Lekcja uniwersalna

 0    382 flashcards    michalmikulski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
oceniać kogoś
start learning
to take somebody's measure / to judge somebody
oceniać coś
start learning
to evaluate something / to assess sth / to judge sth
poświęcenie / wyrzeczenie / ofiara
start learning
sacrifice / devotion
różny / różnorodny
start learning
miscellaneous
przypominać o czymś komuś
start learning
to remind someone of something
przypominać o czymś (komuś)
start learning
to recall sth
dosłownie (dosłowny)
start learning
literally (literal) / verbatim
i jakby tego było mało
start learning
as if this isn't bad enough
przechodzić / mijać (kogoś)
start learning
to pass / to pass somebody by
włączony (w coś) / zawarty / wcielony
start learning
incorporated
uwzględniać, włączać (coś do czegoś)
start learning
to incorporate
objawienie
start learning
revelation
ucieleśniony
start learning
embodied
wrażliwość na piękno
start learning
sensibility of beauty
opłakiwać / lamentować nad
start learning
to bewail
olśniewający blask
start learning
effulgence
zapadły / rozklekotany / rozwalający się
start learning
ramshackle
widzieć / oglądać / przyglądać się / kontemplować
start learning
to behold
prawy, sprawiedliwy
start learning
righteous
lud
start learning
folk
chwała
start learning
praise / glory
zamiast
start learning
rather than / instead of
waleczny / skłonny do bójki
start learning
combative
podszewka / runo
start learning
lining / fleece
wyraźny / zdecydowany / jawny / jednoznaczny / wyszczególniony
start learning
explicit
podniecać kogoś
start learning
to turn somebody on
rozkosz
start learning
bliss
być zepsutym
start learning
to be turned
szablon / banał
start learning
cliche
dusić (się / kogoś)
start learning
to simmer / to suffocate
cel / zazdanie / zamiar
start learning
goal
cel / przeznaczenie
start learning
purpose
nadać czemuś cel
start learning
to purpose sth
pocić się
start learning
to sweat
być opartym na czymś / bazować na czymś
start learning
to be based on sth
zarumienić się
start learning
to glow
żar / blask
start learning
glow
napaść / zaatakować
start learning
to set upon
przeklinać (coś) / rzucić klątwę
start learning
to curse
mrok / przygnębienie
start learning
gloom
uciekać
start learning
to flee
coś poznane przez kogoś
start learning
something somebody is to know
jeśli już tak bardzo tego chcesz
start learning
if you really want this bad enough
niestały / ulotny / zmienny/ nieuchwytny
start learning
fickle
spojrzenie
start learning
gaze
wpatrywać się / spoglądać
start learning
to gaze
na / w zamian / przeciw
start learning
upon
obniżyć / obsunąć (się) / poślizgnąć (się)
start learning
to slip (up)
poślizg / spadek
start learning
slip
pionek
start learning
pawn
ciało
start learning
flesh
zawiesić / czekać / zatrzymać się (w wykrzykniku)
start learning
to hang on
faza
start learning
phase
okazać się / obrócić się / wypędzić (coś) / wyprosić (kogoś)
start learning
to turn out
sidło / potrzask / werbel
start learning
snare
rolka
start learning
roll
chwalebny / wspaniały
start learning
glorious
wyciągnąć coś
start learning
to pull sth out
wrak
start learning
wreck
zawołać kogoś po imieniu
start learning
to call for somebody by name
załamywać się / zapadać się
start learning
to fall in
spadek
start learning
fall in
bezradny
start learning
helpless
pretensjonalny
start learning
pretentious / arty / artsy
udzielać się
start learning
to chip in
kruszyć (się), rozdrabniać (się) / rozpadać (się), walić się
start learning
to crumble
potężny, ogromny, niesamowity
start learning
tremendous
wakat, wolna posada / wolny pokój
start learning
vacancy
anulować, unieważnić / opróżnić
start learning
to void
pustka, próżnia / otchłań
start learning
void
próżnia, pustka / podciśnienie / odkurzacz
start learning
vaccum
sztuczny, nienaturalny, symulowany
start learning
artifical
wyrafinowany, wyszukany, zaawansowany (np. oprogramowanie)
start learning
sophisticated
próżny, daremny
start learning
vain
brak, niedostatek
start learning
dearth
brakować, odczuwać brak
start learning
to lack
brak
start learning
lack
zesłać, wygnać
start learning
to exile
wygnać
start learning
to banish
nadzór, kontrola
start learning
supervision
wyróżniać (coś), odróżniać (coś) / dopatrzyć się, dostrzec
start learning
to discern
zauważyć
start learning
to notice, to learn, to remark
decydujący
start learning
