular destination
Nie widziałem
start learning
I didn't see
nie byłem tam
start learning
i haven’t been there
może to pomyłka
start learning
maybe it's a mistake
jest wiele lepszych miejsc
start learning
there are a lot of better places
wyrażenie
start learning
phrase
spontaniczny
start learning
spontaneous
postanowienie noworoczne
start learning
new year’s resolution
to nie zależy od
start learning
it doesn’t depend on
mnóstwo moich przyjaciół
start learning
plenty of my friends
nikt nie używa snapchata
start learning
no one uses Snapchat
nikt z moich przyjaciół
start learning
none of my friends
przewidzieć
start learning
to predict
do pewnego stopnia
start learning
to some extent
informacja, informacje
start learning
information
2 godziny później
start learning
2 hours later
sytuacja eskaluje zbyt szybko
start learning
the situation is escalating too quickly
coraz mniej gazet jest sprzedawanych z roku na rok
start learning
less and less newspapers are sold from year to year
przestanie publikować co miesiąc
start learning
will stop publishing every month
wiarygodny
start learning
reliable
Używam internetu od wielu lat
start learning
I have been using the Internet for many years
potrafię rozpoznac fake newsy
start learning
I can recognize fake news
polityk
start learning
politicians
cel
start learning
goal
polityka
start learning
politics
polisa
start learning
policy
miliard
start learning
billion
dodatek
start learning
addition
jeśli dobrze pamiętam
start learning
if I remember correctly
spędzać czas w internecie
start learning
spend time on the internet
sociable
start learning
towarzyski
aplikacje randkowe
start learning
dating applications
ktoś może czatować
start learning
someone can chat
rozczarowany
start learning
disappointed
poważny
start learning
serious
mniej
start learning
fewer
Czwarta klasa
start learning
fourth grade
w sierpniu
start learning
In August
minęliśmy Słowację, Rumunię
start learning
we went past Slovakia, Romania
podziwialiśmy piękne widoki
start learning
we admired the beautiful views
To był prezent DLA NIEJ
start learning
It was A present FOR HER
termy
start learning
hot springs
Chcę pracować w anglojęzycznym miejscu pracy
start learning
I want to work in an English-speaking workplace
wymaganie
start learning
requirement
animatorka
start learning
entertainer
Dużo mówiłem
start learning
I WAS talking much
dużo mi powiedział
start learning
he told me a lot
był osobą z innej kultury
start learning
was a person from a different culture
najciekawszy jest fakt, że
start learning
the most interesting is THE fact that
kiwnąć głową
start learning
nod your head
spędziliśmy większość czasu w hotelu
start learning
we spent most OF THE time at the hotel
różnice kulturowe
start learning
cultural differences
kwalifikacje
start learning
credentials
logopeda
start learning
speech therapist
we wschodniej Polsce
start learning
in eastern Poland
nasz samochód się zepsuł
start learning
Our car broke down
zostawiliśmy samochód w warsztacie samochodowym
start learning
we left car in at the auto repair shop
Kontrowersja
start learning
controversy
spisek
start learning
conspiracy
popełniać samobójstwo
start learning
committed suicide
tramwaje są lepszą opcją niż autobusy
start learning
Trams are a better option than buses
korki
start learning
a traffic JAM
nie przyjdą późno
start learning
they don’t COME late
godziny szczytu
start learning
rush hour/peak hour
w nocy
start learning
at night
bez the bo to wyjątek
kwestie
start learning
issues
analitycy
start learning
analysts
negatywne konsekwencje
start learning
the negative consequences
inwestycja może się zmniejszyć
start learning
investment can decrease
inflacja może wzrosnąć
start learning
inflation can increase
rząd chce dać dodatkowy miesiąc emerytury
start learning
the government wants to give an additional month of pension
deficyt budżetowy
start learning
budget deficit
nadwyżka budżetowa
start learning
budget surplus
zbalansowany budżet
start learning
balanced budget
wtrącić się
