money + prepositions

 0    76 flashcards    michalbartoszewski1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
jest warty
start learning
be worth
pożyczać od kogoś
start learning
borrow
pożyczać komuś
start learning
lend
nie móc sobie pozwolić na
start learning
can't afford to
skasować kogoś (policzyć sobie za pracę)
start learning
charge
zarabiać
start learning
earn
dziedziczyć
start learning
inherit
wisieć komuś coś
start learning
owe
I owe you a favour.
zbierać pieniądze na coś
start learning
raise money for
inwestować
start learning
invest
tracić(wydawać) (pieniądze), marnować (czas)
start learning
waste (spend) (money), waste (time)
płacić gotówką
start learning
pay in cash
płacić kartą kredytową
start learning
by credit card
zapłacić za obiad
start learning
pay for dinner
wydać na
start learning
spend on
inwestować w
start learning
invest into
pożyczać coś komuś
start learning
lend to sb
pożyczyć od
start learning
borrow from
zapłać mi do (kiedyś)
start learning
pay me by
popaść w długi
start learning
get in debt
banknot
start learning
bill
moneta
start learning
coin
Bankomat, Bankomat
start learning
cash machine, ATM
pożyczka
start learning
loan
kredyt hipoteczny
start learning
mortgage
podatek
start learning
tax
wynagrodzenie / wynagrodzenie
start learning
salary/wage
należeć do
start learning
belong to
kłócić się z kimś o coś
start learning
argue with sb about sth
wybierać pomiędzy
start learning
choose beetwen
prosić o
start learning
ask for
śmiać się z kogoś
start learning
laugh at sb
marzyć o/śnić o
start learning
dream of/about(podczas snu)
płacić za
start learning
pay for
przypominać o
start learning
remind of
wydać na
start learning
spend on
być złym na kogoś
start learning
be angry with somebody
być blisko kogoś
start learning
be close to someone
być różnym od
start learning
be different from
podekscytowany czymś
start learning
excited about
mieć dość czegoś
start learning
fed up with
być sławnym z jakiegoś powodu
start learning
be famous for something
być zainteresowany czymś
start learning
be interested in
lubić (be...)
start learning
be fond of sth/sb
You're very fond of her, aren't you?
BrE spoken lubić coś (K)
start learning
keen on sth
być miłym dla
start learning
be kind to
być żonatym z
start learning
be married to
być zadowolonym z (p)
start learning
be pleased with
być niegrzeczny dla kogoś
start learning
be rude to
być zmartwionym o
start learning
be worried about
być zmęczony czymś
start learning
be tired of
zapłacić gotówką / kartą kredytową
start learning
pay in cash / by credit card
zapłacić rachunek
start learning
foot the bill/pay the bill
Świat materialny
start learning
material world
społeczeństwo konsumpcyjne
start learning
consumer society
szał zakupów
start learning
shopping spree/buying spree
uprawiać hazard/ryzykować; ryzyko
start learning
gamble
trafił do sprzedaży
start learning
went on sale
on jest spłukany
start learning
he is broke
założyć firmę / firmę
start learning
set up a company/business
czeki
start learning
the cheques
Liczby
start learning
figures
dysleksja
start learning
dyslexia
podczas gdy
start learning
whereas
twierdzić
start learning
claim
the amount, number, or type of something between an upper and a lower limit - coś ma zakres od czegoś do czegoś
start learning
Range from sth to
women's conversations range from health to politics.
jest ograniczony do... (c)
start learning
it is confined to
przesądy/zabobony
start learning
superstitions
dojeżdżający
start learning
she was a frequent -commuter- from her house to NYC
wręczyć coś komuś
start learning
hand sb sth
stożek/pachołek/szyszka
start learning
cone
w szczęściu i w nieszczęściu/na dobre i na złe
start learning
through thick and thin
zamienić kilka słów
start learning
exchange a few words
znaleźć odwagę
start learning
find a courage
nasze oczy się spotkały
start learning
our eyes met
mniej więcej
start learning
more or less

You must sign in to write a comment