decisive, determinating
konkretny
start learning
specific, concrete, particular, precise, definite
ukształtować (coś) wstępnie
start learning
to rough
szorstki, chropowaty / surowy (o kimś)
start learning
rough
skrajność
start learning
extreme, extremity
mieć słabą głowę
start learning
to not be much of a drinker
trzeźwy
start learning
sober
trzeźwieć
start learning
to sober
toczyć (się), toczyć (coś)
start learning
to bowl
miska, miednica / kielich, waza
start learning
bowl
miednica
start learning
basin
szufladkować coś
start learning
to bracket sth / to put somebody in the box
kwestionować
start learning
to question
powitanie; grad
start learning
hail
skurwiel, dupek, pojeb; pedał; męczarnia
start learning
bugger
WULG. odbyć stosunek analny z [perspektywa strony czynnej]
start learning
to bugger
traktować packą na muchy
start learning
to swat
tory kolejowe
start learning
tracks, rails
przywoływać coś do porządku
start learning
to put sth to rights
przechadzać się
start learning
to walk about
zwisać, opadać
start learning
to hang down
jeniec, niewolnik; zniewolony
start learning
captive
wznosić się (w powietrze), piętrzyć się
start learning
to rise up
szczotkować
start learning
to brush
naciągać, wciągać (coś) na coś
start learning
to pull (sth) on
dzwonić, bić; wybić godzinę
start learning
to chime
według
start learning
according to
mieć pojęcie
start learning
to have a clue
Jeśli podgrzeję lód, stopi się [0]
start learning
If I heat ice, it melts
Jak będę bogaty, to kupię sobie działkę z chatką w Bieszczadach [1]
start learning
If I'm rich, I will buy a plot with a cottage in Bieszczady
Na twoim miejscu nie byłbym usatysfakcjonowany [2]
start learning
if I were you, I wouldn't be satisfied
Gdybym kupił wczoraj tamtą płytę, nie byłbym nią usatysfakcjonowany [3]
start learning
If I had bought that album yesterday, I wouldn't have been satisfied of it
Na twoim miejscu zabiłbym się lata temu [2+3]
start learning
If I were you, I would have killed myself years ago
Gdybyś mnie nie obudził, ciągle byłbym w łóżku [3+2]
start learning
If you hadn't woken me up, I would still be in bed
Jeżeli będziecie cicho, obejrzycie ten film [uprzejmie, oficjalnie]
start learning
If you will be quiet, you will watch this film
Jeżeli wygra tę grę, będzie bardzo szczęśliwa [archaicznie]
start learning
Should she win the game, she'll be very happy
Gdybym tutaj zarządzał, zrobiłbym kilka rzeczy inaczej [archaicznie]
start learning
Were I in charge here, I would do some things differently
Jeśli nie widziałbym tego na własne oczy, nie uwierzyłbym [archaicznie]
start learning
Had I not seen it with my own eyes, I wouldn't have believed it
Jeśli jest zainteresowana, zadzwonię do niej [archaicznie]
start learning
Should she be interested, I will phone her
włączać / odkręcać (wodę, kran)
start learning
to turn on
Szkoda, że nie studiowałem prawa, jak byłem młodszy
start learning
I wish I had studied law, when I was younger
Miałam nadzieję, że mogłabym skończyć średnią szkołę w Warszawie, w której miałam pełno przyjaciół, i której budynek nie wyglądał jakby miał się zawalić w przeciągu kilku dni
start learning
I hoped I would graduate from a high-school in Warsaw where I had plenty of friends, and that the building wouldn't look as if it were going to fall apart in a few days
gałąź / oddział, filia
start learning
branch
schludny / bydło
start learning
neat
zapsuty
start learning
out of order
Kiedy dowiedziałem się, że musieliśmy...
start learning
When I learnt we had to...
kłócić się
start learning
to quarrel
Powiedział mi, żebym nie odpowiadała, kiedy z nimi rozmawiałam, ale żebym się uspokoiła i rozważyła wszystkie zalety i wady
start learning
He told me not to answer back when I talked with them but to calm down and consider all the pros and cons
korzyść / przewaga
start learning
adventage
W sumie, prawdę mówiąc, mogłam znaleźć tylko jedną korzyść - dotychczas pensja ojca nie była bardzo wysoka i nie mogliśmy sobie pozwolić na niektóre rzeczy
start learning
Well, to tell the truth, I could see only one adventage - up to then my father's salary hadn't been very high and we couldn't afford some things
ostatnio
start learning
lately
wymyślać / wchodzić na górę, zbliżać się [wiele innych znaczeń związanych z ruchem]
start learning
to come up
Co przypomina ci o dzieciństwie?
start learning
What reminds you of your childhood?
