Państwo sb

 0    130 flashcards    lje29652
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
niedotrzymane obietnice
start learning
broken promises
koalicja
start learning
coalition
demokracja
start learning
democracy
dyplomata
start learning
a diplomat
wybory
start learning
an election
wypowiadać się publicznie
start learning
go on record
ambasada
start learning
an embassy
utworzyć rząd
start learning
to form the government
głowa państwa
start learning
head of state
główna siedziba
start learning
headquarters
lewicowy
start learning
left-wing
burmistrz
start learning
the Mayor
debata polityczna
start learning
political debate
rodzina królewska
start learning
royal family
Wyborcza
start learning
voters
młodzież
start learning
youth
rada miejska
start learning
a city council
władze lokalne
start learning
local authority
wybuch
start learning
blast
zawieszenie broni
start learning
ceasefire
ludność cywilna
start learning
civilians
dopuścić się ludobójstwa
start learning
commit genocide
godzina policyjna
start learning
curfew
pobór do wojska
start learning
draft
obowiązek
start learning
duty
czystka etniczna
start learning
ethnic cleansing
strzelać z broni
start learning
fire a gun
oddziały partyzanckie
start learning
Guerrilla forces
złożyć broń
start learning
lay down arms
karabin maszynowy
start learning
machine gun
stan wojenny
start learning
martial law
sojusz wojskowy
start learning
military alliance
jeniec wojenny
start learning
prisoner of war
ekstremista religijny
start learning
religious extremist
środki bezpieczeństwa
start learning
security
terrorysta samobójca
start learning
suicide bomber
grozić
start learning
to threaten
nieuzbrojone
start learning
unarmed
mundur
start learning
uniform
wojna Partyzancka
start learning
Guerrilla war
ogłosić wyrok
start learning
announce the verdict
podpalenie
start learning
arson
być niewinnym
start learning
be innocent
przeprowadzać
start learning
carry out
dokonać rozboju z bronią w ręku
start learning
carry out an armed robbery
podpalać
start learning
carry out an arson attack
dopuścić się napaści rabunkowej
start learning
carry out a mugging
popełnić wykroczenie drogowe
start learning
commit a traffic offence
dopuścić się brutalnej napaści
start learning
commit a violent assault
dopuścić się oszustwa
start learning
commit fraud
zapobieganie przestępczości
start learning
crime prevention
przestępca
start learning
a criminal
domagać się okupu
start learning
demand ransom
namysł
start learning
deliberation
broń palna
start learning
firearms
podrabiać dokumenty
start learning
forge documents
dostać mandat
start learning
get a fine
mieć proces
start learning
go on trial
wręczyć komuś pieniądze
start learning
hand over money to somebody
porwać samolot
start learning
to hijack a plane
zakładnik
start learning
hostage
wziąć zakładnika
start learning
take hostage
ława przysięgłych
start learning
a jury
kara dożywotniego pozbawienia wolności
start learning
life imprisonment
nieumyślne spowodowanie śmierci
start learning
manslaughter
pranie brudnych pieniędzy
start learning
money laundering
zorganizowana grupa przestępcza
start learning
organized gang
parkować w niedozwolonym miejscu
start learning
Park illegally
przypadkowy świadek
start learning
passer-by
kara
start learning
penalty
kieszonkowiec
start learning
a pickpocket
przyznać się do winy
start learning
to plead guilty
własność
start learning
a property
prokurator
start learning
prosecutor
ukaranie
start learning
punishment
kara odpowiednia do winy
start learning
punishment fits the crime
wypuścić
start learning
release
wypuścić za kaucją
start learning
release on bail
zgłaszać zajście
start learning
report the incident
napadać na bank
start learning
rob a bank
napad
start learning
robbery
prowadzić oszustwa internetowe
start learning
run an internet scam
rewidować
start learning
search
skazywać
start learning
sentence
napastowanie seksualne
start learning
sexual harassment
kradzież towaru ze sklepu
start learning
shoplifting
przemycać
start learning
to smuggle
wyrywać
start learning
snatch
kraść
start learning
to steal
przyjmować łapówkę
start learning
take a bribe
podać do sądu
start learning
take to court
handlować narkotykami
start learning
traffic in drugs
wtargnięcie
start learning
trespassing
kosztowności
start learning
valuables
wyrok
start learning
verdict
przemoc
start learning
violence
peruka
start learning
a wig
być świadkiem przestępstwa
start learning
witness a crime
wezwać świadka
start learning
call a witness
przystosowywać
start learning
adapt
uśmierzyć ból
start learning
alleviate human suffering
wynosić
start learning
amount to
dom opieki
start learning
care home
zbierać pieniądze na cele dobroczynne
start learning
raise money for charity
pracownik organizacji charytatywnej
start learning
charity worker
społeczność
start learning
community
wkład
start learning
contribution
dawać datek
start learning
donate money
gromadzić fundusze
start learning
fund-raising
pozyskiwać sponsora
start learning
get sponsorship
oddać coś społeczności
start learning
give sth back to the community
szczytny cel
start learning
good cause
wartości humanitarne
start learning
humanitarian values
żyć samodzielnie
start learning
live independently
brak wsparcia
start learning
lack of support
dom noclegowy
start learning
night shelter
świadczenia
start learning
provision
środki publiczne
start learning
public money
zbieg
start learning
Runaway
plan
start learning
scheme
podpis
start learning
signature
niesprawiedliwość społeczna
start learning
social injustice
społeczeństwo
start learning
society
odrzucony przez społeczeństwo
start learning
rejected by society
nieczułe społeczeństwo
start learning
uncaring Society
liczyć na pomoc ze strony państwa
start learning
rely on the state
dzieci żyjące w złych warunkach
start learning
underprivileged children
zasiłek dla bezrobotnych
start learning
unemployment benefit
wolontariat
start learning
volunteering
podjąć się dobrowolnie do zrobienia czegoś
start learning
volunteer to do something

You must sign in to write a comment