Łacina w terminologii prawniczej I

 0    19 flashcards    ilonagronau9
print play test yourself
 
Question Answer
quo iure? - ipso iure
start learning
Jakim prawem? - z samego prawa
ius naturale - ius gentium
start learning
prawo natury - prawo narodów
Publicum ius est quod at statum rei Romanae spectat, ius privatum es quod ad singulorum utilitatem.
start learning
Prawem publicznym jest to, które dotyczy spraw państwa rzymskiego, prywatnym zaś to, które ma na względzie korzyść jednostek.
ius particulare- ius universale
start learning
prawo partykularne - prawo powszechne
ius ducale
start learning
prawo książęce
summum ius, summa iniuria
start learning
najwyższe prawo to najwyższa niesprawiedliwość
ius cogens – ius dispositivum
start learning
norma bezwzględnie wiążąca - norma względnie obowiązująca
da mihi factum, dabo tibi ius
start learning
Udowodnij fakt, a ja ci wskażę prawo
iura novit curia
start learning
Sąd zna prawo
ubi societas ibi ius
start learning
gdzie społeczeństwo jest tam prawo
Praecepta iuris sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere
start learning
Zasady prawa są te: żyć uczciwie, drugiemu nie szkodzić, oddać każdemu, co mu się należy.
qui suo iure utitur, neminem laedit
start learning
Kto korzysta ze swego prawa, nikomu nie szkodzi.
prior tempore potior iure
start learning
Pierwszy w czasie, lepszy w prawie.
fontes iuris
start learning
źródła prawa
mos maiorum
start learning
zwyczaje przodków
consuetudo / longa consuetudo
start learning
zwyczaj / prawo zwyczajowe
consuetudines loci
start learning
lokalne zwyczaje, miejscowe
consuetudines approbatae
start learning
zwyczaje przyjęte
consuetudines in scriptis redactae
start learning
zwyczaje spisane

You must sign in to write a comment