kolokwium 1

 0    63 flashcards    agataindycka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
płynność
start learning
fluency
przymiotnik
start learning
adjective
dokładność
Dokładność danych jest naszym najważniejszym problemem.
start learning
accuracy
The accuracy of the data is our main problem.
słownictwo
start learning
vocabulary
polepszyć
start learning
improve
wymiana
start learning
Exchange trip
podczas gdy
Lubię czytać, podczas gdy mój brat woli oglądać adaptacje filmowe.
start learning
whereas
I like reading, whereas my brother prefers watching film adaptations.
zachować
Będziemy mieli większe możliwości zachowania jakości produktów.
start learning
retain
We will have greater opportunities to retain the quality of products.
przyswajać
start learning
acquire
średnia
Przeciętny koszt domu z dwiema sypialniami wzrósł o jedną trzecią.
start learning
average
The average cost of a two bedroom house has risen by a third.
dramatyczne polepszenie
start learning
dramatic improvement
akcent
start learning
accent
wskazać
Te sprawozdania jasno wskazują, czy cele zostały osiągnięte, czy nie.
start learning
indicate
These reports clearly indicate whether or not the targets have been reached.
czerpać zysk
start learning
to benefit from
projekt badawczy
Prowadzę badania dotyczące diet.
start learning
research project
I conduct research on dieting.
wprowadzać
Chcielibyśmy wprowadzić nowy produkt w następnym miesiącu.
start learning
introduce
We'd like to introduce the new product next month.
dostrzec coś
Jak można zapisać nuty na komputerze?
start learning
to note
How do you write notes on your computer?
krótki pobyt
start learning
shorter stay
ogólnie
start learning
overall
przeprowadzić badanie
start learning
to carry out a study
tytuł magistra
start learning
Master's degree
wiodącą pozycja
start learning
leading position
wydział
start learning
faculty
specjalizacja
start learning
specialisation
kierunek studiów
start learning
field of study
system 3-stopniowy
start learning
3-stage system
studia doktoranckie
start learning
PhD
studia pierwszego stopnia
start learning
first degree/ undergraduate
studia drugiego stopnia
start learning
second cycle / graduate
samorząd studencki
start learning
student council
stowarzyszenia naukowe
start learning
scientific associations
rozwój
start learning
a development
zielony uniwersytet
start learning
green university
osiągnięcia naukowe
start learning
scientific achievements
profesor habilitowany
start learning
postdoctoral degree
Potencjał naukowy
start learning
Scientific potential
sale wykladowe
start learning
lecture halls
zbiory biblioteczne
start learning
library collections
biblioteka
start learning
a library
publikacje naukowe
start learning
scientific publications
ranking
start learning
Rating
stopień / tytul
start learning
degree / title
tytuł inżyniera
start learning
BSc degree
magister
start learning
PhD degree
wymagania
start learning
expectations, requirements
program nauczania
start learning
a curriculum
nauczyciele akademiccy
start learning
Academic teachers
naukowy
start learning
scientific
doświadczenie
start learning
experience
sala wykladowa
start learning
lecture hall
wykladowca
start learning
Lecturer
studia niestacjonarne
start learning
extramural
stacjonarne
start learning
regular
furious
start learning
angry
wściekły
nearly
start learning
almost
niemal, blisko
contained
start learning
included
zawarty
simple
start learning
easy
prosty
Concerned
start learning
worried
zaniepokojony
head
start learning
boss
głowa
subjects
start learning
topics
temat
provided
start learning
given
dany
expression
start learning
term
meaning
start learning
definition
znacznenie

You must sign in to write a comment