Państwo i społeczeństwo (LONGMAN-rozszerzenie/str. 189)

 0    137 flashcards    martynawiacek3
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
konflikt zbrojny
start learning
armed conflict
zamach
start learning
assassination
dokonać zamachu na kogoś
start learning
to assassinate somebody
ofiara
start learning
casualty
wojna domowa
start learning
civil war
cywil
start learning
civilian
obrona
start learning
defence
wybuch wojny
start learning
outbreak of war
traktakt pokojowy
start learning
peace treat
napad z bronią w reku
start learning
armed robbery
podpalenie
start learning
an arson
napaść
start learning
assault
próba zabójstwa/włamania
start learning
attempted murder / burglary
szantaż
start learning
blackmail
zakłócenie porządku publicznego
start learning
breach of peace
prześladowanie
start learning
bullying
przesladowca
start learning
bully
włamanie
start learning
a burglary
popełnić przestępstwo
start learning
commit a crime
prześladowanie w internecie
start learning
cyberbullying
zazadac okupu
start learning
demanded ransom
sfałszować
start learning
falsify
wywazyc okno, drzwi
start learning
Force a window/door
falsyfikat, fałszerstwo
start learning
forgery
podrobic
start learning
forge
oszust
start learning
fraud
porwanie np samolotu
start learning
hijacking
porwać np. samolot
start learning
hijack
boom gospodarczy
start learning
boom
przedsiębiorstwo handlowe
start learning
commercial enterprise
zadowolenie z sytuacji ekonomicznej
start learning
consumer confidence
spaść zmniejszyć się (o 50%)
start learning
fall (by 50%)
spadek
start learning
fall
popyt
start learning
demand
handel wewnętrzny
start learning
domestic Trade
schylek koniunktury
start learning
downturn
kryzys gospodarczy
start learning
economic crisis
wzrost gospodarczy
start learning
economic growth
uzdrowienie gospodarki
start learning
economic recovery
oszczędny
start learning
economical
ekonomia
start learning
economics
oszczędne gospodarowanie
start learning
economise
ekonomista
start learning
an economist
wydatki
start learning
expenditure
eksport
start learning
export
handel zagraniczny
start learning
foreign trade
finansowanie
start learning
funding
produkt krajowy brutto (PKB)
start learning
gross domestic product (GDP)
zbankrutować
start learning
go bankrupt
import
start learning
import
dochód
start learning
income
wzrost
start learning
rise
zwiększyć zadłużenie
start learning
increase borrowing
poziom oprocentowania
start learning
the interest rate
strata
start learning
loss
sektor prywatny/publiczny
start learning
the private sector / public
zysk
start learning
profit
dlug publiczny
start learning
Public debt
wydatki publiczne
start learning
public spending
recesja
start learning
recession
krach na giełdzie
start learning
stock market crash
popyt i podaż
start learning
supply and demand
podatek
start learning
tax
wielki kryzys
start learning
the Great Depression
związek zawodowy
start learning
a trade union
zdrada stanu
start learning
high treason
postawić w stan oskarżenia
start learning
impeach
polityka wewnętrzna
start learning
internal politics
przytłaczające zwycięstwo w wyborach
start learning
landslide election victory
badanie opinii publicznej
start learning
opinion poll
lider opozycji
start learning
opposition leader
wybrac ponownie
start learning
re-elect
reelekcja
start learning
re-election
złożyć rezygnacje
start learning
resign
prowadzić kampanię
start learning
run a campaign
przetrzymywac kogoś jako zakładnika
start learning
hold sb hostage
kradzież tożsamości
start learning
identity theft
nieumyślne spowodowanie śmierci
start learning
manslaughter
wystepek
start learning
misdeed
napaść uliczna
start learning
mugging
przestępca
start learning
offender
podpalic cos
start learning
set fire to something
nielegalnie wyprowadzać pieniądze
start learning
siphon (off)money
młodociany przestępca
start learning
teenage delinquent
terrorysta
start learning
a terrorist
terroryzm
start learning
terrorism
zdewastowac
start learning
vandlise
wandal
start learning
a vandal
wandalizm
start learning
vandalism
oskarżyć o cos kogos
start learning
accuse sb of sth
alibi
start learning
alibi
odwolac sie od wyroku
start learning
appeal against (the cinviction)
aresztowac
start learning
arrest
prace społeczne
start learning
community service
teoria spiskowa
start learning
conspiracy theory
skazany
start learning
convict
skazac kogos za cos
start learning
convict somebody of something
proces karny
start learning
criminal trial
wycofac zarzuty
start learning
drop the charges
uprawniony do ubiegania się o zwolnienie warunkowe
start learning
eligible for parole
dowody
start learning
evidence
uznać kogos winnym czegoś
start learning
find sb guilty
przetrzymywac kogos w areszcie sledczym
start learning
hold sb in custody
okazanie
start learning
identity parade
uwiezic
start learning
imprison
uwiezienie
start learning
inprisionment
wpływać na świadków
start learning
interfere with witnesses
lawa przysieglych
start learning
jury
rozpocząć dochodzenie
start learning
launch an inquiry
przyznać sie do winy
start learning
plead guilty
pelnomocnictwo
start learning
power of attorney
kara pozbawienia wolności
start learning
prison term
zwolnić kogos za kaucją
start learning
release sb on bail
przeszukać dom
start learning
search the house
nakaz rewizji
start learning
search warrant
kamera monitoringu
start learning
seciurity camera
odsiedziec kare
start learning
serve the prison sentance
stanąć przed sądem
start learning
stand trial
podejrzany
start learning
a suspect
podejrzewać kogos o cos
start learning
suspect sb of sth
rozpatrywać sprawę
start learning
try
organizacja charytatywna
start learning
charity organisation
unia europejska
start learning
the european union
fundacja
start learning
foundation
organizacja non-profit
start learning
non-profit organisation
zerwać rozmowy/negocjacje
start learning
break off talks / negotiations
spowodować
start learning
bring about
wyjść z kryzysu
start learning
come out of the crisis
poddac sie
start learning
give in
inwestować w
start learning
invest in
spłacać długi
start learning
pay off debts
założyć firme
start learning
set up (a firm)
złożyć rezygnację (ze stanowiska)
start learning
step down
wejsc w zycie
start learning
come into force
osiągać punkt krytyczny
start learning
come to a head
wyjść na jaw
start learning
come to light
zabrać glos
start learning
take the floor

You must sign in to write a comment