One World 🔴

 0    146 flashcards    igabiernat
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pionowy
start learning
vertical
nieprzytomny
start learning
unconscious
otaczać
start learning
surround
chirurg
start learning
surgeon
zniżka, obniżka
start learning
reduction
obniżyć
start learning
reduce
zawdzięczać
start learning
owe
całkowicie wyzdrowieć
start learning
make a complete recovery
centrala, siedziba główna
start learning
headquarters
badać, zwiedzać
start learning
explore
powiększyć, rozbudować
start learning
expand
napotkać
start learning
come across
stojak na rowery
start learning
bicycle rack
dotyczyć, dotykać
start learning
affect
wirtualny
start learning
virtual
przesłać, wrzucić (na serwer/do internetu)
start learning
upload
podzielić się, udostępnić
start learning
share
założyć, uruchomić
start learning
set up
technika satelitarna
start learning
satellite technology
łącze internetowe
start learning
Internet connection
interaktywna mapa
start learning
interactive map
komunikacja natychmiastowa
start learning
instant communication
innowacja
start learning
innovation
gadżet
start learning
gadget
ożywić
start learning
bring alive
nowoczesna technika
start learning
modern technology
wieloryb
start learning
whale
trąba
start learning
trunk
rekin
start learning
shark
stado
start learning
herd
koza
start learning
goat
słonica, gorylica
start learning
female elephant/gorilla
karmić
start learning
feed
delfin
start learning
dolphin
bydło
start learning
cattle
klatka
start learning
cage
ugryźć
start learning
bite
zwierzęta
start learning
animals
panel słoneczny
start learning
solar panel
oszczędzać energię
start learning
save energy/electricity
energia odnawialna
start learning
renewable energy
pojemnik do segregacji odpadów
start learning
recycling bin
przetwarzać, ponownie wykorzystywać
start learning
recycle
odtworzyć
start learning
recreate
transport publiczny
start learning
public transport
uzyskać plony
start learning
produce crops
ekologiczny
start learning
organic
na skalę światową
start learning
on a global scale
roztopić
start learning
melt
żarówka energooszczędna
start learning
low-energy light bulb
nielegalna wycinka drzew
start learning
illegal logging
globalne ocieplenie
start learning
global warming
środowisko naturalne
start learning
environment
zagrożone (rośliny/gatunki/dzikie rośliny i zwierzęta)
start learning
endangered (plants/species / wildlife)
wylesienie
start learning
deforestation
zmiana klimatu
start learning
climate change
jakość powietrza
start learning
air quality
zanieczyszczenie (powietrza)
start learning
(air) pollution
problemy środowiska naturalnego
start learning
environmental issues
obyczaje, zwyczaje
start learning
wat of life
plemię
start learning
tribe
członkowie plemienia
start learning
tribal people
wódz plemienia
start learning
tribal chief
stopa życiowa
start learning
standard of living
bieżąca woda
start learning
running water
uświadamiać coś (opinii publicznej), zwiększać świadomość czegoś
start learning
raise awareness of sth
dostarczać
start learning
provide
produkcja
start learning
production
ubóstwo
start learning
poverty
liczba ludności
start learning
population
przeludnienie
start learning
overpopulation
świat zewnętrzny
start learning
outside world
megamiasto
start learning
megacity
nawiązać kontakt z
start learning
make contact with
lokalna społeczność
start learning
local community
przywódca/przywódczyni
start learning
leader
mieszkaniec/mieszkanka
start learning
inhabitant
obszar przemysłowy
start learning
industrial area
służba zdrowia
start learning
health care
uzyskać dostęp do
start learning
get access to
eksportować
start learning
export
elektryczność
start learning
electricity
wybrać (w drodze wyborów)
start learning
elect
wzrost gospodarczy
start learning
economic growth
kraj
start learning
country
stolica
start learning
capital city
przedstawić historię światowej opinii publicznej
start learning
bring a story to the global community
żebrak/żebraczka
start learning
beggar
czerpać korzyści z
start learning
benefit from
społeczności
start learning
communities
prognoza pogody
start learning
weather forecast
stacja meteorologiczna
start learning
weather centre
fala
start learning
wave
wybuch wulkanu
start learning
volcanic eruption
strefa zagrożona tsunami
start learning
tsunami zone
tsunami
start learning
tsunami
tornado
start learning
tornado
(silny) wiatr
start learning
(strong) wind
uderzyć
start learning
strike
trząść się
start learning
shake
wyrzucać gorące skały
start learning
send out hot rocks
rzeka wystąpiła z brzegów
start learning
river burst its banks
ratownik
start learning
rescuer
deszcz
start learning
rain
prognoza, przewidywanie
start learning
prediction
przepowiedzieć, przewidzieć
start learning
predict
meteorologia
start learning
meteorology
(silne) trzęsienie ziemi
start learning
(major) earthquake
huragan
start learning
hurricane
ziemia
start learning
ground
synoptyk
start learning
forecaster
zalania, podtopienia
start learning
flooding
wylać, zalać (o rzece)
start learning
flood
powódź
start learning
flood
ekstremalne zjawiska pogodowe
start learning
extreme weather
(wygasły/czynny) wulkan
start learning
(extinct / active) volcano
wybuchnąć
start learning
explode
ewakuacja
start learning
evacuation
ewakuować
start learning
evacuate
wybuchnąć (o wulkanie)
start learning
erupt
susza
start learning
drought
zniszczenie
start learning
destruction
zniszczyć
start learning
destroy
pęknięcie
start learning
crack
klimat
start learning
climate
pogoda i klęski żywiołowe
start learning
weather and natural disasters
wulkan
start learning
volcano
dolina
start learning
valley
morze
start learning
sea
brzeg rzeki
start learning
river bank
las deszczowy
start learning
rainforest
półwysep
start learning
peninsula
górować nad
start learning
overlook
psmo górskie
start learning
mountain range
położenie
start learning
location
usytuować
start learning
locate
wyspa
start learning
island
lodowiec
start learning
glacier
pogórze
start learning
foothills
płynąć
start learning
flow
pustynia
start learning
desert
tama
start learning
dam
kontynent
start learning
continent
wybrzeże
start learning
coast
zatoka
start learning
bay
elementy krajobrazu
start learning
geographical features

You must sign in to write a comment