Lesson 6.2. and 6.3.

 0    10 flashcards    annasokol
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
expand
The company has expanded greatly.
start learning
rozszerzać
Firma bardzo się rozwinęła.
find out sth
To find out more, visit our website.
start learning
dowiedzieć sth
Żeby dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą stronę internetową.
persuade
My family persuaded me to start studying.
start learning
namawiać
Moja rodzina namówiła mnie, abym zaczął studiować.
jump the queue
He jumped the queue at the ticket counter.
start learning
wepchnąć się do kolejki
Wepchnął się bez kolejki do kasy biletowej.
raise money for
He has raised money for poor parents with many children.
start learning
zebrać pieniądze na
Zbierał pieniądze dla biednych wielodzietnych rodziców.
upset
There's no need to be upset about this.
start learning
upset in English
zasmucony
Nie ma powodu do martwienia się o to.
pleased
He is pleased with his exam results.
start learning
zadowolony
On jest usatysfakcjonowany swoimi wynikami z egzaminu.
split up with someone
They decided to split after five years.
start learning
zerwać z kimś, skończyć znajomość
Postanowili rozstać się po pięciu latach.
get promoted
He got promoted to a manager.
start learning
awansować
On został awansowany na menedżera.
get engaged
Mike and Sarah got engaged and now they're planning their wedding.
start learning
zaręczać się
Mike i Sarah zaręczyli się i teraz planują ślub.

You must sign in to write a comment