start learning
interfere/meddle
pracownik
start learning
employee
pracodawca
start learning
employer
powtórzyć
start learning
to repeat
brutto
start learning
gross
netto
start learning
net
Znalazłem go przypadkiem
start learning
I found him by accident
Na Filipinach
start learning
in the Philippines (wyspa – dodajemy ‘the’)
buddyzm
start learning
Buddhism
ochrona zdrowia
start learning
health care
mój poziom angielskiego byłby wyższy
start learning
my english level would be higher
dostać się
start learning
to get in
dostać się na przeciętny uniwersytet
start learning
get in the average university
nawet jeśli uczeń nie ma dobrych ocen
start learning
even if a student doesn’t have good grades
wyróżnienie
start learning
distinction
problem ze znalezieniem pracy
start learning
a problem with finding a job
było dużo słów ekonomicznych
start learning
there were a lot of economic words
zdrowie to bogactwo
start learning
health is wealth
zafascynowany czymś
start learning
fascinated by something
jest słonecznie i ciepło
start learning
it's sunny and warm
praca magisterska
start learning
master’s thesis
kierunek
start learning
major, double major
obowiązkowe
start learning
required
pokrywają się
start learning
overlap
tydzień egzaminów
start learning
exam week
studia niestacjonarne nie są łatwiejsze
start learning
part-time studies aren’t easier
mają wiele wspólnego z matematyką
start learning
have a lot IN common with math
imieniny
start learning
name day
wróźba
start learning
fortune telling
pochodzenie
start learning
origin
Gmina
start learning
community
pod Krakowem
start learning
near Krakow
rząd może wydawać pieniądze lepiej
start learning
the government can spend money better
wydawać na coś pieniędzy
start learning
to spend money ON something
pieniądze muszą iść do szkół
start learning
the money has to go to schools
fizjoterapeuta
start learning
physiotherapist
streścić
start learning
to summarize
efektywnie spędzać czas
start learning
spend time effectively
rozwój osobisty i pomaganie innym w tym
start learning
personal development and helping others with it
dużo rad
start learning
a lot of advice
potrzebujemy inspiracji
start learning
we need some inspiration
nauka języków
start learning
learning languages
możemy również znaleźć nowe hobby
start learning
we can also find a new hobby
było wiele przydatnych zdań
start learning
there were a lot of useful sentences
są rzeczy o wiele trudniejsze do zrobienia
start learning
there are things so much harder to do
to nie jest naturalne
start learning
it's not natural
czy medytacja pochodzi z buddyzmu?
start learning
did meditation come from Buddhism?
Wolę wstawać późno
start learning
I prefer waking up late
w środku nocy
start learning
in the middle of THE night
przyzwyczaić się
start learning
to get used to
Nie lubię wcześnie wstawać
start learning
I don’t like waking up early
Muszę unikać rzeczy, które marnują mój czas
start learning
I need TO avoid things which WASTE my time
Muszę gotować i sprzątać
start learning
I must cook and clean
obowiązki domowe
start learning
household chores
otaczać się ludźmi, którzy nas inspirują
start learning
surround ourselves with people who inspire us
facebook marnuje mój czas mniej niż Twitter
start learning
facebook wastes my time less than twitter
pogarszać się
start learning
deteriorate
ludzie komunikują się za pośrednictwem mediów społecznościowych
start learning
people communicate through social media
to zaleta
start learning
this is an advantage
z drugiej strony
start learning
on the other hand
zbliża cię do niektórych ludzi i oddziela cię od innych ludzi
start learning
it gets you close to some people and it gets you away from other people
naprawdę lubiłem
start learning
I really liked
artykuł jest inspirujący
start learning
the article is inspiring
zacząć ulepszać
start learning
start improving
trzydziesty piąty punkt
start learning
the thirty fifth point
Andrzejki
start learning
St. Andrew’S Day
idziesz do fryzjera?
start learning
are you going to the hairdresser?
