Nieregularne czasowniki

 0    70 flashcards    bartoszfilipek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
być
start learning
be, was/were,
stawać się, zostawać kimś/czymś
start learning
become, became
zaczynać
start learning
begin, began
łamać, pękać, rozbić, tłuc
start learning
break, broke
przynosić, przyprowadzić
start learning
bring, brought
budować
start learning
build, built
kupować
start learning
buy, bought
łapać
start learning
catch, caught
wybierać
start learning
choose, chose
przyjść, przyjechać
start learning
come, came
kosztować
start learning
cost, cost
ciąć, kroić, skaleczać
start learning
cut, cut
robić
start learning
do, did
rysować, pociągnąć, remisować
start learning
draw, drew
śnić, marzyć
start learning
dream, dreamt
pić
start learning
drink, drank
prowadzić, kierować się czymś
start learning
drive, drove
jeść
start learning
eat, ate
padać, upadać, spadać
start learning
fall, fell
czuć
start learning
feel, felt
znaleźć
start learning
find, found
Latać
start learning
fly, flew
dostawać
start learning
get, got
dawać
start learning
give, gave
iść
start learning
go, went
rosnąć
start learning
grow, grew
mieć
start learning
have, had
słyszeć
start learning
hear, heard
uderzać
start learning
hit, hit
trzymać, utrzymywać, posiadać
start learning
hold, held
ranić, boleć
start learning
hurt, hurt
trzymać
start learning
keep, kept
znać, wiedzieć
start learning
know, knew
uczyć się
start learning
learn, learnt
opuszczać, wyjeżdżać, zostawiać
start learning
leave, left
pożyczać
start learning
lend, lent
tracić, zgubić
start learning
lose, lost
robić, wykonywać
start learning
make, made
znaczyć, oznaczać, mieć coś na myśli
start learning
mean, meant
spotykać, poznać
start learning
meet, met
płacić
start learning
pay, paid
kłaść
start learning
put, put
czytać
start learning
read, read
jeździć
start learning
ride, rode
dzwonić
start learning
ring, rang
biec
start learning
run, ran
mówić
start learning
say, said
widzieć
start learning
see, saw
sprzedawać
start learning
sell, sold
wysyłać, słać
start learning
send, sent
Pokazywać
start learning
show, showed
zamykać
start learning
shut, shut
śpiewać
start learning
sing, sang
siedzieć, siadać
start learning
sit, sat
spać
start learning
sleep, slept
mówić, rozmawiać
start learning
speak, spoke
spędzać, wydawać
start learning
spend, spent
stać
start learning
stand, stood
kraść
start learning
steal, stole
pływać
start learning
swim, swam
brać
start learning
take, took
uczyć
start learning
teach, taught
powiedzieć
start learning
tell, told
myśleć, sądzić, uważać
start learning
think, thought
rzucać
start learning
throw, threw
budzić
start learning
wake, woke
nosić, zakładać
start learning
wear, wore
rozumieć
start learning
understand, understood
wygrywać
start learning
win, won
pisać
start learning
write, wrote

You must sign in to write a comment