maxilla- szczęka

 0    26 flashcards    maciejtelega
print play test yourself
 
Question Answer
Otwór podoczodołowy
start learning
foramen infraorbitale
dół nadkłowy
start learning
fossa canina
wcięcie nosowe
start learning
incisura nasalis
otwór gruszkowaty
start learning
apertura piriformis
Kolec nosowy przedni
start learning
spina nasalis anterior
Brzeg podoczodołowy
start learning
margo infraorbitalis
Grzebień jarzmowo zębołowy
start learning
crista zygomaticoalveolaris
Guz szczęki
start learning
tuber maxillae
Otwór Zębodołowy
start learning
foramen alveolare
bruzda podoczodołowa
start learning
sulcus infraorbitalis
rozwór szczękowy
start learning
hiatus maxillaris
kanał nosowo-łzowy
start learning
canalis nasolacrimal
Grzebień małżowinowy
start learning
crista conchalis
Wyrostek jarzmowy szczęki
start learning
processus zygomaticus maxillae
wyrostek czołowy szczęki
start learning
processus frontalis maxillae
grzebień sitowy
start learning
crista ethmoidalis
wyrostek zębodołowy
start learning
processus alveolaris
łuk zębodołowy
start learning
arcus alveolaris
zębodół
start learning
Alveolus dentalis
przegroda międzyzębodołowa
start learning
septum interalveolare
przegroda międzykorzeniowa
start learning
septum interradiculare
wyrostek podniebienny
start learning
processus palatinus
szew podniebienny pośrodkowy
start learning
sutura palatina mediana
szew podniebienny poprzeczny
start learning
sutura palatina transversa
kanał przysieczny
start learning
canalis incisivus
dół przysieczny
start learning
fossa incisiva

You must sign in to write a comment