Negocjują już od trzech godziń
start learning
They've been negotiating for three hours now
spadek / dziedzictwo, spuścizna
start learning
inheritance
Nasza miłość będzie trwać wiecznie
start learning
Our love will last forever
trwać
start learning
to last / to go on
pozostawać (tym samym)
start learning
to remain (the same) / to stay (the same)
chrapać
start learning
to snore
Weterynarze czasami muszą posunąć się do zabicia zarażonych zwierząt
start learning
Vets sometimes have to resort to killing infected animals
niepowodzenie
start learning
failure
Zaskoczyło nas to
start learning
It took us by surprise
... bo nie chcemy spowodować wypadku
start learning
... since we don't want to cause an accident
ubóstwo
start learning
poverty
gardzić
start learning
to despise
patrzeć na ludzi z góry
start learning
to look down on people
zaspokajać popyt
start learning
to meet the demand
wiązać koniec z końcem
start learning
to make ends meet
nakrywać do stołu
start learning
to lay the table
składać jaja
start learning
to lay eggs
utrzymywać rodzinę
start learning
to support a family
widoczny
start learning
apparent
najwyraźniej / najwidocznej
start learning
apparently
Będzie lepiej, jeśli wieści się rozejdą
start learning
It'll pick up once word of mouth kicks in
wieści / "z ust do ust" / opinia (ludzi) / przekaz ustny
start learning
word of mouth
Nie cieknie ci ślinka?
start learning
Doesn't it make your mouth water?
spalać kalorie
start learning
to burn calories
opróżniać kieszenie
start learning
to empty one's pockets
Nigdy nie przyszło mu na myśl...
start learning
lt has never crossed his mind...
Przeszedł przez ulicę, gdy zobaczył mnie po drugiej stronie, na przystanku autobusowym
start learning
He crossed the street when he saw me on the other side, at the bus stop
rozległy
start learning
vast
Rzeki często wylewają i zalewają tutaj rozległe obszary
start learning
Rivers often burst their banks and flood vast areas in here
Benzyna może się bardzo łatwo zapalić
start learning
Petrol can burst into flames very easily
wybuchnąć / pękać, rozrywać (się)
start learning
to burst
płomień
start learning
flame
antena satelitarne
start learning
satellite dish
antena
start learning
aerial / dish
Mama Toma wolałaby, żeby grał w koszykówkę, zamiast piłki nożnej
start learning
Tom's mother would rather he played basketball instead football
wyczekiwać z niecierpliwością zrobienia czegoś
start learning
to look forward to doing sth
Czekam na twoją odpowiedź
start learning
I'm looking forward to hearing from you
oczekiwać, czekać, nie móc się doczekać / spodziewać się
start learning
to look forward
mieć makijaż
start learning
to wear make-up
być na kogoś złym
start learning
to be angry with him
psuć się
start learning
to break down
remont
start learning
refit / redecorating
niemniej jednak, pomimo to
start learning
nevertheless
przekonywać
start learning
to convince
pojąć / począć / wyobrażać sobie, wymyślać
start learning
to conceive
na całym świecie
start learning
in all the world
Bała się, że taki stary samochód mógł spowodować wypadek
start learning
She was scared that such an old car might cause an accident
Teraz nie przeszkadza jej, że (on) spędza tam kilka godzin więcej
start learning
Now, she doesn't mind him spending a few hours more there
oceniać po pozorach
start learning
to judge on appearances
rzeczy, coś / materiał, budulec, surowiec
start learning
stuff
odpowiedni, adekwatny
start learning
adequate
nieuleczalny
start learning
incurable
Nie powinieneś oceniać zbyt wiele na pozór
start learning
You shouldn't judge to much on appearances
Nie powinieneś oceniać zbyt wiele na temat wyglądu
start learning
You shouldn't judge too much on appearances
nie do zastąpienia
start learning
irreplaceable
niezorganizowany
start learning
disorganised
Ludzie, którzy cierpią na ta chorobę
start learning
People who suffer from this disease
wysiłek / próba
start learning
effort
pomijać / przeoczyć (coś)
start learning
to leave out
odkupienie
start learning
redemption
spowiedź
start learning
confession
spowiadać się / wyznać (coś)
start learning
to confess
myślnik / kreska
start learning
dash
własność / posiadanie
start learning
possession
zwiększyć wysiłek, bardziej się postarać
start learning
to make more effort, to try harder
Miał trudności w literowaniu wielu angielskich słów
start learning
He had difficulty spelling many English words
pomijać
start learning
to omit
Czy mogłabyś dzisiaj ugotować obiad?
