moje slówka

 0    389 flashcards    aleksandraiwaniec
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zakłopotany
start learning
embarrassed
niepokojący
start learning
disturbing
zawieśić
start learning
dangle
wyznać
start learning
confess
wyolbrzymiać
start learning
exaggerate
wstręt
start learning
disgust
unikając
start learning
dissmising
bezkres
start learning
infinity
garb
start learning
hump
zdezorientowany
start learning
confused
maniak
start learning
maniac
zyczcie mi powodzenia
start learning
wish me luck
pompowana
start learning
pumped
zadławienia
start learning
choking
dowiedzieć się,
start learning
figure out
znikać
start learning
disappear
zniknie
start learning
gonna fade
pochrząkiwanie
start learning
grunting
wykrawania
start learning
punching
na wskroś
start learning
throughout
kaskader
start learning
stuntman
zaproszony
start learning
invited
wykonać
start learning
perform
łykać
start learning
gulp
Raport o stanie
start learning
status report
porucznik
start learning
lieutenant
implozji
start learning
implode
sałata
start learning
lettuce
skłonny
start learning
willing
konwertować
start learning
convert
judaizm
start learning
judaism
klasa walki
start learning
fighting class
powinien
start learning
should
rów
start learning
ditch
problemy z przemocą
start learning
violence issues
kara
start learning
punishment
zatrzymanie
start learning
detention
odmowa
start learning
denial
zatrzymanie
start learning
detention
niższy stopień
start learning
lower grade
skrobanie
start learning
scraping
chrupki
start learning
crusty
kłopot
start learning
trouble
cebula
start learning
onion
ropa
start learning
pus
klekot
start learning
clattering
kalafior
start learning
a cauliflower
kapusta
start learning
a cabbage
ogórek
start learning
a cucumber
seler
start learning
a celery
przereklamowany
start learning
overrated
sprzeciw
start learning
objection
niezaprzeczalny
start learning
undeniable
imponujący
start learning
impressive
podatek
start learning
tax
niewiarygodne
start learning
unbelievable
niezaprzeczalny
start learning
undeniable
okropny
start learning
horrible
ukraść
start learning
steal
obrzydliwy
start learning
disgusting
zdecydowanie
start learning
definitely
odpoczynek
start learning
rest
rozrywka (film, widowisko)
start learning
entertainment (film, show)
patetyczny, żałosny, wzbudzający litość
start learning
pathetic
gładki
start learning
smooth
zasługiwać na coś
start learning
to deserve something
skomplikowane
start learning
complex
wsparcie
start learning
support
pokojowy, spokojny
start learning
pacific
trudny
start learning
difficult
zawierać
start learning
to contain
leczony
start learning
treated
wlać
start learning
pour
spienić
start learning
lather
przemyć
start learning
rinse
natychmiast
start learning
immediately
klarowny
start learning
lucid
łatwiejsze
start learning
easier
bawełna
start learning
cotton
skazany
start learning
condemned
bita
start learning
whipped
zawiązywać
start learning
to tie up
podaj tam
start learning
hand in there
chrapanie / chrapać
start learning
snoring / to snore
pochopny
start learning
hasty
nieprzytomny
start learning
unconscious
ogromny
start learning
huge
niesamowita
start learning
incredible
głupi, durny
start learning
foolish
istotny
start learning
important
wpływ
start learning
impact
fantazyjny
start learning
fancy
opuszczony
start learning
abandoned
poniżający
start learning
humiliating
paskudny, złośliwy, irytujący
start learning
nasty
świadomy
start learning
conscious
rozważać
start learning
to consider (doing)
wysiłek
start learning
effort
brak
start learning
lack
przyznać
start learning
to admit
cel
start learning
a target
wpłynąć
start learning
affect
dokładny
start learning
exact
ilość
start learning
quantity
wymagać
start learning
to demand
podejście
start learning
approach
zapewniać
start learning
to assure
wątpliwość
start learning
doubt
uniknąć
start learning
avoid
próba
start learning
attempt
osiągać
start learning
achieve
mimo że / chociaż
start learning
although
zamiast
start learning
instead of
cały
start learning
whole
chociaż
start learning
although
pojawić się
start learning
appear
nawet
start learning
even
każdy
start learning
each
powierzchnia
start learning
area
mniej
start learning
less
prawie
start learning
almost
pewny
start learning
sure
taki
start learning
such
para
start learning
a couple
kilka
start learning
a few
przemysł
start learning
industry
przykład
start learning
example
czuć
start learning
feel - felt - felt
daleko
start learning
far
na
start learning
on
przytłoczony
start learning
overwhelmed
postawa/podejście
start learning
attitude
przewidujący
start learning
foreseeing
Soczewki
start learning
lenses
przez coś
start learning
through
strach
start learning
dread
przewidywać
start learning
anticipate
cykl
start learning
cycle
zwrotnica
start learning
point
w pełni
start learning
fully
myślenia
start learning
mindset
przypadkowo
start learning
fortunably
popierać
start learning
encourage
wyróżnienia
start learning
accolades
osiągniecie
start learning
achievement
szalony
start learning
an insane
ciśnienie
start learning
pressure
płaty czołowe (właściwe decyzje)
