Państwo i społeczeństwo

 0    82 flashcards    jakub0
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
sprawować władzę
start learning
be in authority
władze centralne
start learning
central government
organizacja charytatywna
start learning
charity
obywatel
start learning
a citizen
rada miejska
start learning
a city council
organizacja przestępcza
start learning
criminal organization
demokracja / monarchia
start learning
democracy / monarchy
ministerstwo
start learning
ministry
dyplomata
start learning
a diplomat
wybierać posłów do senatu
start learning
elect deputies to the senate
kampania wyborcza
start learning
election campaign
wybory
start learning
an election
wyborcy
start learning
voters
ambasada
start learning
an embassy
wybory powszechne / prezydenckie
start learning
general / presidential election
Zająć się polityką
start learning
go into politics
urzędy państwowe
start learning
government offices
propozycje rządu
start learning
Government proposals
głowa państwa
start learning
head of state
urząd do spraw cudzoziemców
start learning
immigration authorities
polityk wpływowy/ czołowy
start learning
influential / leading politician
samorząd lokalny
start learning
local government
władze lokalne / miejskie
start learning
local / municipal authorities
robić karierę polityczną
start learning
do political career
burmistrz
start learning
the Mayor
poseł
start learning
member of Parliament
ministerstwo obrony narodowej
start learning
Ministry of Defence
ministerstwo edukacji narodowej
start learning
Ministry of Education
ministerstwo finansów
start learning
Ministry of Finance
ministerstwo spraw wewnętrznych
start learning
Ministry of home affairs
ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji
start learning
Ministry of the Interior and Administration
samorząd miejski
start learning
municipal government
hymn narodowy
start learning
a national anthem
badania opinii publicznej
start learning
opinion poll
przywódca partii
start learning
party leader
premier
start learning
prime minister
propozycja zmian / nowych przepisów
start learning
proposal of changes / new regulations
województwo
start learning
province voivodeship
posiedzenie sesja obrady
start learning
meeting session
spoleczenstwo
start learning
society
państwo
start learning
a state
poparcie
start learning
support backing
rozmawiac o polityce (potocznie)
start learning
talk politics (informal)
urząd celny
start learning
the customs Bureau
ministerstwo sprawiedliwości
start learning
the Ministry of Justice
urząd miesta i gminy
start learning
the Municipal Council
opozycja
start learning
opposition
Sejm
start learning
the Sejm
senat
start learning
senate
urząd skarbowy
start learning
tax office
głosować wyborca
start learning
voter to vote
(nie)sprawiedliwy proces sądowy
start learning
(un) fair trial
oskarżyć kogoś o coś
start learning
accuse someone of something
wbrew prawu
start learning
against the law
stawić się w sądzie
start learning
to appear in court
aresztować
start learning
to arrest
siedzieć w więzieniu
start learning
be in prison
zostać okradzionym z czegoś
start learning
be robbed of something
być surowo ukaranym
start learning
be severely punished
zamach bombowy
start learning
bomb attack
złamać przestrzegać szanować prawo
start learning
break obey respect the law
Kara śmierci
start learning
capital punishment
Kara smierci
start learning
Death penalty
prowadzić dochodzenie
start learning
carry out an investigation
oskarżenie, być oskarżonym o coś
start learning
charge, be charged with something
popelnic przestepstwo
start learning
commit a crime
skazanie/ byc skazanym za
start learning
conviction / be convicted for
wskaźnik przestępczości
start learning
crime rate
fala przestępstw
start learning
crime wave
wyrok smierci
start learning
sentence of death
obrona / oskarżenie
start learning
defense / prosecution
odsiadywać wyrok w więzieniu
start learning
do time
składac zeznania
start learning
give evidence
rozprawa proces
start learning
go on trial
pójść / uciec z więzienia
start learning
go to / escape from prison
winny/ niewinny
start learning
guilty / innocent
mieć założony alarm przeciwwłamaniowy
start learning
have a burglar alarm installed
mieć przeszłośc kryminalna
start learning
have a criminal record
zakładnik
start learning
hostage
przestępstwo popełnione przez kogoś z wewnątrz
start learning
inside job
prowadzić śledztwo
start learning
investigate
sadzić sędzia
start learning
to judge

You must sign in to write a comment