państwo reperytorium

 0    83 flashcards    dwojnowicz1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
być uprawnionym do głosowania
start learning
be eligible to vote
gospodarka
start learning
capitalist
oddać głos
start learning
cast a vote
izba parlamentu
start learning
chamber
wprowadzić nową politykę
start learning
come up with a policy
dojść do władzy
start learning
get into power
wybory
start learning
election
zorganizować konferencję prasową
start learning
give a press conference
gmina
start learning
common
lokal wyborczy
start learning
polling station
wybierać ponownie
start learning
re-elect
pełnić czteroletnią kadencję
start learning
serve a four-year term
poglądy socjalistyczne
start learning
socialist views
kandydować do wyborów
start learning
stand for an election
organizacja walcząca o amnestię dla więźniów politycznych
start learning
Amnesty International (AI)
fundacja narodów zjednoczonych na rzecz rozwoju zdrowia i edukacji dzieci całego świata
start learning
United Nations Children's Fund (UNICEF)
narody zjednoczone edukacyjne naukowe i kulturalne
start learning
united nations educational Scientific and Cultural
wybuchać
start learning
blow up
wybuchać (wojna)
start learning
break out
przeprowadzić atak
start learning
carry ou an attack
cywil
start learning
civilian
obowiązkowy
start learning
compulsory
służba wojskowa
start learning
military service
spór o terytorium
start learning
dispute over territory
wzmagać/nasilać
start learning
escalate
walki
start learning
fighting
oddziały pokojowe
start learning
peacekeeping troops
zamieszki
start learning
riot
pochwalać
start learning
approve of
podpalenie / Podpalacz
start learning
arson / arsonist
napad na bank
start learning
bank robbery
być niezgodne z prawem
start learning
be against the law
włamywacz
start learning
burglar
kara śmierci
start learning
capital punishment
oskarżać
start learning
charge
wymyślić alibi
start learning
come up with an alibi
przestępca
start learning
criminal
adwokat
start learning
defence lawyer
świadek
start learning
eyewitness
uznać kogoś za winnego
start learning
find sb guilty
karać kogoś karą grzywny za coś
start learning
fine fb for
być sądzonym
start learning
go on trial
napastnik
start learning
mugger
sprawca
start learning
offender
kieszonkowiec
start learning
pickpocket
prokurator, oskarżyciel
start learning
prosecutor
gwałciciel
start learning
rapist
reportażować/zgłaszać
start learning
report
okradać
start learning
rob sb
złodziej
start learning
robber
wyrok / skazać
start learning
sentence
złodziej sklepowy
start learning
shoplifter
ukraść
start learning
steal
zabrać kogoś do sądu / pozwać sb
start learning
take sb to court/ sue sb
nadużycie
start learning
abuse
naruszenie praw człowieka
start learning
breach of human rights
zastraszanie
start learning
bullying
przemoc domowa
start learning
domestic violence
bieda
start learning
poverty
wykluczenie społeczne osób niepełnosprawnych
start learning
social exclusion of the disabled
bezrobocie
start learning
unemployment
Sytuacja finansowa
start learning
financial situation
Gospodarka wolnorynkowa
start learning
free market economy
zbankrutować
start learning
go bankrupt
dochód
start learning
income
mieć ograniczony budżet
start learning
live on a budget
dług publiczny
start learning
national debt
wziąć pożyczkę w banku
start learning
take out a bank loan
wystąpić o ubezpieczenie
start learning
claim on the insurance
popędzić do wejścia
start learning
dash in
iść zgodnie z planem
start learning
go ahead
wyburzyć coś
start learning
pull down sth
stanąć na reelekcję/ubiegać się o kolejną kadencję
start learning
stand for re-election
społeczność
start learning
community
niechęć/obojętność
start learning
indifference
wyskocz na ratunek
start learning
jump to sb rescue
być skrytym
start learning
keep oneself to oneself
pomagać
start learning
lend a hand
żyć w sąsiedztwie nastawionym na społeczność
start learning
live in community-minded neighbouhoods
wartości
start learning
values
szczytne cele
start learning
worthy causes
propagować
start learning
propagate
zapewnić sth to sb
start learning
provide sth to sb

You must sign in to write a comment