start learning
Would you mind cooking dinner today?
na odwrót / na "lewą stronę" / do góry nogami
start learning
inside out
głuchy
start learning
deaf
znać coś na wylot
start learning
to know sth inside out
dokładnie, starannie / gruntownie
start learning
thoroughly
język migowy
start learning
sign language
stopy procentowe
start learning
interest rates
odsetki
start learning
interest
zwierzęta łowne, dziczyzna
start learning
wild game
być winnym, być dłużnym / zawdzięczać
start learning
to owe
układ pokarmowy
start learning
digestive system
układ słoneczny
start learning
solar system
z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, najpóźniej miesiąc wcześniej
start learning
at least one month in advance
Czy bawiłeś się na ostatniej imprezie?
start learning
Did you enjoy yourself at the last party?
rozległy, ogromny
start learning
vast
jęczeć
start learning
to moan
jedynie, zaledwie / wyłącznie
start learning
merely
zamek błyskawiczny
start learning
zip, zipper
to, co znajduje się pod spodem
start learning
underneath
tracić / przegrać / marnować
start learning
to lose
mylić, gmatwać, mącić (w głowie) / spieszyć, wprawić w zakłopotanie
start learning
to confuse
oczyścić
start learning
to cleanse
wystawiać, eksponować, uwidocznić / demaskować / kompromitować
start learning
to expose
pozostawać, trwać, utrzymywać się / zwlekać, zostawać w tyle
start learning
to linger
przekroczenie stanu konta
start learning
overdraft
podwieźć kogoś, podrzucić kogoś
start learning
to lift someone
udogodnienia, wygody
start learning
amenities
stojak / półka
start learning
raft
muszla
start learning
shell
półka na książki
start learning
bookshelf
szafa (w salonie)
start learning
(living room) closet
szafa (wnękowa) / szafa (na ubrania)
start learning
wardrobe
szafa (wbudowana)
start learning
(built-in) wardrobe
niejadalny
start learning
inedible
szafka / rząd, gabinet (prezesa rady ministrów)
start learning
cabinet
szafka, kredens
start learning
cupboard
komoda
start learning
a chest of drawers
szafka (nocna)
start learning
(bedside) cabinet
ulotka
start learning
leaflet, flier
przebicie (opony)
start learning
puncture (of a tire)
opona
start learning
tire
pozwalać (sobie na coś) / dogadzać (sobie)
start learning
to indulge
okres próbny
start learning
probation
proces
start learning
trial
łykać (w pośpiechu)
start learning
to gulp
automat do sprzedaży
start learning
vending machine
ścisły, dokładny / surowy
start learning
strict
dokładny, precyzyjny
start learning
accurate, precise
dokładny
start learning
exact
niezadowalający, rozczarowujący
start learning
unsatisfactory
błędny / wadliwy
start learning
faulty
uszczerbek, ujma
start learning
detriment
nalegać / przekonywać
start learning
to urge
opłata za przejazd, cena biletu
start learning
fare
nie doceniać
start learning
to underestimate
składać się z
start learning
to consist of
szacować / oceniać
start learning
to estimate
współczynnik
start learning
coefficient
oszustwo / oszust
start learning
fraud
urząd celny, kontrola celna
start learning
customs office, customs
pokaz, wystawa / manifestowanie / popis
start learning
display
manifest
start learning
manifesto
przejście / nawa
start learning
aisle, passage
sito / durszlak
start learning
sieve
poświęcać (się)
start learning
to devote, to sacrifice
niechętny, oporny
start learning
reluctant, resistant
odrodzenie, odnowa, ożywienie
start learning
revival, rebirth, renewal, recovery
poparcie, aprobata
start learning
endorsement, support, approval
nudny, męczący
start learning
tedious
bochenek (chleba)
start learning
loaf (of bread)
z góry, zawczasu
start learning
in advance
pokój z łazienką
start learning
en suite
urządzenia, udogodnienia
start learning
facilities
podejście, metoda
start learning
approach
opuszczony
start learning
abandoned, deserted
dotychczas, jak dotąd, do tej pory, jak na razie
start learning
so far
mądrość
start learning
wisdom
sługus
start learning
flunky
lokaj
start learning
butler
suknia / szlafrok
start learning
robe
przeznaczyć / zamierzać
start learning
to intend
intencja
start learning
intention, intend
wahać się
start learning
to hesitate
projekt
start learning
draught
susza
start learning
drought
wykorzystywać, wyzyskiwać
start learning
to put upon, to leech of, to utilize
nadużycie; znęcanie się
start learning
abuse
wózek (dla dziecka)
start learning
(baby) carriage
kok
start learning
bun
Wiesz, kochanie, wstrząsałaś mną przez całą noc
start learning
Do you know, baby, you shook me all night long
wstrząsać
start learning
shake - shook - shaken
animozje, niechęć, uraza
start learning
animosities
niechęć
start learning
aversion
prokurator
start learning
prosecutor
dom wolnostojący
start learning
detached house
kawalerka
start learning
bedsit, bedsitter
piwnica
start learning
cellar, basement
strych
start learning
attic
sufit
start learning
ceiling
lokator
start learning
tenant, lodger
umowa
start learning
agreement, contract
umywalka
start learning
washbasin
kran
start learning
tap
kaloryfer
start learning
radiator, heater
polecenie
start learning
order
prognoza
start learning
forecast
pchać
start learning
push
ciągnąć
start learning
pull
hojny / wspaniałomyślny
start learning
generous
zarozumiały
start learning
conceited
bezczelny
start learning
shameless, cheeky
płetwa (narząd)
start learning
fin
narząd
start learning
organ
płetwa (sport)
start learning
flipper
włamanie
start learning
burglary
kiedykolwiek
start learning
whenever
Rozumiem, że...
