Moja pierwsza lekcja

 0    260 flashcards    joannarymko
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
mroczny, ponury, posępny
start learning
gloomy
skręcić staw
start learning
wrench (a joint)
nadwyrężyć (mięsień)
start learning
strain (the muscle)
pamiętać o czymś
start learning
to rack (your brain)
zwichnąć
start learning
to sprain
maszt
start learning
mast
przystań
start learning
harbour
środek wzmacniający
start learning
tonic
iglica
Wieża Eiffla ma na szczycie iglice.
start learning
spire
An Eiffel Tour has a spire on the top.
pręt
start learning
rod
stanowisko/słupek
start learning
post (pole)
zaprzestać
Musisz zaprzestać palenia.
start learning
to desist
You have to desist smoking.
wyrzec, zrezygnować
Prezydent wyrzekł się urzędu prezydenta.
start learning
to renounce
The president has renounced his presidential office last week.
dwóchsetletni
start learning
bicentennial
oklaskiwać, darzyć uznaniem
Została okrzyknięta najlepszą tancerką stulecia.
start learning
acclaim
She has been acclaimed as the greatest dancer of the century.
dymić, kurzyć
start learning
to fume
całkowity, kompletny (głupek)
start learning
raving (idiot)
bredzić, majaczyć
Po zażyciu silnych leków majaczył całą noc.
start learning
to rave
After taking strong medicines he was raving all night.
wychwalać
start learning
to extol
rwać
start learning
to pluck
wypatroszyć kurczaka
start learning
pluck
To pluck a chicken.
zamiatać
start learning
to sweep
podnieść, dźwignąć, udźwignąć
wciągnąć flagę na maszt
start learning
to hoist
hoist a flag
lakoniczny, mrukliwy, opryskliwy
W pracy zazwyczaj był mrukliwy. Robił uszczypliwe uwagi, mówił pod nosem.
start learning
curt
At work he was usually very curt. Making stupid comments, speaking „under his nose”.
otarła się o niego
start learning
brushed against
mierzyć wzrokiem
start learning
eyed
ćwierkanie, zerknąć, podejrzeć
start learning
peep
zaglądał
start learning
peeped
blask, rzucać piorunujące spojrzenie
start learning
glare
gapił się
start learning
glared
mrugnięcie
start learning
wink
wydzielać się, wypływać
start learning
exuding
rozważać
start learning
ponder
uważać
Uważam, że powinniśmy rozpocząć ten projekt w poniedziałek.
start learning
deem
I deem we should start this project on monday.
ogier
start learning
stallion
poświęcać
Był całkowicie poświęcony swojej pracy.
start learning
devote
He devoted himself to his job.
łapówka, przekupić
start learning
bribe
szykanować, czepiać się
start learning
to pick on
barwy, odcienie
start learning
hues
mgiełka, zamglenie
start learning
mist
blask
start learning
radiance
naprzód
start learning
onward
szlachetny
start learning
noble
pokorny
start learning
humble
rumak
start learning
steed
niechętny
start learning
reluctant
młodzieńczość
start learning
juvenility
fanaberia, chwilowa moda
start learning
fad
pozbawiony
On był pozbawiony jakichkolwiek emocji.
start learning
devoid
He was devoid of any emotions.
szkodliwy, krzywdzący
Wyrok Wysokiego Sądu był krzywdzący. Facet był niewinny.
start learning
prejudicial
Judge’s verdict was prejudicial. The guy wasn’t guilty.
współczesny
start learning
contemporary
krytykować
start learning
find fault
wiek dojrzewania
start learning
adolescence
wyniosłość
start learning
haughtiness
stok, nachylenie
start learning
slope
haftowane
start learning
embroidered
frędzlami
start learning
fringed
wsuwka
start learning
bobby pin
przewodniczący
start learning
chairman
tajne głosowanie
start learning
ballot
rozróżniać
start learning
distinguish
niezawodny
start learning
reliable
stronniczość
start learning
bias
szczyt
start learning
pinnacle
zachęta
Premia miała być zachętą dla pracowników do pracy po godzinach.
