Kappitel 7

 0    49 flashcards    emilwalczak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Å overdrive
start learning
to exaggerate
Å kaste bort tid
start learning
to waste tame
Å være enig
start learning
To agree
Å mase
start learning
to whine
Å være opptatt av
start learning
to be ocuppied with
Å forandre seg
start learning
To change
Å følge med
start learning
to hang out with
Å vurdere
start learning
to consider
Å satse på
start learning
to bet on
Å få resultater
start learning
to get results
Å legge til rette for
start learning
to faciliate
Å skifte
start learning
to replace
Å avtale
start learning
to deal
Å ta affære med
start learning
to take action with
Å begrense
start learning
to limit
Å spandere på
start learning
to spend on
Å lyse opp
start learning
to light up
Å grave dypt i lommene
start learning
to dig deep in the pockets
Å ha lite å rutte med
start learning
have little to play with
en Pugging
start learning
memorizing
En avstand
start learning
a distance
Trygghet (en)
start learning
a safety
Mas (et)
start learning
a whine
En prøve
start learning
a sample
En måling
start learning
a measurement
En test
start learning
a test
Ansvar (et)
start learning
a responsibility
En forpliktelse
start learning
a commitments
en Kunnskap
start learning
a knowledge
en Utdanning
start learning
an education
en Teori
start learning
a Theory
en Likestilling
start learning
a equality
En kjønnsrolle
start learning
a gender role
Et skifte
start learning
a shift
En busk
start learning
a bush
Et budskap
start learning
a message
Slapp
start learning
relaxed
Doven
start learning
lazy
Selvstendig
start learning
independet
Trygg
start learning
safe
Utrygg
start learning
unsafe
Tydelig / klar
start learning
clear
Stadig
start learning
constantly
Mislykket
start learning
unsuccesfull
Sørgelig
start learning
sorry
Trist
start learning
sad
Høytidelig
start learning
solemn
Lettet
start learning
relieved
renset
start learning
pure

You must sign in to write a comment