Historia. Dział 3 "W Polsce Piastów i Jagiellonów

 0    21 flashcards    malutek1221
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Chrzest Polski
start learning
14 kwietnia 966r. (Mieszko I)
Zjazd Gnieźnieński
start learning
1000r. Bolesław Chrobry
Unia w Krewie
start learning
14 sierpnia 1385r. (Polska - LItwa) (Władysław Jagiełło)
Wielka wojna z Krzyżakami
start learning
1409 – 1411r.
Sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez księcia mazowieckiego Konrada
start learning
1226r.
Bitwa pod Grunwaldem
start learning
15 lipca 1410r.
Założenie akademii Krakowskiej
start learning
1364r.
Data koronacji króla I króla polski
start learning
Bolesław Chrobry 1025r.
Początek i wygaśnięcie dynastii Piastów
start learning
Początek - 960 i Koniec - 1370r.
Początek panowania dynastii Jagiellonów w Polsce
start learning
Od Unii w Krewie 1385r.
Przyczyny Chrztu Polski
start learning
1. Kościół pomagał w umacnianiu autorytetu władzy monarszej 2. organizacja kościelna usprawniała funkcjonowanie państwa 3. jednolita religia zastępowała pogańskie wierzenia lokalne, umacniała łączność ziem polskich, stwarzała dodatkowe więzi.
Skutki Chrztu Polski
start learning
1. Wzmocnienie pozycji polskiego władcy wewnątrz państwa 2. Budowanie kościołów 3. Wzmocnienie pozycji polskiego księcia w stosunkach z sąsiednimi władcami 4. Powstawanie szkół
Przyczyny unii polsko-litewskiej
start learning
1. Brak króla w Polsce. 2. Wspólny wróg Zakon Krzyżacki. 3. Zwiększenie znaczenia polskiego Kościoła. 4. Wymiana handlowa pomiędzy miastami. 5. Dążenie bojarów litewskich do zrównania w prawach z polskimi. 6. Uniezależnienie od aliansu z Węgrami.
Skutki Unii polsko - litewskiej
start learning
1. Odsunięta została groźba krzyżacka. 2. Chrystianizacja Litwy. 3. Rzeczpospolita stała się pomostem pomiędzy Zachodem, a Wschodem. 4. Rzeczpospolita stała się krajem o wielonarodowej strukturze społecznej. 5. Rozszerzenie granic Polski.
Przyczyny Zjazdu Gnieźnieńskiego
start learning
1. cesarz niemiecki Otton II przyjechał na grób swojego przyjaciela św. Wojciecha 2. dążenie do stworzenia panśtwa uniwersalistycznego przez Ottona II (B. Chrobry był władcą Sklawini) 4. Otton III chciał poznac B. Chrobrego.
Skutki Zjazdu Gnieźnieńskiego
start learning
1. powołanie Metropolii Gnieźnieńskiej podległej tylko papieżowi, 2. utworzenie trzech nowych biskupstw w Krakowie, w Kołobrzegu i we Wrocławiu, które podlegały Gnieznu,
Unia Personalna
start learning
To związek dwóch lub więcej państw posiadających wspólnego monarchę, prezydenta lub inny organ władzy, przy zachowaniu przez te państwa odrębności prawnej, politycznej, a niekiedy także ustrojowej
Kto i kiedy i dlaczego sprowadził Krzyżaków do Polski?
start learning
Kondrat Mazowiecki sprowadził do Polski krzyżaków W 1226 roku. Dlaczego?: Ponieważ małe i nieporadne dzielnice były zagrożone przez swoich sąsiadów!
Plemiona słowiańskie w Polsce
start learning
Polanie - nad środkowa Wartą -Wiślanie - nad górną Wisłą - Lędzianie - między Sanem a górnym Bugiem - Goplanie - wokół dzisiejszej Kruszwicy - Ślężanie - wokół dzisiejszego Wrocławia - Opolanie - nad górna Odrą
Mieszko I
start learning
Chrzest Polski - 966r. Był pierwszym królem. Zjednoczył plemiona zamieszkujące ziemie polskie. Ożenił się z czeską ksieżniczką Dobrawą, która była Chrześcijanką. Miał udane podboje dzięki zgranej drużynie.
Bolesław Chrobry
start learning
Zjazd Gnieźnieński 1000r. Jako pierwszy koronował się na króla i od jego czasów polska nazywała się królestwem. Uczynił ze swojego państwa potęgę. Otrzymał zgodę na założęnie arcybiskupstwa.

You must sign in to write a comment