Moja pierwsza lekcja

 0    56 flashcards    patrycjabloch9
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rezygnować
start learning
resign
stażysta
start learning
trainee
aplikować na
start learning
apply for
oferować pozycję
start learning
offer position
druga rozmowa kwalifikacyjna
start learning
the second interview
zwolniony
start learning
dismiss
mianowany
start learning
appointed
skrócona lista
start learning
short list
bezrobotny
start learning
unemployed
redukcja etatu(zwolnienie)
start learning
make redundant
wziąć urlop naukowy
start learning
take a sabbatical
wycofał się z biznesu
start learning
retired from business
zatrudniony przez
start learning
hired by
przejść na emeryturę
start learning
to retire
przejąć
start learning
take over
własność
start learning
ownership
zobowiązanie do/zaangazowanie
start learning
commitment to
inicjatywa
start learning
initiative
zobowiązać się do
start learning
make a commitment to
podjąć inicjatywę
start learning
take initiative
budować dobre relacje robocze
start learning
build good working relationship
być dobrym słuchaczem
start learning
be a good listener
pracować do ścisłego terminu
start learning
work to strict deadline
zarządzać duza iloscia pracy
start learning
manage a busy workload
wziąć cos na siebie
start learning
take on ownership
ściśle współpracować z
start learning
work closely with
wnieść cenny wkład
start learning
make a valuable contribution to
posiadają silne umiejętności negocjacji
start learning
possess strong negotiating skill
nigdy nie zawodzę
start learning
I always deliver
współpracować
start learning
liaise
jestem świadom
start learning
I am aware
CV
start learning
resume
poprawiony
start learning
enhance
dobrze płatna
start learning
well paid
możliwość
start learning
posibility
uruchomić biznes
start learning
run a buisness
mądry
start learning
clever
wdzięczny
start learning
thankful
dać pracę
start learning
give sb work
zatrudniać
start learning
employ
rekrutować
start learning
recruit
zwalniać
start learning
to lay off
zwolnic
start learning
give the sack
pod
start learning
under
podwładny
start learning
subordinate
personel
start learning
staff
załoga
start learning
crew
przełożony
start learning
superior
przywódca
start learning
leader
płaca / zarobki
start learning
wage
pensja
start learning
salary
dochód
start learning
income
Pracownik fizyczny
start learning
blue collar worker
pracownik umysłowy
start learning
white collar worker
emerytura
start learning
pension
wyższość
start learning
superiority

You must sign in to write a comment