karteczki cz.5

 0    93 flashcards    malgorzata37
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
jak ona wygląda?
start learning
what does she look like?
jaki jest twój adres
start learning
what is your address
mam nadzieję
start learning
I hope so.
jaki jest twój numer telefonu?
start learning
what is your phone number?
jak często...?
jak często chodzisz do opery?
start learning
how often do you ...?
how often do you go to the opera?
poczucie humor
start learning
sense of humor
dobre maniery
start learning
good manners
nie ma sensu
start learning
there's no point.
odbierać telefon
start learning
answer the phone
w czym problem?
start learning
what's the problem? whats the matter?
czas wolny,
start learning
free time, spare time
nie ma nic przeciwko
start learning
i dont mind
dzień za dniem
start learning
day by day
w kierunku
start learning
towards
pomimo
start learning
despite
w razie
start learning
in case
poprzez
start learning
through
nad
start learning
above
pod
start learning
under
ostatnio
start learning
recently, lately
ostatecznie
start learning
eventually
później, potem
start learning
later, then
niż
Jestem mądrzejszy niż ty.
start learning
than
I'm smarter than you.
ciepły
Carol podgrzał swój obiad natychmiast po powrocie do domu z pracy.
start learning
warm
Carol warmed his dinner the moment he arrived home from work.
widoczny
start learning
visible
gadatliwy
Ona jest strasznie gadatliwa, nigdy się nie zamyka.
start learning
talkative
She is such a garrulous person, she never shuts up.
bez smaku
start learning
tasteless
podejrzliwy
start learning
suspicious
duszno
Chyba będzie padać, bo jest strasznie duszno.
start learning
stuffy
I think it's going to rain, because it's stifling outside.
pewny siebie
start learning
self-confident
nowy
Czy wiesz coś o naszych nowych sąsiadach?
start learning
new
Do you know anything about our new neighbours?
ryzykowny
start learning
risky
nieodpowiedzialny
start learning
irresponsible
czysty,
start learning
clean, pure
fascynujący
start learning
fascinating
odległy
start learning
distant
uratować
start learning
rescue
redukować
start learning
reduce
obiecywać
start learning
promise
produkować
start learning
produce
zapobiegać
Musimy zapobiec wystąpieniu takich sytuacji w przyszłości!
start learning
prevent
We have to prevent such situations from happening in the future!
telefonować
start learning
phone, call
rozwodzić się
start learning
divorce
nurkować
start learning
dive
umierać
start learning
die
dobrze się bawić
start learning
enjoy
zaprzeczać
start learning
deny
żądać
start learning
demand
dostarczać
start learning
deliver
legenda
start learning
legend
instrument
Zawsze pragnąłem grać na jakimś instrumencie.
start learning
instrument
I've always wanted to play any instrument.
przemysł
start learning
industry
młotek
start learning
hammer
zwyczaj
start learning
habit
przyszłość
Nie możemy przewidzieć przyszłości.
start learning
future
We can’t predict the future.
płomień
start learning
flame
głód
start learning
famine
czynnik
start learning
factor
wyjątek
start learning
exception
pączek
start learning
doughnut
słownik
Poszukaj tego w słowniku.
start learning
dictionary
Look it up in a dictionary.
świt
start learning
dawn
wyrok
Sędzia wydał wyrok na mordercę.
wydać wyrok
start learning
sentence
the judge passed a sentence on the muderer
to pass a sentence
wyrok,
ława przysięgłych wydała wyrok uniewinniający.
start learning
verdict
ława przysięgłych
Nie wierzę, że ława przysięgłych była bezstronna w tej sprawie.
start learning
jury
I don't believe the jury was impartial in that case.
sędzia
W drugiej połowie sędzia podyktował wątpliwego karnego.
start learning
judge
In the second half, the referee dictated a dubious penalty.
świadek
Bob poprosił mnie, żebym został świadkiem na jego ślubie.
start learning
witness
Bob has asked me to be the best man at his wedding.
przesłuchiwać
start learning
interrogate
karać
start learning
punish
śledztwo
start learning
investigation
ofiara
Padła ofiarą brutalnych napastników.
start learning
victim
She fell victim to brutal muggers.
napad na bank
start learning
bank robbery
włamanie
start learning
break- in
pobić i obrabować
start learning
beat and rob,
napadniety
start learning
attacked, mugged
rabuś
start learning
robber
obrabować
start learning
rob
przestępca, kryminalista
start learning
criminal,
kradzież w sklepie
start learning
shoplifting
kieszonkowiec
start learning
pickpocket
porwać (samolot)
start learning
hijack
popełnić przestępstwo
start learning
commit a crime
zniszczyć
start learning
destroy
wandal
start learning
vandal
gang
start learning
gang
zdrada
start learning
treason
gwałt
start learning
rape
podpalacz
start learning
arsonist
podpalenie
start learning
arson
wykroczenie
popełnić wykroczenie
start learning
offense
to commit an offence
prawo
start learning
law
proces
proces o morderstwo
start learning
trial
policja
Zmywajmy się stąd, zanim przyjedzie policja!
start learning
police
Let's get out of here before the boys in blue arrive!

You must sign in to write a comment