Lekcja 10/2018

 0    65 flashcards    ps81
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
mieć coś zrobić,
start learning
be supposed to do something
według ekspertów
start learning
according to experts
osiągać, zdobywać
start learning
gaining
wszystkie rodzaje czegoś, różne rodzaje
start learning
all sorts of something
ręczny (np. kamera), przenośny, podręczny
start learning
handheld
wyprzedały się, sprzedały się
start learning
be sold out, have sold out
ukryć, zakryć, zasłonić
start learning
cover
rozwiązywać (znaleźć rozwiązanie)
start learning
solve (find a solution)
stanowić (problem), pozować
start learning
pose
dowód, dowody
start learning
proof
poprawiać, ulepszać
start learning
improve
niestety
start learning
unfortunately
sprzeczać się, kłócić się
start learning
argue
polepszyć się, poczuć się lepiej
start learning
get better
występować (dla publiczności)
start learning
perform
oczywiście, w oczywisty sposób, wyraźnie, najwyraźniej
start learning
obviously
pewien, pewny
start learning
certain
niepewny, wątpliwy
start learning
uncertain
dam ci znać
start learning
I'll let you know
przepraszać (za coś), usprawiedliwiać się
start learning
apologise
przepraszać za nieudzielanie informacji Annie
start learning
apologise for not letting Ann know
przeszkodził, uniemożliwił
start learning
prevented
rozczarowany, zawiedziony
start learning
disappointed
spodziewać się, oczekiwać
start learning
expect
obrona, obronność
start learning
defense
szeroko (np. otwarty)
start learning
widely
niezrozumiany
start learning
misunderstood
w końcu, ostatecznie,
start learning
eventually, finally
zaakceptowany
start learning
accepted
a następnie
start learning
followed by the...
sesja (czas przeznaczony na określoną czynność)
start learning
session
siła (fizyczna)
start learning
strength
tor, bieżnia
start learning
circuit
zrzucać (np. liście)
start learning
shed
tracenie, stracenie (np. jakiejś zdolności, cechy, wagi)
start learning
losing
waga musza (w boksie)
start learning
flyweight
potrzebny, konieczny, wymagany
start learning
required
na szczęście, szczęśliwie
start learning
thankfully
przynajmniej; co najmniej
start learning
at least
waga ciężka (w boksie)
start learning
heavyweight
cel (który chcemy osiągnąć), bramka (w piłce nożnej, hokeju)
start learning
goal
osiągać, zdobywać (np. cel, dobre rezultaty, sukces)
start learning
achieve
dział, oddział, wydział (np. w organizacji)
start learning
division
podczas, w trakcie, podczas gdy
start learning
while, whilst
przygotowywanie się (na coś)
start learning
preparing
asortyment, wybór (towarów w sklepie), zakres, przedział (np. cen lub temperatur)
start learning
range
krążenie (krwi), cyrkulacja (np. powietrza)
start learning
circulation
sprzyjać czemuś
start learning
aid something
powrót do zdrowia, odzyskiwanie, zwrot
start learning
recovery
reagować na
start learning
react to
branie udziału w
start learning
taking part in
opiekować się kimś, zajmować się kimś, troszczyć się o kogoś
start learning
tend to somebody
pilnować czegoś, doglądać czegoś, zajmować się czymś
start learning
tend to something
podziwiać, patrzyć z podziwem, zachwycać się
start learning
admire
daleko
start learning
afar
wyraźnie, w wyraźny sposób, jasno
start learning
clearly
bezpieczeństwo
start learning
safety
względy bezpieczeństwa
start learning
safety concerns
cytować, zacytować, przytoczyć
start learning
cite
ochronny,
start learning
protective,
pasek
start learning
belt, strap
niezaprzeczalnie
start learning
definitively
nastawiony (na coś)
start learning
orientated
rygorystyczny (o zasadzie), surowy (o przepisie), przekonujący (o argumencie)
start learning
stringent
zbliżać się, podchodzić (do kogoś lub czegoś)
start learning
approach

You must sign in to write a comment