start learning
frontal lobes (decision making)
dopuszczać
start learning
allow
właściwy
start learning
appropriate
uczęszczać
start learning
attend
zapobiec
start learning
prevent
odsłonić
start learning
reveal
mimo
start learning
despite
znaczący
start learning
significant
angażować
start learning
engage
oczekiwać
start learning
to expect (to do)
rozwinięty
start learning
developed
racjonalność
start learning
rationality
wyzywający
start learning
defiant
wyzywaj
start learning
defiant
gwiazdorstwo
start learning
stardom
niewytłumaczalne
start learning
unexplainable
przerzucony
start learning
flipped
chwalony
start learning
praised
pokora
start learning
humility
racjonalność
start learning
rationlity
odpowiedzialność
start learning
responsibility
według
start learning
according
potężny
start learning
massive
kierować
start learning
manage
zawiadomienie
start learning
notice
komik
start learning
entertainer
ciężki
start learning
heavy
nadużywane
start learning
abused
urażony
start learning
resentful
bezczelny
start learning
disrespectful
odskok
start learning
bounce
okropny
start learning
terrible
nawyk / przyzwyczajenie
start learning
habit
wspaniały / niespotykany / niezwykły
start learning
extraordinary
zobowiązanie / obowiązek
start learning
commitment
życzliwość
start learning
kindness
przeciwko
start learning
against
zakłopotany, zażenowany
start learning
embarassed
zakłopotany, zażenowany
start learning
embarassed
surowy
start learning
strict
gorzki
start learning
bitter
mądry
start learning
clever
podziwiać
start learning
to admire
okrutny
start learning
cruel
zboczeniec
start learning
pervert
uzależniający
start learning
addictive
choroba
start learning
disease
pamiątka
start learning
souvenir
skusić, kusić, necic
start learning
entice
zaintrygowany
start learning
intrigued
niepokonany
start learning
undefeated
zmagać się z
start learning
wrestled
rozwijać
start learning
to develop
walczyć w zapasach
start learning
wrestle
bezrobotny
start learning
unemployed
urlopy naukowe
start learning
sabbaticals
przesadzasz
start learning
overreacting
włóczyć się
start learning
hanging out
docenić
start learning
appreciate
mimochodem
start learning
casually
utrzymanie
start learning
maintaining
ofiara
start learning
offering
łaskotki
start learning
ticklish
uznać, przyznać
start learning
acknowledge
zasiłek korzyść
start learning
benefit
jakość
start learning
quality
obywatel
start learning
a citizen
zamążny
start learning
wealthy
stolarz
start learning
a carpenter
szkoła zawodowa
start learning
vocational school
niezbędny / potrzebny
start learning
necessary
kataklizm
start learning
disaster
wypadek
start learning
an accident
rolki
start learning
rollerblades
przez coś
start learning
through
poniżej
start learning
below
powyżej / nad / u góry
start learning
above
cały / całkowity / pełny
start learning
complete
dyskartulacja
start learning
disarticulation
wprowadzać
start learning
introduce
oczywiście / w oczywisty sposób
start learning
obviously
źle się zachowywać
start learning
misbehave
zasiłek
start learning
benefit
wzdłuż
start learning
along
od
start learning
since
głębokość
start learning
depth
szerokość
start learning
width
wysokość
start learning
height
długość
start learning
length
płytkość
start learning
shallowness
krótkość
start learning
shortness
siła
start learning
strength
czas
start learning
tense
odwrócenie
start learning
inversion
niezdolny
start learning
incapable
wzrosła
start learning
increased
wzrastający
start learning
increasing
pomimo czegoś
start learning
despite sth
spowodowany
start learning
due to
bezużyteczny
start learning
useless
nieodpowiednie
start learning
inappropriate
gracz
start learning
turned
zabrał
start learning
spoke
niegrzeczny
start learning
naughty
rozważać
start learning
consider
biznes
start learning
business
przejmowanie sie
start learning
minding
zażenowany
start learning
embarrassed
podsłuch
start learning
eavesdropping
pozorny
start learning
apparent
zgoda / pozwolenie
start learning
permission
przestarzały
start learning
obsolete
podsumowując
start learning
summing
niewystarczający
start learning
insufficient
wystarczająco
start learning
suffieiently
wpływ
start learning
impact
coraz bardziej/ coraz cześciej
start learning
increasingly
świadomość
start learning
awareness
istotny / trafny
start learning
relevant
fragmenty
start learning
passages
przyjazny środowisku
start learning
environmentally friendly
umożliwiać
start learning
enable
unikać
start learning
to avoid
zagwarantować
start learning
guarantee
przeciwko, wbrew komuś/czemuś
start learning
against
śmierć
start learning
passing
wydawać się, zdawać się
start learning
seem
realizować, uświadamić sobie
start learning
realize
ponad tobą
start learning
above you
przednie siedzenie
start learning
front seat
przywiązany emocjonalnie
start learning
attached
gryźć
start learning
bite - bit - bitten
szkoda / krzywda
start learning
harm
ostrożność, rozwaga
start learning
caution
cud / zastanawiać się / dziwne
start learning
wonder
mosty
start learning
bridges
utworzyć
start learning
create
wspomnień
start learning
reminiscing
z jednej strony... z drugiej strony...
