kollokacja test

 0    46 flashcards    ewelinaludwin
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Przepraszam że niepokoje i’m nim
start learning
I apologize that I'm anxious I'm him
Przepraszam że niepokoje
start learning
I am sorry to bother you
Wykorzystać coś
start learning
Take advantage of
Zrobić co w mojej mocy
start learning
To do my best
Nie móc ścierpieć
start learning
I can’t stand
Doprowadzić kogoś do szaleństwa
start learning
Make somebody mad
Oskarżony o popełnienie zbrodni
start learning
Accused of committing a crime
U trzymać coś w tajemnicy
start learning
Keep something secret
składać podanie o coś
start learning
apply for something
wypełnić swoje obowiazki
start learning
fulfill your duties
Uczyć się na pamięć
start learning
Learn by heart
Osiągnąć porozumienie
start learning
Reach an agreement
Odprowadzić kogoś
start learning
See off
Uwielbiający Przygody
start learning
have a sens of adventure
Zwrócić uwagę
start learning
drow sb’s attention
Brać udział
start learning
take part
Być zadowolonym z robienia czegoś
start learning
be capable of doing sth
Zaznajomiony z czymś obeznany z czymś
start learning
Familiar with
Podążać za
start learning
follow
Przypominać komuś coś
start learning
Remind sb of sm
Zarabiać na życie utrzymywać się z czegoś
start learning
Make a living for
Zastąpić kogos
start learning
stay for
Brzmi interesująco
start learning
Sounds interesting
Nadrobić coś zrekompensować coś
start learning
Make up for something
Winny odpowiedzialny za coś
start learning
Guilty of something
Ukończyć szkołę
start learning
Graduate from
Zbankrutować
start learning
Go bankrupt
Zwrócić uwagę na coś
start learning
Pay attention to something
Od pierwszego wejrzenia
start learning
At first sight
Zainteresować się czymś
start learning
take up
Osiągnąć pełnoletność
start learning
come of age
Robić różnica
start learning
Make a difference
Okazać się
start learning
turn out
Podwieźć kogoś
start learning
give sombody a lift
W przypadku czegoś w razie czegoś
start learning
In case of something
Nie ma sensu robić czegoś
start learning
it’s no use doing sth
Zamienić z kimś słówko
start learning
have a word with somebody
Fakt niezbity
start learning
as a matter of fact
Odbywać się mieć miejsce
start learning
Take place
Celowo umyślnie
start learning
on purpose
Zasnąć
start learning
Fall asleep
Czas ucieka
start learning
Time is running out
Zbankrutować
start learning
Go bankrupt
Robić różnicę
start learning
make a difference
Okazać się
start learning
turn out
Odbywać się mieć miejsce
start learning
Take place

You must sign in to write a comment