NAJWAŻNIEJSZE DATY Z HISTORII POLSKI

 0    68 flashcards    malgorzata37
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
1444
start learning
Bitwa po Warną
1454
start learning
66 Wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim
1466
start learning
II pokój w Toruniu
1519-21
start learning
Ostatnia wojna Zakonu Krzyżackiego z Polską
1525
start learning
Hołd Pruski, Albrecht Hochenzollern składa hołd lenny Zygmuntowi I Staremu
1569
start learning
Unia lubelska z Litwą
1570
start learning
Unia sandomierska, porozumienie wszystkich wyznań protestanckich (z wyjątkiem arian), że nie będą się wzajemnie zwalczać
1573
start learning
Konfederacja warszawska, pierwsza wolna elekcja
1596
start learning
Unia brzeska
1600
start learning
Początek wojny ze Szwedami
1605
start learning
Bitwa pod Kircholmem
1618-48
start learning
Wojna trzydziestoletnia
1622
start learning
Rozejm ze Szwedami w Mitawie
1627
start learning
Bitwa morska pod Oliwą
1629
start learning
Pokój w Altmarku
1609-19
start learning
Wojny polsko-rosyjskie
1620-99
start learning
Wojny polsko-tureckie
1620
start learning
Klęska pod Cecorą
1621
start learning
Bitwa pod Chocimiem
1672
start learning
Najazd turecki na Polskę, zdobycie przez Turków Kamieńca Podolskiego
1673
start learning
Zwycięstwo pod Chocimiem
1683
start learning
Odsiecz wiedeńska
1699
start learning
Pokój w Karłowicach
1717
start learning
Sejm Niemy
1768-72
start learning
Konfederacja barska
1772
start learning
I rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
1788-92
start learning
Sejm Wielki Czteroletni
1792
start learning
Konfederacja Targowicka
1793
start learning
II rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
1797
start learning
Powstanie Legionów Polskich we Włoszech
1807
start learning
Utworzenie Królestwa Polskiego
1809
start learning
Wojna z Austrią
1830
start learning
Wybuch powstania listopadowego
1846
start learning
Wybuch powstania krakowskiego
1914-18
start learning
I wojna światowa
1914
start learning
Utworzenie Polskiej Organizacji Wojskowej przez Józefa Piłsudzkiego
1919
start learning
Uchwalenie Małej Konstytucji
1919-21
start learning
Wojna polsko-bolszewicka
1947-56
start learning
Polska w okresie stalinizmu
1989
start learning
Obrady Okrągłego Stołu, koniec rządów komunistycznych
966
start learning
Chrzest Polski
1000
start learning
Zjazd w Gnieźnie
1138
start learning
Podział Polski na dzielnice
1226
start learning
Sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez księcia mazowieckiego Konrada
1241
start learning
Najazd Tatarów, bitwa pod Legnicą
1327
start learning
Początek wojny z Zakonem Krzyżackim
1331
start learning
Bitwa pod Płowcami, pokonanie Krzyżaków
1335
start learning
Zjazd w Wyszehradzie monarchów Czech, Węgier i Polski w celu rozstrzygnięcia wojny z Krzyżakami
1343
start learning
Zawarcie pokoju w Kaliszu
1385
start learning
Unia polsko - litewska
1410
start learning
Bitwa pod Grunwaldem
1411
start learning
Pokój w Toruniu
1431-35
start learning
Wojna z Krzyżakami zakończona pokojem w Brześciu Kujawskim
1791
start learning
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja
1816
start learning
Utworzenie Królestwa Polskiego
1863
start learning
Wybuch powstania styczniowego
1918
start learning
Odzyskanie niepodległości
1921
start learning
Bitwa warszawska (cud nad Wisłą)
1921
start learning
Traktat ryski, ustanowienie granic Polski
1926
start learning
Konstytucja marcowa
1926
start learning
Zamach majowy marszałka Józefa Piłsudzkiego
1939
start learning
Zerwanie przez Niemcy paktu o nieagresji Polski, wybuch II wojny światowej
1940-45
start learning
Powstanie i działalność Polskiego Państwa Podziemnego
1943
start learning
Powstanie w getcie warszawskim
1944
start learning
Wybuch Powstania Warszawskiego
1945
start learning
Zakończenie II wojny światowej, konfederacja w Jałcie, bezwarunkowa kapitulacja III Rzeszy, konfederacja w Poczdamie
1980
start learning
Powstanie NSZZ „Solidarność”
1981
start learning
Powstanie stanu wojennego w Polsce

You must sign in to write a comment