start learning
on the one hand, on the other hand ......
w tym
start learning
including
tamten
start learning
those
napisy do filmu
start learning
subtitles
życzenia
start learning
wishes
istotny
start learning
essential
niewierny
start learning
unfaithful
skrzywił się
start learning
shlumpped
zatrudniać
start learning
employ
zatrudniony (osoba zatrudniona)
start learning
employee
pracodawca
start learning
employer
zatrudnienie
start learning
employment
niezadowolony
start learning
discontented
zamiast tego
start learning
insteaded
Pracownicy stołówki
start learning
staff canteen
pensja
start learning
a salary
klient
start learning
customer
zniechęcać
start learning
discourage
być może
start learning
perhaps
oczywiście / w oczywisty sposób
start learning
obviously
wdzięczny
start learning
grateful / thankful
nie moge sie doczekac
start learning
i am looking foreward
porada
start learning
advice
niepodległość
start learning
independence
zastanawiasz
start learning
wondering
zarabiać
start learning
to earn
zatrudniony
start learning
employed
stały
start learning
fixed
wykwalifikowany
start learning
skilled
natychmiastowy
start learning
immediate
bezużyteczny
start learning
useless
zobowiązany
start learning
committed
świńska grypa
start learning
swine flu
błyszczeć
start learning
blaze
służący
start learning
buttons
niegrzeczny
start learning
naughty
przekonany
start learning
convinced
wieczność
start learning
eternity
wykastrowany
start learning
emasculated
przelotne spojrzenie
start learning
glimpse
golić
start learning
shave
oczywiście / w oczywisty sposób
start learning
obviously
zakochany
start learning
infatuated
dwubiegunowy
start learning
bipolar
najwyraźniej
start learning
apparently
nieprzychylnie
start learning
disapprovingly
defensywnie
start learning
defensively
zastraszyć
start learning
intimidated
nagle
start learning
suddenly
zwłaszcza / szczególnie
start learning
especially
ostatnio
start learning
lately
prawie nie
start learning
hardly
stopniowo
start learning
gradually
twardy
start learning
tough
faktycznie
start learning
actually
nagły wypadek
start learning
emergency
znak
start learning
sign
unikanie
start learning
avoiding
niezbędny / potrzebny
start learning
necessary
pusty
start learning
empty
trawienie
start learning
digestion
zadrapania
start learning
scratches
przepis
start learning
recipe
soczewica
start learning
lentils
sieci sklepów / sklepy
start learning
chain shops/stores
rozpadać się/załamywać się (emocjonalnie)
start learning
fall apart / fall to pieces
złożyć reklamację
start learning
make a complaint
piła łańcuchowa
start learning
chain saw
/ słony, pikantny
start learning
savoury
śledź
start learning
a herring
łosoś
start learning
salmon
czosnek
start learning
garlic
bakłażan
start learning
eggplant
wieprzowina
start learning
pork
dorsz
start learning
a cod
przesadzony, skrajny, naciągany
start learning
over-the-top
wpływ
start learning
impact
apelacja
start learning
appeal
zarabiać
start learning
earn
pożyczać
start learning
to borrow
samogłoska
start learning
vowel
ilość
start learning
amount
według, zgodnie z. w odniesieniu do
start learning
according to
siedzący tryb życia
start learning
sedentary lifestyle
w sumie
start learning
in total
średnio
start learning
for an average
doładowania / zwiększyć
start learning
boost
potoczyły
start learning
ball rolling
otyłość
start learning
obesity
przestrzegać
start learning
observe
główny
start learning
main
leczenie
start learning
treatment
nerka
start learning
kidney
siniak
start learning
a bruise
ratownik medyczny
start learning
paramedic
głuchy
start learning
deaf
zastrzyk
start learning
an injection
robić na drutach
start learning
knit
szyć
start learning
sew
powinien
start learning
ought
przewidywać
start learning
anticipate
ryzyko
start learning
risks
okazja / możliwość
start learning
opportunity
wyrafinowany
start learning
sophisticated

You must sign in to write a comment