karkowka angielski

 0    171 flashcards    guest1841168
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
osiągnięcie
start learning
achievement
przewidywać
start learning
anticipate
średnio
start learning
average
świadomości
start learning
awareness
być kapitanem
start learning
captain
mistrzostwa
start learning
championships
twierdzić
start learning
claim
energetyczny
start learning
energetic
napastnik
start learning
forward
gra, mecz
start learning
game
gol
start learning
goal
świetne nastawienie
start learning
great attitude
utrzymać rekord
start learning
hold a record
ruch
start learning
move
uczestnictwo, udział
start learning
participation
pasja do
start learning
passion for
odgrywać kluczową rolę
start learning
play a key role
wyscig
start learning
race
do samego końca
start learning
right to the end
autorytet
start learning
role model
zdobywać (punkty, bramki)
start learning
score
sezon
start learning
season
ustanawiać rekord
start learning
set a record
zręczny, sprawny gracz
start learning
skilled player
pobić stary rekord świata
start learning
smash the old world record
kibic
start learning
sports fan
technika
start learning
technique
Olimpiada
start learning
the Olympics
zwycięstwo
start learning
victory
zdobyć srebrny/ złoty medal
start learning
win silver/gold medal
Puchar Świata
start learning
World Cup
zapasy
start learning
wrestling
powyżej poziomu morza
start learning
above sea level
osiągać
start learning
accomplish
osiagniecie
start learning
accomplishment
lekkoatleta, sportowiec
start learning
athlete
popodejmować próbę
start learning
attemp
być u szczytu formy
start learning
be at one's best
zanudzac kogoś czymś
start learning
bore somebody with something
konkurować
start learning
compete
zawodnik
start learning
competitor
zdobywać
start learning
conquer
schodzić, zjeżdżać
start learning
descend
zjazd, zejście w dół
start learning
descent
determinacja
start learning
determination
nurkowac
start learning
dive
ośmiotysięcznik
start learning
eight-thousander
wyczyn
start learning
feat
unosić sie (w powietrzu, na wodzie)
start learning
float
MKOL Międzynarodowy Komitet Olimpijski
start learning
International Olympic Committee
wspinaczka
start learning
moutaineering
obsługiwać drona
start learning
operate the drone
wykluczone, poza dyskusją
start learning
out of the question
nadzwyczajny
start learning
outstanding
przezwyciężać problemy
start learning
overcome problems
wyprzedzać
start learning
overtake
szczyt
start learning
peak
kierowca wyscigowy
start learning
racer
kondycja
start learning
stamina
szczyt, wierzchołek
start learning
summit
skupienie, koncentracja
start learning
concentration
nie wykazywać zainteresowania
start learning
have no interest in
W porównaniu
start learning
in comparison
kontuzja
start learning
injury
rozpoznawalny
start learning
recognisable
na emeryturze
start learning
retired
nieoczekiwany
start learning
unexpected
16- dniowe wydarzenie
start learning
a 16-day event
stanowic
start learning
account for
osiągać swoje cele
start learning
achieve one's targets
terminal lotniska
start learning
airport terminal
alternatyw, inna opcja
start learning
alternative
prawdopodobnie, zapewne
start learning
arguably
za wszelka cene
start learning
at all costs
pojawić się na pierwszym miejscu listy
start learning
come top
podstawowa zasada
start learning
core principle
W zależności od
start learning
Depending on
ogromny
start learning
enormous
perfekcja w czymś
start learning
excellence in something
wyjątek
start learning
exception
udogodnienie, element infrastruktury
start learning
facility
liczba
start learning
figure
formalne kwalifikacje pedagogiczne
start learning
formal educational qualifications
być gospodarzem Olimpiady
start learning
host the Olympics
znaczenie, ważność
start learning
importance
podniesc kogoś na duchu
start learning
lift one's spirits
kolej pasażerska
start learning
light railway
połączony z
start learning
linked to
miejscowa wspólnota
start learning
local community
miejscowe władze
start learning
local goverment
większość
start learning
majority
przechodzić na/do
start learning
move on to
naród
start learning
nation
negatywny wpływ
start learning
negative impact
oczywiście, najwyraźniej
start learning
obviously
ceremonia otwarcia
start learning
opening ceremony
spłacać długi
start learning
pay off debts
odsetek
start learning
percentage
raczej, najchętniej
start learning
preferably
wojewódzki centrum treningowe
start learning
provincial training center
ranking, miejsce na liście
start learning
ranking
usuwać
start learning
remove
reprezentować
start learning
represent
specjalizowac się w
start learning
specialise in
wydarzenie sportowe
start learning
sporting event
linia metra
start learning
subway line
poradzić sobie z wyzwaniem
start learning
tackle a challenge
zyskac chwałę
start learning
win glory
przyczyniać się
start learning
add up to
być żywym
start learning
be alive
wyścig kolarski
start learning
cycling race
zdobywać doświadczenie
start learning
gain experience
globalne ocieplenie
start learning
global warming
bramkarz
start learning
goalkeeper
ocena w szkole
start learning
grade at school
cal
start learning
inch
średnia życia
start learning
life expectancy
średnio
start learning
on average
rzut karny
start learning
penalty shootout
łapać wirusy
start learning
pick up viruses
poduszka
start learning
pillow
pula, dostępne zasoby
start learning
pool of
funt
start learning
Pound
właściwe
start learning
properly
wkładać w coś wysiłek
start learning
put effort into something
cytat
start learning
quote
bieżnia
start learning
running track
stawiać sobie za cel
start learning
set oneself a goal
kulomiot
start learning
shot- putter
niewiele, ledwie
start learning
slightly
turniej
start learning
tournament
aktywność, działanie
start learning
activity
oprócz tego
start learning
apart form that
wykres slupkowy
start learning
bar chart
przeprowadzać ankietę
start learning
carry out a survey
dane
start learning
data
przedstawiać inne opinie
start learning
introduce other points
przedstawiać główne odkrycia
start learning
introduce main findings
jedna piąta
start learning
one fifth
jeden z 20
start learning
one in 20
ankietowany
start learning
questioned
rekreacja
start learning
recreation
mieszkaniec
start learning
resident
metoda przeprowadzania ankiety
start learning
surveying method
mniej niż pięć procent
start learning
under five percent
prawie połowa
start learning
almost half
według płci
start learning
by gender
okazać się dla kogoś niespodzianką
start learning
come as a surprise
opisywać dane statystyczne
start learning
describe statistics
przybliżenie
start learning
estimation
wspomniany, wymieniony
start learning
in question
nieco poniżej 3/4
start learning
just under three- quarters
w przyblizeniu 1/3
start learning
roughly a third
trasa biegu
start learning
running route
tak wysoka pozycja w rankingu
start learning
such a high rank
niewielki procent
start learning
tiny percentage
siniak
start learning
bruise
wybój, nierówność
start learning
bump
zagrzewać kogoś do walki
start learning
cheer somebody on
odpadać na przykład z biegu
start learning
drop out
wyczerpanie
start learning
exhaustion
wrodzony talent, smykałka do nart
start learning
flair for skiing
uwolnić się z chwytu judo
start learning
get out of pins and armlocks
sztuki walki
start learning
martial arts
połowa dystansu
start learning
midpoint
wyróżniać się, odznaczać się
start learning
stand out
siła
start learning
strength
uderzenie
start learning
strike
wspierający
start learning
supportive
ciężary, hantle
start learning
weights
rana
start learning
wound

You must sign in to write a comment