kolokwium 4

 0    86 flashcards    klaudiabis2
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kanalizacja
start learning
sewage system
zamożny, bogaty
start learning
wealthy
ktoś jest zamożny
start learning
somebody is well-off
polityka
start learning
politics
politycy
start learning
politicians
polityka (zasady działania)
start learning
policy
spółka zależna, filia
start learning
subsidiary
progi zwalniające
start learning
speed bumps
lubiący współzawodnictwo, konkurencyjny
start learning
competitive
Dobry lider
start learning
good leader
niezdecydowany
start learning
indecisive
pracowity
start learning
hard-working
dobry komunikator
start learning
good communicator
myśleć poza pole/ nieszablonowo myslacy
start learning
think outside the box
przyjmujący ryzyko
start learning
risk taker
zmotywowany
start learning
motivated
ambitny
start learning
ambitious
dyrektor naczelny (CEO)
start learning
chief executive officer (CEO)
wysiłek
start learning
effort
wiarygodny, godny zaufania
start learning
reliable
rozsądny
start learning
sensible
wyluzowany
start learning
easy-going
agresywny
start learning
agressive
jasny, pogodny, bystry
start learning
bright
uczciwy
start learning
honest
ostry
start learning
keen
punktualny
start learning
punctual
humorzasty
start learning
moody
niezależny
start learning
independent
bez sensu
start learning
sensless
pamiętać
start learning
remember
przypominać
start learning
remind
zapomniałem
start learning
forgot
zostawić
start learning
leave
słyszeć
start learning
hear
słuchać
start learning
listen
zabawa
start learning
fun
zabawny
start learning
funny
faktycznie, rzeczywiście
start learning
actually
obecnie, aktualnie
start learning
currently
kariera
start learning
career
kurs
start learning
course
pożyczać od kogoś
start learning
borrow
pożyczać komuś
start learning
lend
argument, kłótnia
start learning
argument
dyskusja
start learning
discussion
chybić, nie trafić, mijać
start learning
miss
stracić, zgubić
start learning
lose
błyskotliwy
start learning
brilliant
okropny
start learning
terrible
olbrzymi
start learning
enormous
drobny
start learning
tiny
pyszny
start learning
delicious
wrzący, upalny
start learning
boiling
lodowaty
start learning
freezing
wyczerpany
start learning
exhausted
wściekły
start learning
furious
fascynujący
start learning
fascinating
ładny
start learning
pretty
niemożliwy / niemożliwe
start learning
impossible
wreszcie / nareszcie
start learning
at last
na koniec / wreszcie
start learning
lastly
pierwszy, najpierw, po pierwsze
start learning
first
najpierw, na początku
start learning
at first
uzupełnienie, dopełnienie
start learning
complement
komplement, gratulacje
start learning
compliment
niezadowolony
start learning
dissatisfied
niezadowolony z czegoś
start learning
unsatisfied
niezadowolony
start learning
unsatisfied
niespełnione (np. o śnie, ambicji, osobie)
start learning
unfulfilled (eg. about a dream, ambition, person)
pasować
start learning
suit
suita, duży apartament
start learning
suite
urządzenie, przyrząd
start learning
device
wymyślać
start learning
devise
śledztwo
start learning
inquiry
zapytanie ofertowe; zapytanie
start learning
enquiry
wyczerpujący
start learning
exhausting
wyczerpujący, bardzo dokładny, kompletny
start learning
exhaustive, very thorough, complete
bezinteresowny
start learning
disinterested
obojętny
start learning
uninterested
rada np. miejska
start learning
council
rada, porada, adwokat
start learning
counsel
nieznany
start learning
unknown
niesławny, cieszący się złą sławą
start learning
infamous
rzeczywiście, z pewnością
start learning
certainly
zapewne, prawdopodobnie
start learning
surely

You must sign in to write a comment