Nigdzie nie mogę jechać
start learning
I can't go anywhere
spędzać czas w domu
start learning
spend time at home
szczególnych
start learning
particular
Tam jest dużo ludzi
start learning
There ARE a lot of people
przeżywać
start learning
experience
głośniejszy
start learning
nosier
to zależy od przeciwnika
start learning
it depends on the opponent
rivals
start learning
opponents at the same level and opponents who you always play with
zamówiliśmy pizzę
start learning
we ordered a pizza
robiliśmy zakupy
start learning
we were shopping
sweter
start learning
sweater
dowiadywać się
start learning
inquire
sprzedawczyni
start learning
saleswoman
większość jest uprzejma
start learning
the majority are polite
Byłem zdezorientowany
start learning
I got confused
Wróciłem do domu
start learning
I came back home
wyjatek bo nie mowimy "to home"
drużyna przeciwna
start learning
opposing team
wynajmując dom na Airbnb
start learning
renting out your house on Airbnb
możesz wynająć firmę, która posprząta twoje mieszkanie
start learning
you can hire a company which will clean your apartment
part- time gig
start learning
part - time job
znacznie taniej
start learning
much cheaper
w Wiedniu
start learning
in Vienna
niektóre rządy w Europie walczą
start learning
some of the governments in Europe are fighting
afera
start learning
issue
w dobrej lokalizacji
start learning
in a good location
w złym stanie
start learning
in bad condition
każda firma ma ryzyko
start learning
every business has a risk
możemy się spotkać
start learning
we can encounter
robić bałagan
start learning
to make a mess
szkody materialne
start learning
damage to property
ubezpieczenie nieruchomości na wynajem
start learning
insurance for rental property
upewnić się
start learning
to make sure
byłem zszokowany
start learning
I was shocked
To było szokujące
start learning
It was shocking
w branży lotniczej
start learning
in the airline industry
możesz tam oglądać filmy
start learning
you can watch videos there
Jeśli dobrze pamiętam
start learning
If I remember correctly
the richest people
start learning
najbogatsi ludzie
zachęcić
start learning
to encourage
przesiadka
start learning
stopover/layover
mniej szczęśliwych ludzi nie stać na bilety pierwszej klasy
start learning
less fortunate people can’t afford first class tickets
to się opłaca
start learning
it pays off
kilka rzędów
start learning
a few rows
ból ucha
start learning
earache
podczas lądowania
start learning
during landing
Mikołajki
start learning
Saint Nicholas Day
Pytałem mojego szefa, czy jego dziecko wierzy w Świętego Mikołaja
start learning
I was asking my boss IF his kid believes in Santa Claus
udawać
start learning
to pretend
there are a lot of technical words
start learning
jest wiele technicznych słów
punkty dotyczące bitcoinów są dla mnie interesujące
start learning
the points about bitcoin ARE interesting for me
karta graficzna
start learning
graphics card
kopanie kryptowalut
start learning
cryptocurrency mining
Myślałem, że cena bitcoinów spadnie
start learning
I was thinking that the price of bitcoin will decrease
nikt tak naprawdę nie zna przyszłości
start learning
no one really knows the future
akcje
start learning
stocks
nazywamy akcje kryptowalut, więc jest całkiem podobny
start learning
we name cryptocurrencies stocks, so it’s quite similar
kupił trochę ziemi
start learning
he bought some land
nie znam się na tym
start learning
I don’t know about this
wartość jego gospodarstw znacznie wzrosła
start learning
the value of his holdings increased a lot
to się już nigdy nie powtórzy
start learning
it will never happen again
to się powtórzyło
start learning
it happened again
miał trochę szczęścia
start learning
he got a little bit lucky
potrafi dobrze przewidzieć
start learning
he can predict well
nie każda osoba ma szczęście
start learning
not every person gets lucky
ma dobry umysł biznesowy
start learning
He has a good business mind
nie marnował pieniędzy
start learning
he didn’t waste his money
każdy miliarder miał trochę szczęścia
start learning
every billionaire had some luck
jako jedyny wzbogacił się dzięki inwestycjom
start learning
he is the only one that got rich by investing
to cię nie uszczęśliwia
start learning
it doesn't make you happy
nieszczęśliwy
start learning
unhappy
ułatwiać
start learning
to ease
założyć rodzinę
start learning
to start a family
prowadzić dobre życie
start learning
to lead a good life
w przyszłości
start learning
in the future
to się zmieni
start learning
it will change
zdobyć doświadczenie
start learning
to gain experience
utrzymywać się samodzielnie
start learning
o be self-sufficient
dać im pieniądze
start learning
to give THEM money
biedne kraje są bardzo zacofane
start learning
poor countries are very backward
bardzo cierpiał
start learning
he suffered a lot
wziąć udział
start learning
to take part
PKB
start learning
GDP (gross domestic product)
daleko w tyle
start learning
far behind
branża
start learning
