kartkowka 3

 0    36 flashcards    martynajanczak1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wykryte i niewykryte oszustwo
start learning
detected and undetected fraud
drobne oszustwo
start learning
petty fraud
pozostac uczciwym pomimo wszystkich pokus
start learning
remain honest despite all temptations
donosiciel
start learning
whistle blowers
ojciec zalozyciel wspolczesnej ekonomii
start learning
founding father of modern economics
rozważac korzysci i koszty naszych czynów
start learning
weighing benefits and costs of our actions
zachowywać sie zgodnie z kodeksem postepowania
start learning
behave according to the Code of Conduct
bardzo silna siła ekonomiczna
start learning
a very powerful economic force
z życzliwości
start learning
out of benevolence
uchylanie opodatkowania
start learning
tax evasion
oszustwo podatkowe
start learning
tax fraud
zły przekaz mediów
start learning
bad media coverage
obniżać zyski/ osiagac nizsze przychody
start learning
make lower profits
bodźce
start learning
incentives
orzeł i reszka
start learning
heads and tails
wartości wrodzone
start learning
intricsic values
wartości chronione
start learning
protected values
wytrzymać poddanie się pokusie
start learning
withstand the temptation to give in
zgodne z wartościami
start learning
consistent with values
naruszanie wartości
start learning
violating values
motywacja wewnętrzna
start learning
intrinsic motivation
cechy nabyte lub wrodzone
start learning
nurture or nature
punkt odniesienia spadł
start learning
a benchmark index dived
dokładny prognostyk recesji
start learning
an accurate predictor of recessions
krzywa rentowności/zysku
start learning
the yield curve
działać lepiej niż przewidywano
start learning
to perform better than predicted
utrudnianie śledztwa
start learning
obstruction of justice
giełda/ rynek papierów wartościowych
start learning
stock market
uniewinnienie
start learning
exonerating
calkowite uniewinnienie kogos z oskarżeń
start learning
a completly exonetate sb of accusations
wstępne rezultaty
start learning
preliminary results
globalne spowolnienie gospodarcze
start learning
a global economic slowdown
główna opozycja
start learning
main opposition
wkrótce przestać robić coś
start learning
to stop shortly of doing sth
raport specjalnego doradcy
start learning
a report by special counsel
zmowa z kimś
start learning
a collude with somebody

You must sign in to write a comment