kolokwium semestralne z farmy

 0    11 flashcards    piotrmielczarek
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
angina paciorkowcowa
start learning
-penicyliny-cefalosporyny -makrolidy
urykozuryki
start learning
probenecid, benzbromaron -hamują zwrotne wchłanianie kanalikowe
anastetyki wziewne
start learning
halotan, enfluran, izofluran, sewofluran, desfluran, N2O podtlenek azotu
anastetyki dożylne
start learning
barbiturany Nmetylowane, tiobarbiturany, etomidat, propofol, ketamina, kwas 4hydroksymaslowy, dożylne benzenodiazepiny, opioidy-fentanyl, alfentanyl, sufentanyl, remifentanyl
antagonista benzenodiazepin
start learning
flumazenil
stabilizujące środki zwiotczające mięśnie
start learning
chlorek tubokuraryny, chl. alkuronium, pankuronium, chl. miwakarium
depolaryzujace środki zwiotczające miesnie
start learning
chl. suksametonium
leki przeciwpadaczkowe 1 rzutu
start learning
kwas walproinowy [Na], karbamazepina[Na], fenobarbital[GABA], primidon[GABA]
hamujące kanały to
start learning
K+ i Cl-
pobudzenie receptorów B2 w mięśniach gładkich
start learning
hamuje, zwiodczenie / rozkurcz mięśni, mniej Ca
pobudzenie receptorów A2
start learning
hamuje/ blokuje Ca

You must sign in to write a comment