field
za nami
start learning
behind us
branża motoryzacyjna
start learning
the car industry
za granicą
start learning
abroad
w Europie Zachodniej
start learning
in Western Europe
zagraniczne firmy
start learning
international companies
musimy mieć niskie podatki
start learning
we need TO have low taxes
wycofać się
start learning
to withdraw
aby uniknąć podatków
start learning
to avoid taxes
zawsze będą działać na korzyść Stanów
start learning
they will always support the United States
Lubię gorącą pogodę
start learning
I like hot weather
Nie muszę czekać na przystanku autobusowym
start learning
I don’t need to wait at the bus stop
Nie lubię spędzać czasu na mrozie
start learning
I don’t like to spend time out in the cold
Lubię jeździć na kemping
start learning
I like to go camping
Filipiny są
start learning
The Philippines is
Ciekawy przypadek
spalenie słoneczne
start learning
sunburn
wilgotny
start learning
humid
śródziemnomorski
start learning
Mediterranean
z czasem się przyzwyczaję
start learning
I will get used to it with time
złożyć pozew
start learning
to file a lawsuit
oskarżyć
start learning
accuse
zbyt duże, by upaść
start learning
too big to fail
powiedzenie
sztuczny
start learning
artificial
którego Intel nie był w stanie pokonać
start learning
which Intel couldn’t overcome
konkurować uczciwie
start learning
compete fairly
przestrzegać obowiązujących przepisów
start learning
to follow the existing laws
wyprzedzić
start learning
to overtake
wszystkie duże firmy były kiedyś małymi firmami
start learning
all big companies were small companies in the past
wygrał z
start learning
won against
oddział
start learning
branch
popyt
start learning
demand
cieszący się popytem
start learning
in demand
z czasem
start learning
with time
studenci kończą edukację
start learning
students finish their education
stosunki międzyludzkie
start learning
human relations
nie wiem jak to naprawdę jest
start learning
i don’t know what it is really like
nie wykluczam tej opcji
start learning
I’m not ruling out the possiblity
karnet
start learning
monthly pass to the gym
możesz zarabiać dobre pieniądze
start learning
you can make good money
pieniądze, które możesz zarobić, nie są złe
start learning
the money you can make is not bad
wyjazdy służbowe
start learning
business trips
ścieżka kariery
start learning
career path
rozrywka
start learning
entertainment
uciążliwe
start learning
burdensome
bezpieczny
start learning
safe
ukraść
start learning
to steal
nie ma żadnych zasad i przepisów dotyczących bitcoinów
start learning
there are no rules and regulations about bitcoin
nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka
start learning
don’t put all your eggs in one basket
powiedzenie
to atak na wolność
start learning
it's an attack on freedom
Prywatność
start learning
Privacy
prywatny
start learning
private
używa tylko gotówki
start learning
he uses only cash
nigdy nie miał konta bankowego
start learning
he never had a bank account
kryjówka
start learning
hideout
ma to związek z moją pracą
start learning
it’s connected with my job
mit
start learning
myth
To nie jest tak duży problem, jak ludzie myślą
start learning
It’s not such a big problem as people think
kopalnie
start learning
mines
węgiel
start learning
coal
dla dobra ludzkości
start learning
for the good of mankind
mówienie o zamykaniu
start learning
talking about closING
Grenlandia
start learning
Greenland
zalać
start learning
to flood
obszary przybrzeżne zostaną zalane
start learning
coastal areas will be flooded
ekstremalne warunki pogodowe
start learning
extreme weather conditions
we can have droughts or floods
start learning
możemy mieć susze lub powodzie
trzęsienie ziemi
start learning
earthquake
ludzie są niczym w porównaniu z naturą
start learning
people are nothing compared to nature
w porównaniu
start learning
in comparison to
spodziewać się
start learning
to expect
od początku
start learning
from the beginning
ludzie palili węgiel
start learning
people burnt coal
dużo się mówi
start learning
there’s a lot of talk
renewable sources of energy
start learning
odnawialne źródła energii
energia słoneczna
start learning
solar energy
węgiel zanieczyszcza powietrze
start learning
coal pollutes the air
problem jest tak duży, że...
start learning
the problem is so big that...
sposoby oczyszczania zanieczyszczonej wody
start learning
ways to clean the polluted water
aby zatrzymać topnienie lodowców
start learning
to stop the melting of icebergs
partia prawicowa
start learning
right-wing party
zbyt otwarty
start learning
too open
przypodobać się komuś
start learning
to get someone to like
Lewica is trying to get the Western countries to like them
całkowicie
start learning
completely
nieodnawialne
start learning
unrenewable
wiatr
start learning
wind
windmill
start learning
wiatrak
kosztowny
start learning
costly
Sylwestra spędzimy razem
start learning
We will spend New Year's Eve together

You must sign in to write a comment