start learning
spur
A bonus was supposed to be a spur for employees to work afterhours.
szukać
start learning
seek
oporządzać
start learning
groom
malowniczy
start learning
picturesque
równoległy
Równoległy poziom.
start learning
parallel
Parallel level.
obszerny
start learning
extensive
dzielny
start learning
gallant
dążyć, dążenie
start learning
endeavour
próżny
start learning
vain
chełpliwy
start learning
vainglorious
powołanie
start learning
vocation
hodować (zwierzęta), wychowywać
start learning
to rear
zaludniony
start learning
peopled
biegłość
start learning
proficiency
wylać z pracy
start learning
sack (verb)
haftowane
start learning
embroidered
łoskot, brzęk ciężkich przedmiotów
start learning
clatter
hałas, wydawany przez uderzanie ciężkich przedmiotów o siebie
start learning
clunk
chichot
start learning
titter
brzęk, delikatny
start learning
tinkle
szacunek
Najważniejszy w związku jest wzajemny szacunek.
start learning
esteem
The most important in relationship is mutual esteem.
czcić
start learning
revere
wić się
start learning
wriggle
skulony, stać blisko
Staliśmy blisko by zatrzymać ciepło.
start learning
huddled
We were huddled to keep warmth.
przeczucie
On był złodziejem. Mój tata miał dobre przeczucie.
start learning
hunch
He was a tief. My dad has good hunch.
pochylać się, zginać się
start learning
stoop
patrzeć z pogardą
Mój szef patrzy z pogardą na swoich pracowników gdy żartują w kuchni.
start learning
sneer
My boss sneer at his employees when they make jokes in the kitchen.
patrzeć ze zniecierpliwieniem
Spojrzała ze zniecierpliwieniem na telefon. Czekała już od 30 min.
start learning
scowl (verb)
She scowled at the phone. She was waiting already for 30 min.
szeroki uśmiech
start learning
grin
sterta
Na krześle jest sterta ubrań.
start learning
heap
There is a heap of clothes on the chair
przyciągać uwagę
start learning
draw (verb)
przesłaniać
start learning
veil (verb)
zwalczać
Rząd próbuje zwalczyć problem natężenia ruchu.
start learning
tackle
The government tries to tackle the problem of pollution.
kierowca
start learning
motorist
dojazdy do (do)
Wspólne dojazdy do pracy.
start learning
commuting (to)
Mutual commuting to work.
transport
Samochody są najpopularniejszym środkiem transportu.
start learning
conveyance
Cars are the most popular conveyance.
utrudnianie
Złamana noga utrudnia chodzenie.
start learning
hindering
Broken leg hindering walking.
rodzaj transportu (środki transportu
start learning
mode of transportation (means of transport)
upodmiotowienie
Stając się pełnoletnim dzieci zyskują upodmiotowienie (usamodzielnienie).
start learning
empowerment
Turning 18 kids are gaining empowerment.
uzależniony
Kierowcy coraz bardziej polegają na/są uzależnieni od swoich samochodów.
start learning
reliant
Motorists becomes more reliant on their cars.
ujawnia
start learning
reveals
egzekwowanie
Policja jest organem, który egzekwuje prawa.
start learning
enforcement
Police is an organization which enforce the laws.
wada
start learning
drawback
nieunikniony
start learning
inevitable
posiadać
start learning
posses
podświadomość
start learning
subconscious
szał
start learning
rampage
grzmotnąć
On grzmotnął go książką.
start learning
bash
He bashed him with a book.
rozpacz
start learning
despair
niezgrabność
start learning
clumsiness
sezon godowy
start learning
mating season
oswojone
start learning
tamed
wzniosły
start learning
sublime
badanie, ankieta
start learning
survey
ukradkowy
ukradkowe spojrzenie
start learning
furtive
furtive glare
erupcja
start learning
eripphy
nieudolność
start learning
incapacity
ukryć
On próbował ukryć prawdę.
