Metody izolinii

5  1    15 flashcards    luki052
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Ciśnienie
start learning
Izobara
Opady
start learning
Izohieta
Głębokość
start learning
Izobata
Zasolenie
start learning
Izohalina
Usłonecznienie
start learning
Izohela
Prędkość wiatru
start learning
Izotacha
Jednakowe amplitudy
start learning
Izoamplituda
Wysokość n.p.m
start learning
Izohipsa
Temperatura
start learning
Izoterma
Temperatura gleby
start learning
Izopleta
Linia łącząca punkty o jednakowej wartości lub natężeniu danego czynnika lub zjawiska
start learning
Izarytma
Linie równych odstępów czasowych
start learning
Izochrony
Linie jednakowej zmienności wielkości zjawiska w czasie
start learning
Izopory
Linie jednakowych kosztów podróży
start learning
Izofody
Linie jednakowego stopnia lesistości
start learning
Izohyle

You must sign in to write a comment