Lekcja 10, 11, 12, 13

 0    70 flashcards    pawbol
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
trudności w robieniu czegoś
start learning
difficulty in doing sth
uniemożliwiać
start learning
prevent from doing sth
bieda
start learning
poverty
głód (jako klęska)
start learning
famine
Umieram z głodu
start learning
I'm starving
głód / śmierć głodowa
start learning
starvation
znęcać się nad kimś
start learning
bully sb
wykorzystanie dzieci w pracy
start learning
child labour
wspólne jeżdżenie autem np. do pracy
start learning
carpooling
dochód
start learning
income
rozsądny sposób
start learning
reasonable way
podstawowe potrzeby
start learning
basic needs
paliwa kopalne
start learning
fossil fuels
zmagać się z
start learning
struggle
niedożywienia
start learning
malnourishment
leczenie pacjenta
start learning
treat a patient
zabieg
start learning
treatment
cel, cel
start learning
goal, purpose
braki wody
start learning
water shortages
gleba
start learning
soil
susza
start learning
drought
Wybuch wojny
start learning
outbreak of war
To przepowiada katastrofę
start learning
It spells disaster
niezamieszkały
start learning
uninhabitable
gdyby nie on
start learning
but for him
nieunikniony
start learning
inevitable
znacząca rola
start learning
significant role
znacząca zmiana
start learning
significant change
podatne na
start learning
vulnerable to
przodkowie
start learning
forefathers
stosunek do
start learning
attitude to
poczucie własnej wartości
start learning
self-esteem
zastosować się do
start learning
comply to
ogrzewanie
start learning
heating
szkodzić
start learning
harm
szkodliwy
start learning
harmful
błagać
start learning
beg
przepraszać
start learning
apologise
zaprzeczyć temu
start learning
deny doing
przepraszam za robienie czegoś kogoś
start learning
apologise to sb for doing sth
Przeprosił mnie za kłamstwo
start learning
He apologised to me for lying
Proponuję zrobienia czegoś
start learning
suggest doing sth
zarządzać
start learning
be in charge of
skazanie na więzienie
start learning
prison sentence
zwolnić kogoś
start learning
make sb redundant
lawina
start learning
avalanche
trzęsienie ziemi
start learning
earthquake
Nie zwracaj uwagi
start learning
don't pay attention
nie zwracajcie uwagi
start learning
don't take any notice of
powódź
start learning
flood
spięty
start learning
tense
niepewny, wątpiący
start learning
doubtful
niepewny
start learning
insecure
zmieszany
start learning
puzzled
dogadywać się z kimś
start learning
get on with sb
drażnić się z kimś
start learning
tease
kłócić się z
start learning
quarrel with
presja rówieśników
start learning
peer pressure
rozczarowywać
start learning
disappoint
rozczarowanie
start learning
disappointment
bogactwo
start learning
wealth
bogaty
start learning
wealthy
odziedziczyć
start learning
inherit
nastolatek
start learning
adolescent, teenager
wiek młodociany
start learning
adolescence
nierozłączny
start learning
inseparable
zwiększyć
start learning
enhance
zwiększyć naszą szansę na znalezienie przyjaciół
start learning
enhance our chance of finding friends
rodzeństwo
start learning
siblings
współzawodnictwo
start learning
competitiveness

You must sign in to write a comment