start learning
conceal
He was trying to conceal the truth.
niepokój
start learning
anxiety
przenieść ciężar
start learning
shift the burden
mianowicie
start learning
namely
wszystko jest możliwe do zdobycia
start learning
everything is very much up for grabs
fundusz powierniczy
start learning
mutual-fund
rozporek
start learning
button-fly/zipper fly
dzwony
start learning
bootcut jeans
zamożny
start learning
affluent
zubożały
start learning
impoverished
krótkowzroczność
start learning
myopic
maść
start learning
ointment
krzepki, krępy
Ten facet jest krzepki. Musi być bardzo silny.
start learning
burly
This guy is burly. He has to be very storng.
barczysty
start learning
broad-shouldered
niespodziewane spotkanie
start learning
encounter
zaangażować się (np w oglądanie serialu)
Uwielbiam Grę o Tron. Na prawdę się wciągnąłem!
start learning
getting hooked on
I love Game of Thrones. I really got hooked on!
upadek, gwałtowny spadek, klapa
start learning
plummet
pominięcie
W twoim opisie jest dużo ominięć.
start learning
omission
There is a lot of omissions in your description.
pomijać
start learning
omit
Skierowanie
start learning
referral
bezużyteczny
Ten stary komputer jest bezużyteczny.
start learning
unusable
This old computer is unusable.
odraczać, przełożyć w czasie
start learning
postpone
obwodnica
start learning
ring road
okradzionych, napadnięty
start learning
mugged
utwardzony, zahartowany
On jest zahartowanym przestępcą.
start learning
hardened
He is a hardened criminal.
oszczędny w słowach
start learning
thrifty in words
nacisk
start learning
emphasis
przewód
start learning
wire
trwać
Jeśli objawy będą utrzymywać się przez więcej niż dwa dni, należy skontaktować się z lekarzem.
start learning
persist
"if the symptoms persist for more than a few days, then contact your doctor"
surowy, ostry, przenikliwy
poważne kłopoty
start learning
severe
severe truble
wyrok sądowy
start learning
sentence (judicila)
pozwany, oskarżony
start learning
defendant
Zapytam o ciebie. Poproszę cię do siebie.
Usiądź a ja ciebie zawołam.
start learning
I will inquire for you.
Take a seat and i will inquire for you.
Stróż nocny
start learning
night-watchman
występować, pojawić się
Te słowa nie występują w tekście.
start learning
occur
Those words don’t occur in the text.
zaległy
Wasze konto jest zadłużone na dwa miesiące, od dwóch miesięcy.
start learning
overdue
Your account is two months overdue.
uronić łzę
start learning
shed a tear
początkowo
start learning
initially
utrudniać
Zła pogoda, uwzględniając mgłę oraz śnieżycę utrudniały próby ratunku.
start learning
hamper
Bad weather, including fog and heavy snow, has hampered rescue efforts.
meczet
start learning
mosque
Wypadek lotniczy
start learning
aviation accident
flota
start learning
fleet
w celu ograniczenia
start learning
to curb
iść / maszerować
start learning
to march
skandować
start learning
chant
naruszać prawo, łamać zasady
start learning
infringe
nagana, ganić, upominać
start learning
rebuke
zgromadzić
start learning
amass
rajd, wiec, zlot
start learning
rally
prawdopodobnie
start learning
arguably
stanowisko (w jakiejś sprawie)
start learning
stance
zobowiązanie, oficjalna przysięga
start learning
pledge
ostro, ekstremalnie
start learning
fiercely
zbiegło się w czasie
start learning
coincided
ostrzeżenie, wskazówka
start learning
tip-off
zatrzymać (w rozumieniu przestępstwa)
start learning
detain
ingerować, kolidować
start learning
interfere
nielegalny
start learning
illicit
przechytrzyć
start learning
circumvent
być zaplątanym w
Nie chciała być wplątana w długi proces sądowy z tabloidami.
