łączenie się atomów. równania reakcji chemicznych

 0    25 flashcards    nadiajasieniecka8
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
jaką funkcję pełnią elektrony walencyjne podczas łączenia się atomów?
start learning
tworzą wiązania chemiczne między atomami w cząsteczce pierwiastka lub związku chemicznego. atomy dążą do uzyskania oktetu lub dubletu elektronowego, ponieważ jest to trwały stan elektronowy
dlaczego gazy szlachetne są mało aktywne chemicznie?
start learning
powłoka walencyjna gazów szlachetnych jest całkowicie zapełniona ośmioma elektronami (oktet elektronowy), a w przypadku Helu dwoma elektronami (dublet elektronowy)
rodzaje wiązań chemicznych
start learning
kowalencyjne: w tym spolaryzowane i niespolaryzowane oraz jonowe
jak łączą się ze sobą atomy niemetali
start learning
dążą do uzyskania trwałego stanu elektronowego poprzez uwspólnienie elektronów. takie wiązanie nazywamy wiązaniem kowalencyjnym.
wiązania kowalencyjne spolaryzowane i niespolaryzowane
start learning
w wiązaniu niespolaryzowanym wspólne elektrony znajdują się w takiej samej odległości do obu pierwiastków. w wiązaniu spolaryzowanym wspólna para elektronowa znajduje się bliżej jednego z atomów pierwiastka- tego, o większej elektroujemności
elektroujemność to
start learning
zdolność atomu danego pierwiastka chemicznego do przyciągania elektronów
wpływ elektroujemności na rodzaj wiązania
start learning
wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane powstaje pomiędzy atomami pierwiastków chemicznych których różnica elektroujemności wynosi 0-0,3. spolaryzowane występuje kiedy wynosi 0,3-1,7. wiązanie jonowe występuje gdy jest ona większa niż 1,7
jony to
start learning
cząstki obdarzone ładunkiem elektrycznym. dodatnim kationy lub ujemnym aniony.
jak powstają jony?
start learning
powstają z atomów w wyniku oddawania lub pobierania elektronów walencyjnych
jaki wpływ na właściwości substancji ma rodzaj wiązania chemicznego?
start learning
związki kowalencyjne to substancje stałe, ciekłe lub gazowe, o niskich temperaturach topnienia i wrzenia. związki jonowe są to substancje stałe na ogół dobrze rozpuszczają się w wodzie, o wysokich temperaturach topnienia i wrzenia
wartościowość to
start learning
liczba wiązań chemicznych, które może utworzyć atom pierwiastka chemicznego łącząc się z innymi atomami. większość pierwiastków chemicznych wykazuje więcej niż jedną wartościowość.
równanie reakcji chemicznej to
start learning
zapis przebiegu reakcji chemicznej za pomocą symboli pierwiastków chemicznych i wzorów związków chemicznych: Ca+S→CaS
współczynnik stechiometryczny to
start learning
liczba atomów lub cząsteczek występujących w równaniu reakcji chemicznej- duża cyfra arabska zapisywana przed symbolem lub wzorem: 2O - dwa atomy tlenu
indeks stechiometryczny to
start learning
liczba atomów pierwiastka chemicznego w cząsteczce! - mała cyferka zapisywana za symbolem: O² (na dole)- dwuatomowa cząsteczka tlenu
prawo stałości składu związku chemicznego
start learning
stosunek mas (stosunek masowy) pierwiastków chemicznych w każdym związku chemicznym jest stały i charakterystyczny dla danego związku
prawo zachowania masy
start learning
masa substratów jest równa masie produktów reakcji chemicznej
obliczenia stechiometryczne to
start learning
obliczenia, w których interpretuje się równanie reakcji chemicznej z wykorzystaniem prawa zachowania masy
jak obliczyć masę produktu reakcji chemicznej?
start learning
informacje dot. ilość substancj dane i szukane zapisuje się nad równańem i podkreśla się symbole oraz wzory tych substancj któryh dotyczy treść zadańa następńe pod podkeślonymi wzorami i symbolami wpisuje się odpowiadające im masy w unitah potem proporcja
jak obliczyć masę produktu reakcji chemicznej?
start learning
informacje dot. ilość substancj dane i szukane zapisuje się nad równańem i podkreśla się symbole oraz wzory tych substancj któryh dotyczy treść zadańa następńe pod podkeślonymi wzorami i symbolami wpisuje się odpowiadające im masy w unitah potem proporcja
spalono 18 g węgla w 48 g tlenu oblicz ile gramów tlenku węgla powstało w tej reakcji chemicznej
start learning
66 g tlenku węgla, bo 18g+47g=66g
w wyniku spalenia 12,7 g miedzi w tlenie otrzymano 15,9 g tlenku miedzi (II). oblicz ile gramów tlenu wzięło udział w tej reakcji chemicznej
start learning
3,2 g tlenu, bo 15,9g-12,7g= 3,2g
w wyniku reakcji tlenku siarki (IV) powstało 20 g tlenku siarki (VI). oblicz masę obu substratów tej reakcji jeśli masa tlenu była 4 razy mniejsza od masy tlenku siarki (IV) użytego w tej reakcji chemicznej
start learning
masa tlenku siarki 4 wynosiła 16 g a masa tlenu 4 g
etapy układanie równań reakcji chemicznych
start learning
1 wzory i symbole 2 bilans- sprawdzamy ilość atomów każdego pierwiastka po obu stronach
jak przebiega reakcja chemiczna jeśli stosunek mas nie jest zachowany?
start learning
jeśli jednym z substratów jest więcej niż wynika ze stosunku mas to ten substrat przechowuje tylko w takiej ilości jaka jest potrzebna aby stosunek mas był zachowany. pozostała część substratu nie ulegnie reakcji chemicznej.
rodzaje wzorów chemicznych
start learning
sumaryczny, strukturalny, elektronowy: kropkowy i kreskowy

You must sign in to write a comment