module 5 Crime

 0    123 flashcards    adajanowska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
łamać prawo
start learning
break the law
włamanie
start learning
burglary
uciec
start learning
flee
zakładnik
start learning
hostage
porwanie np. dzieci
start learning
kidnapping
okradanie na ulicy
start learning
mugging
emeryt
start learning
pensioner
rabunek
start learning
robbery
ukraść
start learning
steal
kamery monitorujące
start learning
surveillance cameras
kradzież
start learning
theft
wandalizm
start learning
vandalism
dokładny
start learning
accurate
pomoc w dochodzeniu
start learning
aid investigations
krotki opis przestępstwa
start learning
beief on the crime
spostrzegawczy
start learning
clear eye
wyraźnie widoczne
start learning
clearly visible
fotografie zrobione z bliskiej odleglosci
start learning
close up images
wskazówka
start learning
clue
krytyczny, bardzo ważny
start learning
crucial
poradzic sobie z sytuacja
start learning
deal with
obojetny, bezstronny
start learning
detached
w ciagu dnia
start learning
course of a day
porzucony
start learning
discarded
udokumentować miejsce zbrodni
start learning
document a crime scene
emocjonalny
start learning
emotional
zachecac
start learning
encourage
istotny konieczny
start learning
essential
dowody
start learning
evidence
śmiertelny
start learning
fatal
śmiertelny wypadek drogowy
start learning
fatal road accident
koncentowac sie na czyms
start learning
focus on
skupić się na poszczególnych informacji
start learning
focus on individual details
serial o pracy laboratorium kryminalistycznego
start learning
forensics drama
zbierać
start learning
gather
zostac umieszczinym w wykazie
start learning
get listed
fascynowac kogos
start learning
hold a fascination
oświetlać
start learning
illuminate
wpływ
start learning
impact
w sądzie
start learning
in court
inspirować
start learning
inspire
Sprawa o zabójstwo
start learning
murder case
śledztwo w sprawie zabojstwa
start learning
murder investigation
nie ma miejsca na eksperymenty, nie wolno eksperymentować
start learning
no room for experimentation
oficer dowodzący
start learning
officer - in - charge
osobiście
start learning
on a personal level
na dyżurze
start learning
on call
ogólny
start learning
overall
nad głową
start learning
overhead
spokój ducha
start learning
peace of mind
rejest zdjec
start learning
photo log
fotografować ofiarę zbrodni
start learning
photograph the victim
publiczny, powszechny
start learning
public
wymagać
start learning
require
miejsce zbrodni
start learning
scene if a crime
zobaczyc/sfotografować w całości
start learning
take an overall view
trudny ciężki
start learning
tough
nieprzewidywalny
start learning
unpredictable
wykorzystany jako dowód
start learning
used as evidence
ofiara
start learning
victim
szerokokątny obiektyw
start learning
wide angle lens
obiektyw ze zmienna ogniskową
start learning
zoom lens
oskarżać
start learning
accuse
stanąć przed sądem
start learning
appear in court
uzbrojony
start learning
armed
projekt ustawy
start learning
bill
złamać się
start learning
break down
włamywać się
start learning
break in
włamać się
start learning
break into
wybuchać
start learning
break out
zerwac z kims
start learning
breake up
doprowadzić kogoś przed sądem
start learning
bring somebody before a judge
włamać się do
start learning
burgle
oskarzyc o
start learning
charge with
uznany za winnego
start learning
convicted
odstraszać
start learning
deter
uciekać
start learning
escape
być uznany za winnego
start learning
be found guilty
kajdanki
start learning
handcuffs
prowadzic sledztwo
start learning
inquire
zainstalować
start learning
install
porywacz
start learning
kidnapper
drobne wykroczenie
start learning
minor offence
zawiadomienie
start learning
notice
kradzieże kieszonkowe
start learning
pickpocketing
odraczać, odkladac na później
start learning
postpone
środek ostrożności
start learning
precaution
wnisc oskarzenie
start learning
press charges
umieścić barierki
start learning
put barriers
wydać wyrok
start learning
reach a verdict
skazać na
start learning
sentence to
krasc ze sklepu
start learning
shoplift
podejrzany
start learning
a suspected
wziąć na siebie winę za
start learning
take the blame for
podrzeć
start learning
tear
zostać aresztowanym
start learning
be placed under arrest
wyrok
start learning
verdict
naruszać
start learning
violate
ostrzegać
start learning
warn
ostrzeżenie
start learning
warning
rzekomo
start learning
allegedly
wielki pożar
start learning
blaze
dzielnica portowa
start learning
docklands
ugasic ogień
start learning
extinguish
trudności finansowe
start learning
financial difficulty
materiał łatwopalny
start learning
flammable material
oficjalne oświadczenie
start learning
formal statement
doradca ubezpieczeniowy
start learning
insurance consultant
motyw
start learning
motive
areszt policyjny
start learning
police custodyv
wcześniejsze wyroki
start learning
prior convictions
dązyc do czegoś
start learning
aim to
wskazówka
start learning
clue
skoncentrować się na
start learning
concentrate on
konfiskować
start learning
confiscate
usuwać
start learning
delate
skierować
start learning
direct
odrzucić/zakończyć
start learning
dismiss
dowody
start learning
evidence
skupić się na
start learning
focus on
wskazówka
start learning
hint
usuwać
start learning
remove
ślad
start learning
trace

You must sign in to write a comment