Mikroekonomia - 19. rozdział (Współzależność i korzyści z wymiany handlowej)

 0    13 flashcards    Lokinho7
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
granica możliwości produkcyjnych - definicja(?)
start learning
krzywa wyznaczająca kombinacje dóbr, jakie jest w stanie wytworzyć dana gospodarka na bazie dostępnych zasobów z wykorzystaniem obecnie stosowanej technologii
koszt alternatywny dobra - wzór(?)
start learning
poświecona ilość dobra / uzyskana ilość drugiego dobra
przewaga absolutna - definicja(?)
start learning
przewaga wynikająca z porównania nakładów ponoszonych przez różnych producentów na wytworzenie takiej samej ilości dobra
przewaga komparatywna - definicja(?)
start learning
przewaga wynikająca z porównania kosztów alternatywnych ponoszonych przez producentów takiego samego dobra; producent ma przewagę komparatywną w zakresie wytwarzania pewnego dobra, jeśli ponosi niższy koszt alternatywny niż inny producent tego dobra
import - definicja(?)
start learning
przewóz dóbr wytworzonych za granicą w celu ich sprzedaży w danym kraju, prowadzący do odpływu pieniędzy z gospodarki
eksport - definicja(?)
start learning
wywóz dóbr wytworzonych w danym kraju w celu ich sprzedaży za granicą, prowadzący do napływu pieniędzy do gospodarki
cena światowa - definicja(?)
start learning
cena dobra dominująca na rynku światowym
Korzyści i straty kraju eksportującego (2)
start learning
(1) - Zysk dla producentów, strata dla konsumentów, (2) Podniesienie dobrobytu w państwie
cena krajowa niższa od ceny światowej
Korzyści i straty kraju importującego (2)
start learning
(1) - Zysk dla konsumentów, strata dla producentów, (2) Podniesienie dobrobytu w państwie
cena krajowa wyższa od ceny światowej
cło - definicja(?)
start learning
podatek od dobra wytwarzanego za granicą i sprzedawanego na rynku krajowym
kontyngent przywozowy - definicja(?)
start learning
maksymalna ilość dobra wytwarzanego za granicą, którą można sprowadzić do danego kraju
4 bariery pozataryfowe handlu międzynarodowego
start learning
(1) Skomplikowane lub dyskryminujące przepisy miejsca pochodzenia i jakości, (2) Wymogi sanitarne i fitosanitarne, (3) Wymogi administracyjne, (4) Interwencja walutowa
AD 3 - załatwienie wszystkich formalności; AD 4 - wpływ na kursy walut w celu podwyższenia cen dóbr importowanych
5 argumentów za ograniczeniem handlu
start learning
(1) Ochrona miejsc pracy, (2) Bezpieczeństwo narodowe, (3) Ochrona wschodzącego sektora gospodarki, (4) Ochrona przed nieuczciwą konkurencją, (5) Protekcjonalizm jako broń przetargowa

You must sign in to write a comment