MEDIA MARKT- dialogue

 0    29 flashcards    office93
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Are you being served?
start learning
Czy ktoś Pana obsługuje?
No, I'm trying to find...
start learning
Nie, próbuję znaleźć...
Do you have any specific model in your mind?
start learning
Czy masz jakiś konkretny model na myśli?
I have heard that Amica is good.
start learning
Słyszałem, że Amica jest dobra.
I will show you.
start learning
Pokażę ci.
There you go.
start learning
Proszę bardzo.
These are the latest models of this brand.
start learning
To są najnowsze modele tej marki.
Which one do you like?
start learning
Który Ci się podoba?
This one seems to be OK.
start learning
Ten wydaje się być w porządku.
However, it looks a little bit complicated.
start learning
Jednak wygląda trochę skomplikowanie.
Not at all.
start learning
Ani trochę.
It is very easy to operate.
start learning
Jest bardzo łatwy w obsłudze.
How to operate it?
start learning
Jak to obsługiwać?
First, plug it in.
start learning
Najpierw podłącz go.
Second, press the Start button.
start learning
Po drugie, naciśnij przycisk Start.
remove/ take out
start learning
usuń / usuń
insert
start learning
wstawić
adjust
start learning
wyregulować
increase the speed
start learning
zwiększyć prędkość
unplug/ disconnect
start learning
odłącz / odłącz
Does it come with a warranty?
start learning
Czy to jest objęte gwarancją?
The manufacturer's guarantee is for one year.
start learning
Gwarancja producenta wynosi jeden rok.
Does it have the manual?
start learning
Czy ma instrukcję obsługi?
Certainly.
start learning
Oczywiście.
Great choice!
start learning
Świetny wybór!
I have been using this model for 5 years.
start learning
Używam tego modelu przez 5 lat.
You won't regret it.
start learning
Nie pożałujesz tego.
I hope so.
start learning
Mam nadzieję, że tak.
I used the previous one for one year.
start learning
Używałam poprzedniego przez rok.

You must sign in to write a comment