karteczki cz4

 0    105 flashcards    malgorzata37
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
popularny
start learning
popular
typowy
start learning
typical
płaski
start learning
flat
właściwy
start learning
appropriate
współczesny
Powiedział, że od współczesnej muzyki pop bolą go uszy.
start learning
contemporary
He said that contemporary pop music made his ears hurt.
przymusowy, obowiązkowy
start learning
forced, compulsory
złożony
start learning
complex
niezdarny
start learning
clumsy
bezczelny
start learning
cheeky
to jest pewne
start learning
it is certain
zdolny do czegoś
start learning
capable of something
zapierający dech
start learning
breathtaking
kontynuować
Kontynuował koszenie trawnika, mimo że zaczęło padać.
start learning
continue
He carried on mowing the lawn despite the fact that it started to rain.
rozważyć
start learning
consider
potwierdzić
start learning
confirm
wyznawać
start learning
confess
koncentrować się na
start learning
focus on
współzawodniczyć
Jesteście rodzeństwem, nie chcę żebyście ze sobą rywalizowali.
start learning
compete
You are siblings, I don't want you to compete against each other.
narkotyki
Ona podejrzewa, że jej syn bierze narkotyki.
start learning
Drugs
She suspects that her son is doing drugs.
porywacz
start learning
kidnapper
okup
start learning
ransom
porywać
start learning
kidnap
włamywać się
start learning
burgle
włamywacz
start learning
burglar
kradzież
start learning
theft
złodziej
Policja prowadzi poszukiwania gangu, który wczoraj okradł bank.
start learning
thief
The police are after the gang that robbed the bank yesterday.
stracić panowanie
start learning
lose control, lose temper
iść przez park
start learning
go across the park
śpij dobrze!
start learning
sleep well!
ona fałszuje
start learning
she sing out tune
kłamać
Marcin często kłamie, więc bądź ostrożny.
start learning
lie
Martin often tells lies so be careful.
czy śniadanie jest wliczone?
start learning
is breakfast included in?
kurs wymiany waluty
start learning
exchange rate
ulokować pieniądze w banku.
start learning
put money in the bank.
wyciągać pieniądze
start learning
draw money
robić wyjątek
start learning
make an exception
podążać za przykładem
start learning
follow the example
efekt cieplarniany
Efekt cieplarniany jest niebezpieczny dla środowiska.
start learning
the greenhouse effect
Greenhouse effect is very dangerous for the nature.
niemniej jednak. pomimo to
start learning
nevertheless
chciaż
start learning
although
jakkolwiek
start learning
however
coś
Zjedzmy coś.
start learning
something
Let's eat something.
gdzieś
Chciałbym gdzieś pójść.
start learning
somewhere
I'd like to go somewhere.
jakoś
start learning
somehow
gdziekolwiek
start learning
anywhere
chyba że
start learning
unless
czyj
Czyja to jest książka?
start learning
whose
Whose book is it?
jeszcze
start learning
yet
spokojny, pokojowy
start learning
calm, peaceful
szkodliwy
start learning
harmful
wdzięczny
start learning
grateful
skończony
start learning
finished
ostateczny
start learning
final
wyczerpany
start learning
exhausted
doskonały
start learning
excellent
obrzydliwy
start learning
disgusting
porządny, przyzwoity
start learning
decent
wytrzymały
start learning
tough
uparty
Przestań być taka uparta i posłuchaj tego, co mamy do powiedzenia!
start learning
stubborn
Stop being so obstinate and listen to what we have to say!
impulsywny
Nie mogliśmy znieść jego agresywnych, impulsywnych zachowań.
start learning
impulsive
We couldn't stand his aggressive, impulsive behaviour.
bliski
start learning
close
tonąć (o statku)
start learning
sink (ship)
całować
Czy pamiętasz gdy całowałeś się po raz pierwszy?
start learning
kiss
Do you remember the first time you kissed?
reperować
start learning
repair
rysować
start learning
draw
drukować
Czy mógłbyś wydrukować mi ten artykuł?
start learning
print
Could you print this article for me?
zachęcać
start learning
encourage
zasługiwać na awans
start learning
deserve a promotion
usunąć
start learning
remove, delete
dekorować
start learning
decorate
oszukać
start learning
deceive
stworzyć
start learning
create
zawierać
start learning
contain
połączyć
start learning
connect
ciemność
start learning
darkness
uszkodzenie
start learning
damage
tłum
start learning
crowd
szalony
start learning
mad, crazy
tchórz
start learning
coward
warunek
start learning
condition
pomysł
start learning
idea
grzebień
start learning
comb
wampir
start learning
vampire
trumna
start learning
coffin
klient
start learning
customer, client
wybór
start learning
choice
rozdział
start learning
chapter
dżdżownica
start learning
earthworm
żywopłot
start learning
hedge
płot
start learning
fence
żaba
start learning
frog
pogoda
Pogoda to najbardziej neutralny temat rozmowy.
start learning
weather
The weather is the most neutral topic of conversation.
wróbel
start learning
sparrow
bukowy las
start learning
beech forest
dąb
start learning
oak
brzoza
start learning
birch-tree
świerk
start learning
spruce
jabłoń
start learning
apple-tree
kałuża
start learning
pool
staw
W stawie nie ma już tylu kaczek, co zeszłego roku.
start learning
pond
There aren't as many ducks in the pond as there were last year.
widły, widelec
start learning
fork, fork
łopata
start learning
spade
grabie
start learning
rake
taczka
start learning
wheelbarrow
chwast
start learning
weed

You must sign in to write a comment