Lesson 14: Negotiation

 0    20 flashcards    Milan Pupezin
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
a win-win situation
start learning
sytuacja korzystna dla obu stron
a long shot
start learning
trudne przedsięwzięcie/coś mało prawdopodobnego
a safe bet
start learning
bezpieczny zakład
a zero-sum game
start learning
sytuacja w której jedna strona wygrywa to co inna przegrywa
an uphill battle
start learning
żmudna walka
Bargain / make a deal
start learning
targować się
Make proposals
start learning
składać propozycje
Close the deal
start learning
Zatwierdzić umowę
Respond to a proposal
start learning
Odpowiedz na propozycję
I have a proposal to put forward: why not ...?
start learning
Mam propozycję: dlaczego nie ...?
We would appreciate if you could...
start learning
Bylibyśmy wdzięczni, gdybyś mógł...
To be frank with you......
start learning
Szczerze mówiąc ......
Ok, we can agree to that.
start learning
Ok, możemy się na to zgodzić.
This proposal makes sense
start learning
Ta propozycja ma sens
What would be a reasonable arrangement?
start learning
Jaki byłby dla Państwa rozsądny układ?
In exchange, we would appreciate if you could...
start learning
W zamian bylibyśmy wdzięczni, gdybyś mógł...
There is an alternative solution
start learning
Istnieje alternatywne rozwiązanie
I was sure we could reach a compromise/an agreement.
start learning
Byłem pewien, że uda nam się osiągnąć kompromis / porozumienie.
We still have to discuss another minor point which is...
start learning
Nadal musimy przedyskutować inny drobny punkt, który jest...
A pleasure doing business with you!
start learning
Interesy z Tobą to ista przyjemność!

You must sign in to write a comment