start learning
I gather that...
gardło
start learning
throat
czoło
start learning
forehead
łokieć
start learning
elbow
gęsty
start learning
thick
odpocząć
start learning
to take a rest
rozsądny
start learning
sensible, reasonable
obowiązek
start learning
duty
spragniony
start learning
thirsty
uderzenie
start learning
strike
pożyczać (komuś, "hojność")
start learning
lend - lent - lent
pożyczać (od kogoś, "chciwość")
start learning
to borrow
Jestem zajęty
start learning
I'm busy
zajęty (ktoś / coś przez kogoś)
start learning
occupied
przestronny
start learning
spacious
ain't
start learning
am not / aren't / isn't / haven't / hasn't
w ciągu
start learning
within
Pewnie!
start learning
surely, certainly, of course, sure
przypadać
start learning
fall
drobny
start learning
tiny, fine
po prostu
start learning
simply, merely
zwykle
start learning
usually, commonly
po pierwsze...
start learning
first..., first of all..., firstly..., the first thing
przeciętny, średni, zwyczajny
start learning
plain, average, common
cechy
start learning
features
urok (osobisty) / urok, zaklęcie, czar
start learning
charm
kratka
start learning
grid, check
trójkątny
start learning
triangular
pozwolenie
start learning
permission
zakręt
start learning
curve, bend
wiadro
start learning
bucket
mgła
start learning
fog
na przeciwko
start learning
opposite
obok
start learning
next to
poniżej
start learning
below
powyżej
start learning
above
poza
start learning
beyond
oddziaływać na
start learning
to affect
uczucie, miłość, czułość, sympatia
start learning
affection
zmierzch
start learning
dusk, gloam, gloaming, twilight
półmrok
start learning
twilight
kwitnąć
start learning
to bloom
kwiat
start learning
flower, bloom
narzędzie, przyrząd, przybór
start learning
tool
zajmować się czymś bardzo aktywnie
start learning
to be into something
wyruszyć
start learning
to set off
ostateczny
start learning
final
mieć (w zamiarze) coś zrobić
start learning
to be about to do something
być mądrym po szkodzie
start learning
to be wise after the event
na niebie
start learning
in the sky, overhead
absurdalny, niepoważny / śmieszny, dziwaczny / idiotyczny, niedorzeczny, nie na miejscu
start learning
ridiculous
ani ty, ani ja
start learning
neither you nor I
przedmieścia
start learning
suburbs
ucztować, biesiadować / podjąć
start learning
to feast
święto, uczta, biesiada / święto kościelne
start learning
feast
intencja
start learning
intention, intend
prenumerata / abonament, subskrybcja
start learning
subscription
dane uwierzytelniające, poświadczenia, refeerencje / kwalifikacje
start learning
credentials
odosobnienie / areszt
start learning
detention
usuwać / obniżać / odwołać / uronić / spuszczać / upadać / kropnąć / tracić na wartości / rezygnować
start learning
to drop
spadek, obniżenie, upadek, zrzut, zapaść
start learning
drop
Czemu Richard nie organizuje imprezy Giny? Jest w tym naprawdę dobry
start learning
Why don't you have Richard organise Gina's mum party. He's really good at it
Niech ktoś inny się tym zajmie
start learning
Get somebody else to do it.
Ktoś to musi zrobić
start learning
You got to get somebody to do this.

You must sign in to write a comment