Kolokwium Air conditioning part 1 07.03.2020

 0    88 flashcards    knoskowska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
provision
start learning
zaopatrzenie, dostarczenie
suitable
start learning
odpowiedni / odpowiednia
maintenance
start learning
konserwacja, dbanie o coś
undertake process
start learning
podjąć proces, podjąć się zmiany
Air conditioning loads
start learning
Obciążenia klimatyzacji
assessed
start learning
oceniana
variety
start learning
różnorodność
process
start learning
działanie
humidity
start learning
wilgotność
deviation
start learning
odchylenie od normy
within limits
start learning
w ramach limitów, w granicach
diurnal swing
start learning
dzienne wahanie
considerable
start learning
znaczny, znaczący
plant
start learning
fabryka
obviate the need for sth
start learning
wyeliminować potrzebę czegoś, sprawiać że coś staje się niepotrzebne, zaniechać
counterpart
start learning
odpowiednik, ekwiwalent
demand
start learning
popyt, zapotrzebowanie
restricted
start learning
ograniczony
as
start learning
jako, ponieważ
external
start learning
zewnętrzny
preclude
start learning
wykluczać, uniemożliwiać
building occupant
start learning
mieszkaniec budynku
mean temperature
start learning
Średnia temperatura
radiant
start learning
promienny, słoneczny
velocity
start learning
prędkość
vapour
start learning
para wodna
undertake research
start learning
podjąć badania
overcome
start learning
przezwyciężać
maintain comfort
start learning
zachować komfort
steady
start learning
stały
state basis
start learning
aktualny stan
fabric
start learning
materiał, tkanina, budulec
dependent upon
start learning
zależny od
overall transmittance
start learning
ogólna transmisja
time lag
start learning
opóźnienie czasowe
heat flow
start learning
przepływ ciepła
variable
start learning
zmienny
transiet effect
start learning
efekt przejściowy
density
start learning
gęstość
predict
start learning
przewidzieć
rapidly
start learning
gwałtownie, szybko
humidifying
start learning
nawilżanie
dehumidifying
start learning
osuszanie, odwilżanie
environmental loads
start learning
obciążenia środowiskowe
initial and running cost
start learning
koszty wstępne i eksploatacyjne
process conditioning
start learning
proces kondycjonowania technologicznego
heat loss
start learning
strata ciepła
heat gain
start learning
zyski ciepła
thermofluid distribution medium
start learning
medium do dystrybucji płynów termicznych
conttrolled supply state of air
start learning
założony stan powietrza nawiewanego
fan coil unit
start learning
klimakonwektor wentylatorowy
sensible heat
start learning
rozsądne ciepło, ciepło jawne
insured by
start learning
zapewnione przez
undertake process
start learning
podjąć działania
losses
start learning
straty
gains
start learning
zyski
maintenance
start learning
utrzymanie, konserwacja
provision
start learning
zaopatrzenie, dostarczenie
variety
start learning
różnorodność
significance
start learning
znaczenie, istota
capability
start learning
zdolność, umiejętność
the same purpose
start learning
ten sam cel
counterpart
start learning
odpowiednik, ekwiwalent
major significanse
start learning
główne znaczenie
approchable
start learning
dopuszczalny
suitable
start learning
odpowiedni / odpowiednia
dissipate the heat
start learning
rozproszyć ciepło
the value has been assessed
start learning
wartość została oceniona
obviate the need to control
start learning
wyeliminować potrzebę kontroli
utilises solar energy
start learning
wykorzystuje energię słoneczną
to reverse the order
start learning
odwrócić kolejność
overcome the difficulties
start learning
przezwyciężyć trudności
dissipate
make sth scatter or disappear
start learning
znikać
control, deal with (overcome)
start learning
kontrolować, radzić sobie z (przezwyciężyć)
calculate the value, estimate {assess}
start learning
obliczyć wartość, oszacować {oszacować}
change sth so that is the opposite {reverse}
start learning
zmień coś, żeby było odwrotnie {odwracać}
use sth effectively {utilise}
start learning
efektywnie używaj czegoś (wykorzystać, spożytkować)
make unnecessary, get rid of (obviate)
start learning
uczynić niepotrzebnym, pozbyć się (pozbywać)
ratify
start learning
ratyfikować, podjąć decyzję
ratified
start learning
ratyfikowany
solidified
start learning
zestalony, utwardzone
terrorised
start learning
terroryzowany
classified
start learning
sklasyfikowany
classify
start learning
klasyfikować
following factors
start learning
następujące czynniki
indoor temperature
start learning
temperatura wewnętrzna
outdoor temperature
start learning
temperatura zewnętrzna
plant room
start learning
maszynownia

You must sign in to write a comment