start learning
embroil
She had no desire to embroil herself in lengthy lawsuits with the tabloid newspapers.
pociągać za sobą (do odpowiedzialności)
Naprawa dachu pociąga za sobą duże wydatki.
start learning
entail
Repairing the roof will entail spending a lot of money.
pustkowie
start learning
desolation
dymić
start learning
fuming
zrównoważony rozwój
start learning
sustainability
filar
start learning
pillar
pamiętny (ktoś/coś zapisuje się w pamięci)
Ta piosenka tak bardzo przypomina mi dzieciństwo.
start learning
reminiscent
This song is so reminicent of my childhood.
niechętny
start learning
reluctant
w ratach
start learning
in instalments
w pośpiechu
start learning
in haste
w niewoli
start learning
in captivity
pod presją, pod obciążeniem
start learning
under strain
znosić (rzeczownik)
start learning
to bear (noun)
dostosowywanie
start learning
customising
prawdopodobnie
start learning
arguably
nieskończenie
start learning
infinitely
wielkoduszność
start learning
grandiosity
niekonsekwentny
start learning
erratic
skrucha, wyrzuty sumienia
start learning
remorse
podatny, skłonny do
start learning
prone
mroczny
start learning
murky
pogromca
start learning
tamer
przenieść, przekazać
Jego porzja przekazuje wielkie poczucie religijnego oddania.
start learning
convey
His poetry conveys a great sense of religious devotion.
oszustwo
start learning
deceit
przypuszczalnie
start learning
presumably
piętno
start learning
stigma
lekceważenie
start learning
disregard
oszacować
start learning
assess
obciążenie
start learning
burden
strój
start learning
attire
włóczyć się
start learning
gallivant
nowa osoba
start learning
noobie
przypadek
start learning
serendipity
kolacja
start learning
supper
nie do zniesienia
start learning
unbearable
kawałek
start learning
chunk
dziki
start learning
feral
sroka
start learning
magpie
odbyt
start learning
anus
uchwycić
start learning
capture
pożegnanie
start learning
farewell
obojętny
start learning
inert
przepiękny, znakomity
start learning
exquisite
kamyk
start learning
pebble
fartuch
start learning
apron
wpływ
start learning
leverage
bandyta
start learning
thug
biesiada, hulanka, zabawa
start learning
revel
otyły
start learning
obese
niespokojny
start learning
restless
wymieranie
start learning
extinction
dojrzały / dojrzała (o jedzeniu)
start learning
ripe
nieznośnie (coś trudnego do zaakceptowania)
start learning
unbearably
brudny
start learning
filthy
robactwo
start learning
vermin
podły
start learning
despicable
rdzeń
start learning
core
sztuczny
start learning
artificial
sztuczna inteligencja
start learning
artificial inteligence
jad
start learning
venom
znikać
start learning
vanish
hołd
start learning
tribute
bydło
start learning
cattle
łotr, czarny charakter (w filmie)
start learning
villain
autentyczny
start learning
genuine
zrobiony na zamówienie
Bukiet ślubny zrobiony na zamówienie
start learning
bespoke
Bespoke bridal bouquet.
krewni
start learning
kin
pożerać
start learning
devour
wziąć ślub
start learning
tie the knot
węzeł
start learning
knot
1. areszt 2. opieka prawna
Sąd przyznał opiekę nad dzieckiem ojcu.
start learning
custody
The court gave custody of the child to the father.
prześladować, nawiedzać
start learning
haunt
wśród
start learning
amid
niesłyszalny
start learning
inaudible
obserwator
start learning
beholder
przyczynić się
start learning
contribute
uroczysty
start learning
solemn
rozejm
start learning
truce
prosperować
start learning
thrive
nabyć
Nabyć, pozyskać klienta.
start learning
acquire
To acquire a client.

You must sign in to write a comment