Miernictwo Paula

 0    35 flashcards    falka164
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
1. W zakres miernictwa wchodzi:
start learning
technika porównywania wartości mierzonej ze wzorcem
2. W pomiarach wykorzystuje się modele:
start learning
badanych obiektów i mierników
3. Pomiarowi towarzyszy:
start learning
przeważanie nośnika informacji
4. Układ jednostek obejmuje:
start learning
wielkości podstawowe i pochodne
5. Etalon to:
start learning
wzorzec pierwotny
6. Wzorzec pierwotny ampera budowany jest jako:
start learning
waga prądowa
7. Wzorzec pierwotny rezystancji zawiera:
start learning
płytkę półprzewodnikową w stałym polu magnetycznym
8. W bezpośrednich metodach pomiarowych:
start learning
wielkość porównywana i wzorcowa są tego samego rodzaju
9. Kompensacyjna metoda pomiarowa wykorzystuje:
start learning
wzorzec regulowany
10. Wartość błędu pomiaru:
start learning
nigdy nie jest znana
11. Na niedokładność pomiarów pośrednich wpływa m.in.:
start learning
niedokładność wykorzystanego modułu matematycznego
12. Przedział ufności określony jest przez:
start learning
prawdopodobieństwo znalezienia w nim wartości prawdziwej
13. Wpływ błędów przypadkowych można zredukować przez:
start learning
określenie serii pomiarów i obliczenie wartości średniej
14. Ostatecznym wynikiem pomiaru jest:
start learning
przedział zawierający wartość prawdziwą
15. Stopień przetwarzania to:
start learning
zjawisko elementarne opisywane jednym równaniem matematycznym
16. Cechą charakterystyczną przeważania dynamicznego jest:
start learning
zależność wyjścia od stanu w przeszłości
17. Czujnikiem nazywamy:
start learning
przetwornik mający bezpośredni kontakt z wielkością mierzoną
18. W analogowym bloku uzyskiwania wyniku pomiaru:
start learning
sygnał jest przetwarzany zgodnie z definicją wielkości mierzonej
19. Najprostszy przetwornik prądu na napięcie wykorzystuje:
start learning
prawo Ohma
20. Przetwornik wartości szczytowej wykorzystuje efekt:
start learning
ładowania kondensatora przez diodę półprzewodnikową
21. Kwantowanie próbki sygnału polega na:
start learning
przypisaniu jej jednego z dozwolonych poziomów wartości
22. Efektem zastosowania integratora w całkujących przetwornikach A/C jest:
start learning
dłuższy czas przetwarzania i zredukowanie zakłóceń okresowych
23. Rozdzielczość przetworników C/A Określona jest przez:
start learning
liczbą bitów wejściowych i zakres sygnału wyjściowego
24. Duża dokładność pomiarów w miernikach mikroprocesorowych osiągana jest dzięki:
start learning
blokowi przetwarzania A/C
25. Elementem przetwarzania sygnału przemiennego w dziedzinie częstotliwości jest:
start learning
przeliczenie próbek czasowych wykorzystujące transformację Fouriera
26. W gwiaździstej konfiguracji systemów pomiarowych informacja przekazywana jest:
start learning
zawsze za pośrednictwem jednostki sterującej
27. W transmisji asynchronicznej:
start learning
nadajnik informuje odbiornik o momencie nadania danych
28. W skład wirtualnego przyrządu pomiarowego wchodzą:
start learning
karta aktywizacji sygnałów i komputer PC
29. W omomierzach małych stosuje się:
start learning
separację obwodu napięciowego i prądowego
30. Zaletą metody porównawczej pomiaru rezystancji jest:
start learning
redukcja błędu systematycznego
31. Kąt utworzony przez wektor impedancji i oś rzeczywistą jest równy:
start learning
przesunięciu fazowemu miedzy napiciem i prądem
32. Na impedancję wejściowa woltomierza napięć przemienny składa się:
start learning
rezystancja i pojemność woltomierza
33. Amperomierze elektroniczne mierżą prąd przemienny:
start learning
pośrednio, z blokiem przetwarzania I/U
34. Właściwości elektrycznej cewki rzeczywistej opisane są przez:
start learning
indukcyjność i dobroć
35. W mostkach czterogałęźnych stosuje się wzorce:
start learning
dwa stałe i dwa regulowane

You must sign in to write a comment